Cái thằng cha Văn Hưng Bộ Văm Hóa Thông Tin đi đâu rồi !!?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cái thằng cha Văn Hưng Bộ Văm Hóa Thông Tin đi đâu rồi !!?

Mày tuyên bố là sẽ trả lời mọi thắc mắc của VK , khúc ruột ngàn dặm ...

Chắc là chú mày bận rộn đi nhậu , đi bia ôm, đi mánh mung, móc ngoặc rồi hả...

Chú mày chỉ làm tao nhớ đến sau 1975, mấy thằng giảng viên chính trị nói dài nói dai nói dóc nói dở mà ngày ngày bắt buộc dân trong phường khóm môi buổi tối phải đi họp để nghe tụi mày nói chuyện. Người dân th́ ban ngày phải vật lộn kiếm sống, ban đêm chẳng được yên thân nghỉ ngơi, con cái th́ nheo nhóc mà phải ngồi nghe tụi mày noi.

Nhưng bây ǵo th́ thời thế thay đổi, tụi mày mà nói dóc, nói dở, là ôm cái đầu máu đó.

Tao cḥ mày đă mấy ngày hôm nay rồi, sao đéo có thấy mày mở cái miệng thúi vậy hả. Tao tưởng đâu gặp được 1 thằng ngon lành ra đây mà nói chuyện.

Thật ra mày chỉ là thằng có gắn cái đuôi con....THỎ.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 04, 2004

Answers

Response to CĂ¡i thằng cha Văn Hưng Bộ Văm HĂ³a ThĂ´ng Tin đi đĂ¢u rồi !!?

Nó đi qua Miễu Nổ để nướng thịt chó, O biết đổ xăng đổ dầu làm sao ma cháy rụi cả xóm :)

-- VC ca^`m AK-47 -de^? la`m tho^ng tin (TrietGiaSJeduNET@aol.com), January 04, 2004.

Moderation questions? read the FAQ