NGUYỄN VĂN TR’N người đảng vin co 60 tuổi đảng trả lời cho đồng bo bit CS l g !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

---

NGUYỄN VĂN TR’N người đảng vin co 60 tuổi đảng trả lời cho đồng bo bit CS l g ! Khng ai noi r về CS bằng anh !!!

/// NO L : ngu dt tn bạo tồi tệ dở ẹc lạc hậu điạ Phương chủ nghĩa tư tưởng kiu ngạo CS KHNG CO tư tưởng Hồ Chi Minh nồi cam heo cường ho mơi mọc ln di gạt dn khng co thư tự do no ht ăn căp hng giả người giả , bạc giả ham ăn m điạ vị chỉnh hun cht người n tinh xạo ba que độc ti tranh ăn phong kin v lim sỉ bu cặc Mỹ - ban nươc băt chươc lm bậy khng nhận lẽ phải git dn bằng cải cach ruộng đt đanh tư sản lm lụn bại kinh t miền nam bt nhn , bt nghĩa ăn chao đa bat (đ l CS th) ht tnh đem b Định v đền thờ hai b trưng Anh ba Duẩn vĩ đại siu hnh thnh lập Lin Bang bị Gậy sợ cp trn nữ thần Clio trn chạy trươc bộ chinh trị Đỗ Mười tn lai lợn , tn cươp cuả git người , thnh kin người miền Nam (nam bộ) Ginh ăn một mnh lo bảo ton quyền thng lnh để thu tiền triều cng (noi về bọn Băc H)- quản ly tồi dng bao thư thu vit tư tưởng Hồ Chi Minh (sự thực Hồ Chi Minh TỰ THU khng co tư tưởng g rao chưa co cơ sở cần thit để phat triển KINH Tʒ ngồi chơi đu lao thng nhưt để chim đoạt như gỡ bệnh viện Chợ Rẫy đem về H NỘI nh may sy tr đem về Băc Thai (rap xong khng dng được )- khng mun kinh t Miền Nam vượt miền Băc thăng lợi cng nhau ăn độn tri thưc ra đi bỏ xư như nươc chảy từ cai lu bể Cộng sản 1995 thua Ty 1881 tụt hậu , ngồi dươi h noi nguy cơ cho đỡ măc cở đem vng đong cho CS để co quyền lm thuyền nhn nộp mạng cho ca v hải tặc cng tin ln , ln đu ? Ban đt cuả Tổ Tin cng nghiệp sụp đổ thy r - v người nng dn Nam bộ khng chịu ngậm trong miệng ơn đảng lnh đạo m khoanh tay chịu cht đoi Từ chua đn quần thần noi chung l DԒT (m khng chịu nghe tri thưc Nguyễn Khăc Viện , Nguyễn Mạnh Tường , Trần Đưc Thảo )- bao nh nươc khen anh sang lập le trong rừng vn l cho đai , nm độc Thầy khng bit g , cn tơ l siu nịnh - Trường Chinh đem giu b ở Hng Măm để được lm con hiu thảo Cộng sản ngu đần nn c vn TRUNG CỘNG bảo lm bậy cũng lm đảng ch đạp đạo ly lun thường Xư ủy Băc kỳ cải tin l trung ương Đảng khng cn ai kinh phục Đảng TUYN NGN ĐỘC LẬP l bi noi LAO CACH MẠNG THANG TAM l cach mạng tư sản dn quyền dn Nam Kỳ biểu tnh chng Phap , dn nam bộ biểu tnh chng CAN BỘ cươp đt thời CS cai trị Nam Kỳ khỏi nghĩa chỉ L chuyện t vẽ ///

Đo l những nhận xet cuả người đảng vin kỳ cựu NGUYỄN VĂN TR’N vơi 60 tuổi đảng ( được trich trong văn nghệ sĩ miền Băc như ti bit cuả XUN VŨ !

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), December 22, 2003

Answers

Response to NGUYỄN VĂN TR‚’N người đảng viên co’ 60 tuổi đảng trả lời cho đồng bào biê’t CS là gì !

Tại sao khng c tn quỷ đỏ no dm vo thanh minh thanh nga về những lời vạch trần những bản chất đ hn ti tiện, ngu xuẩn tr độn, giam manh qui quỷ, tn c phi nhn, lo khot bịt bợm, v lun mất dạy của b lũ quỷ đỏ cộng-sản, của vị đảng vin cộng-sản kỳ cựu nu trn. hay lũ quỷ đỏ đ bị cấm khẩu v khng cn đường bo chữa ?

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 02, 2004.

Response to NGUYỄN VĂN TR’N người đảng viên co’ 60 tuổi đảng trả lời cho đồng bào biê’t CS là gì !

Cam on anh nguyen Viet nam post len bai nay hay qua. Dung la gay ong dap lung ong.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), January 02, 2004.

Moderation questions? read the FAQ