Số cô dâu VN ở Taiwan đă lên đến 64000

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin báo với các bạn 1 tin vui;số cô dâu VN ở Đài Loan đă gấp đôi số lao động VN đang làm việc tại đây.Điều đó có nghĩa là 1 tương lai "xán lạn" đang chờ đón VN phía trước,nếu các bạn ko hiểu v́ sao th́ hăy lắng nghe tôi tŕnh bày--------------------------------------- -Bọn Ngụy tặc luôn mồm sủa bậy là chúng ta buôn bán phụ nữ sang ĐL, điều đó là bịp bợm ,chúng chỉ thấy bề nổi của 1 vấn đề mà ko thấy đường lối cực kỳ sáng suốt của Dảng, trước tiên đây chính là chiến lược tận dụng "nguồn nhân công rẻ",đây là thế mạnh của ta.Trước tiên Tuy "hàng "của chúng ta kém Thailand về "kĩ thuật" nhưng về "chất lượng" th́ tương đương(điều này đă được thủ tướng Phan Văn Khải và các vị lănh đạo Đảng khẳng định sau vài chuyến "công du" sang Thái để "kiểm chứng"), thêm vào đó là giá cả của ta rẻ hơn Thái nhiều (đă tuột giá từ 2000$ lúc đầu xuống c̣n 300$vào thời điểm cuối 2003 ),khách hàng lại được "xài" thử ,không thích có thể trả lại.Chúng ta ḥan ṭan có thể cạnh tranh với "hang hóa "các nước khác------Thứ hai là chất lượng sống của người dân được nâng cao đáng kể,thực hiện xuất sắc mục tiêu" Dân giàu nước mạnh"-------------------Điều thứ ba là điều quan trọng nhất,nó đă thể hiện tầm nh́n rất xa của các nhà lănh đạo Đảng cùng với "khả năng suy luận" siêu hạng :đó là với 64000 cô dâu tính đến thới điểm này,tương lai chúng ta sẽ có ít nhất 120000 công dân Đài Loan mang ḍng máu lạc hồng sẽ tiếp tục tài trợ dài hạn cho "quê ngoại dấu yêu"(tất nhiên là nếu chúng lành lặn hơn cha chúng)------------------------------------------------------------------Vấn đề đang đặt ra cho Đảng là làm sao nâng cao "chất lượng" sản phẩm để tiếp tục xuất khẩu sang nhiều thị trường khác "khó tính" hơn---NH̀N TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ TRÊN ,CHÚNG TA MỚI THẤY ĐƯỢC SỰ LĂNH ĐẠO TÀI T̀NH CỦA ĐẢNG ,THẬT LÀ VINH DƯ KHI CHÚNG TA CÓ NHỮNG NGƯỜI LĂNH ĐẠO TÀI BA NHƯ VẬY....Chúng ta hăy nhỏ một giọt nước mắt chúc mừng cho những số phận bạc bẽo của các hồng nhan từ nay được "ĐỔI ĐỜI" và chúc mừng danh dư ṇi giống lạc hồng ngày càng được nâng cao trong mắt bè bạn quốc tế

-- communist (communist@yaheo.com), December 25, 2003

Moderation questions? read the FAQ