ĐẢNG, NHÂN DÂN, ĐẤT NƯỚC CÓ ĐƯỢC NGÀY NÀY LÀ NHỜ TỪ ĐÂU ? MÀ ĐẢNG VẪN LUÔN VÔ ÂN BỘI NGHĨA

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Liên Hiệp Quốc đang lo ngại về sự thờ ơ đối với công dân nước ḿnh của nhà cấm quyền Cộng-Sản Bắc Hàn. Mùa đông năm nay Liên Hiệp Quốc phải giúp đỡ nuôi trên 4 triệu người dân Bắc Hàn đang bị đói nghèo , nhưng nhà nước Cộng-Sản Bắc Hàn hoàn toàn như bỏ rơi những người dân đói nghèo này..

Nếu Cộng-Sản Bắc Việt đă không đánh cướp chiếm miền Nam Việt-Nam, th́ ngày nay miền Bắc dưới chế độ Cộng-Sản cai trị chắc chắn cũng như, hoạc tệ hơn Bắc Hàn. và th́ miền Nam Việt-Nam nay sẽ hơn Nam Hàn, v́ nhờ địa thế giao thương tiện lợi và tài nguyên Nam Việt-Nam trù phú hơn Nam Hàn rất nhiều.

Cộng-Sản và dân Bắc Việt học hỏi, nhờ tựa rất nhiều vào nền kinh tế và dân miền nam Việt-Nam trong thời chiến cũng như thời b́nh sau 1975. cũng như nhờ vào ngoại tệ từ những kẻ phản quốc đă bơ trốn chạy "đất nước" trong những năm tháng đất nước trong cơn khó khăn nguy biến. Trong thời gian Đảng ta mới tiếp thu được miền Nam VN, và đang triệt để vơ vét tài nguyên của cải của nhân dân miền Nam mang về Bắc, và đang tập họp ngụy quân ngụy quyền vào tù cải tạo, và xua đuổi gia đ́nh họ đi kinh tế mới trên những băi bom ḿn để triệt tiêu những thành phần thù địch, cũng để dễ bề cướp đất đai nhà cửa ruộng vườn chúng ở miền Nam. cũng như trong thời gian Đảng ta đang xua quân cướp nước Cam- Bốt để vơ vàng từ cái xứ gọi là Phù Tang này về để trả nợ chiến tranh cho hai quan thầy Nga-Xô và Trung Quốc. Đất nước đang trong cơn khó khăn thế mà lũ phản động ấy dám bỏ đất nước để t́m đường sống. th́ hỏi rằng chúng có phản động không chứ ?

Đảng ta xua dân đi ăn cướp nước người để trả nợ những kẻ giúp ḿnh chém giết dân ḿnh. Kể ra lũ Mafia này mới đáng ghớm.

Và nay những thành phần phản động bỏ trốn chạy v́ sợ đảng ta giết chết ngày đó, đă trở nên khúc ruột ngàn dặm của đảng ta. v́ lợi nhuận hằng năm của lũ này gửi về cũng nuôi đảng ta thêm béo tốt ra, và làm dất nước thêm nở mày nở mặt lên từ những chất xám, và văn minh chúng đem về nhiều lắm. Nếu không có lũ này th́ không biết Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta ngày nay ra sao? Và ngày nay cái lũ phản động ngàn dặm kia vẫn luôn ráo riết đấu tranh đ̣i Tự-Do Dân-Chủ cho toàn dân nữa chứ...Hí Hí Hí Đă Wá

=================== Cộng-Sản và dân Bắc Việt học hỏi, nhờ tựa rất nhiều vào nền kinh tế và dân miền nam Việt-Nam trong thời chiến cũng như thời b́nh sau 1975. Nghĩa là trong thời chiến, nếu không có cái thằng con hoang MTGPMNVN, th́ muôn đời CS Bắc Việt cũng chẳng lọt được 1 thằng nào vào miền nam. Nhờ cái thằng MTGPMNVN mà CS Bắc Việt mới cướp được miền Nam VN. Thế mà khi mới cướp được miền nam, th́ cái đảng Cộng-Sản Bắc Việt trở mặt phản, bóp cổ thằng MTGPMNVN chết ngắc, v́ sợ nó đ̣i chia công xẻ lợi. Cái đảng CS chó má gian manh khốn kiếp vô ơn bội nghĩa thế, mà vẫn c̣n lắm kẻ đui mù ngu xuẩn bám đít tôn thờ cái lũ gian manh xảo quyệt. = Cũng nhờ kinh tế miền Nam, mà Đảng và nhân dân miền Bắc mới được nếm mùi no đủ. Nhờ vơ vét của cải từ nhân dân miền nam, mà Đảng & dân miền Bắc mới biết được tí tiện nghi. Nhờ Sài-G̣n và văn minh miền Nam mà Đảng ta & dân miền bắc mới vênh váo lên được một tí. Thế mà cái Đảng CS khốn kiếp luôn mang cái bản chất vô ơn bội nghĩa, chia rẽ, thù hằn chai ĺ đến độ cuộc thi hoa hậu Việt-Nam tuyển chọn người đẹp vào thi hoa hậu quốc tế vừa qua, Đảng ta không cho một thí sinh miền Nam nào được tham dự. Thế mà lắm kẻ c̣n đui mù tin theo những lời láo khoét lừa bịp của cái lũ quỷ đỏ CS luôn oác mơm một ḷng v́ toàn dân v́ đất nước..

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 06, 2004

Answers

Response

Thế mà cái Đảng CS khốn kiếp luôn mang cái bản chất vô ơn bội nghĩa, chia rẽ, thù hằn chai ĺ đến độ cuộc thi hoa hậu Việt-Nam tuyển chọn người đẹp vào thi hoa hậu quốc tế vừa qua, Đảng ta không cho một thí sinh miền Nam nào được tham dự

Đằng ấy lại vu khống cho Đảng ta rồi... tại mấy em xinh đẹp miền nam bận đi lấy việt kiều, lấy đài loan, lấy đại hàn hết dzồi, th́ làm ǵ c̣n em nào đi thi hoa hậu hoa hôi ǵ nửa!

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ