CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CHO TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CHÚNG TA ĐANG ĐI ĐÚNG CHIỀU HƯỚNG LỊCH SỬ VĂN MINH, HỢP L̉NG NGƯỜI, HỢP L̉NG DÂN, NHẤT ĐỊNH THÀNH CÔNG

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CHO TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CHÚNG TA ĐANG ĐI ĐÚNG CHIỀU HƯỚNG LỊCH SỬ VĂN MINH, HỢP L̉NG NGƯỜI, HỢP L̉NG DÂN, NHẤT ĐỊNH THÀNH CÔNG Công cuộc đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay là một công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, để những quyền căn bản của dân Việt từ những quyền tự do đi lại, ngôn luận, tư tưởng, tín ngưỡng đến quyền tự do tư hữu, kinh tế, chính trị? Hiệp hội, nghiệp đ̣an phải được tôn trọng. V́ vậy cuộc tranh đấu này phải qua cửa ngơ lật đổ chế độ độc đóan cộng sản hiện nay. Đó là :

I) Một cuộc tranh đấu đi đúng chiều hướng lịch sử, văn minh nhân lọai

Người cộng sản cho rằng nhân lọai trải qua năm thời kỳ : 1) thời kỳ cộng sản nguyên thủy, 2) thời kỳ nô lệ, 3) thời kỳ phong kiến, 4) thời kỳ tư bản và 5) thời kỳ cộng sản.. Nhưng một cách khác, có những sử gia, kinh tế gia, chia lịch sử nhân lọai ra làm 5 thời kỳ văn minh minh: 1) văn minh trẩy hái, mà chúng ta có thể gọi là thời kỳ ăn lông ở lỗ, con người hái trái cây, săn bắn chung quanh hang để ăn, để sống; nhưng rồi cây quả, thú vật cũng trở nên khan hiếm, con người phải đi xa để t́m kiếm. Con người bước sang thời kỳ văn minh thứ nh́, đó là văn minh du mục. Cực điểm của thời kỳ này người ta có thể nói là thời đế quốc Mông Cổ với Thành Cát Tư Hăn, mà con cháu đă bị bại 3 lần ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 13. Nhưng dù đi xa để kiếm ăn, thức ăn cũng không c̣. Con người bắt buộc phải trồng trọt, chăn nuôi để sống. Con người bước sang thời kỳ văn minh thứ 3, văn minh nông nghiệp hay c̣n gọi là văn minh định cư. Những nền văn minh lớn của nhân lọai như văn minh Ai cập phát xuất từ đồng bằng sông Nil, văn minh Ấn Độ phát xuất từ sông Grange, văn minh Tàu từ sông Dương Tử, v́ đất phù sa th́ mầu mỡ tốt cho trồng trọt, đông thời có nước để tưới cây, cho súc vật uống.

Với văn minh định cư nông nghiệp, con người có thể thỏa măn những nhu cầu cần thiết (besoins nécessaires). Một khi những nhu cầu cần thiết đă được thỏa măn, con người nghĩ tới những nhu cầu không cần thiết, xa xỉ (besoins non né cessaires, besoins de luxe), v́ vậy con người cần phải trao đổi, trao đổi cái ḿnh làm ra với cái mà người khác làm ra. Một thí dụ cụ thể để dễ hiểu: nếu tôi có thể trồng lúa, nuôi gà, nhưng tôi muốn ăn lúa ḿ và thịt vịt, th́ tôi đổi lúa gạo với người chăn nuôi vịt và trồng lúa ḿ. Con người bước sang thời kỳ văn minh thương mại. Dấu tích lớn của văn minh thương mại là con Đường Tơ Lụa (Route de la Soie). Với văn minh thương mại, con người đă phát minh ra máy hơi nước, máy nổ, xe lửa, xe hơi, máy bay, điện, rồi máy điện tóan. Nhưng với téléphone, máy điện tóan, con người không cần đi xa mà chỉ cần cầm cái téléphone, ngồi trước máy điện tóan để trao đổi. Con người bước sang nền văn minh thứ 5, đó là văn minh điện tóan, mà ngươéi ta c̣n gọi là văn minh tri thức điện tóan. Tri thức, phát minh, sáng kiến, điện tóan đă giữ một vai tṛ quan trong trong tất cả các khâu của sản xuất kinh tế từ lúc sáng lập xí nghiệp, sản xuất hàng hóa đến lúc phân phối, bán hàng hóa trên thị trường. Văn minh tri thức và điện tóan bắt buộc phải có mô h́nh tổ chức nhân xă tự do dân chủ và kinh tế thị trường, v́ chỉ có dưới chế độ dân chủ, tự do con người mới có thể trao đổi những ư kiến, tư tưởng, những công tŕnh nghiên cứu, mới có những tri thức, phát minh, sáng kiến.

V́ vậy công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ của chúng ta chống lại nhà cầm quyền CSVN đang đi đúng chiều hướng của văn minh nhân lọai.

Thật vậy, nhân lọai đă ra khỏi thời kỳ văn minh định cư nông nghiệp với sức lao động bắp thịt chân tay làm chính để bứơc vào cuộc cách mạng kỹ nghệ thứ nhất với sự dùng máy móc chạy bàng hơi nước để khai thác tài nguyên thiên nhiên, từ đầu thế KỶ thứ 18 tới cuối thế kỷ thứ 19.

Sang thế kỷ thứ 20 và cho dến giữa thế kỷ này, con người đă dùng máy nổ để cách mạng hóa công nghiệp. Cuộc cách mạng thứ ba là cuộc cách mạng hậu công nghiệp bắt đầu từ giữa thế kỷ 20 cho tới ngày hôm nay, với sự xuất hiện máy điện tóan thô sơ được dùng lúc đầu trong quân sự sau đó được ḥan hảo và được dùng trong lănh vực sản xuất kinh tế. Nhờ vậy mà khác với h́nh thức sản xuất dây chuyền của Taylor vào thời công nghiệp phôi thai, người ta chuyển dân từ phương thức qui mô, đại chúng, sản xuất hàng lọat những hàng hóa có tính chất đồng dạng , sang những phương thức sản xuất nhỏ, gọn, nhẹ, với máy điện tóan, tri thức, thông minh hơn, nhằm cung cấp những hàng hóa mang tính chất cá biệt, cho một thị trường càng ngày càng phân tán nhỏ, đ̣i hỏi hơn, nhằm thỏa măn nhu cầu của dân ngày càng khó khăn và đ̣i hỏi hơn..

Ở thời kỳ văn minh tri thức điện tóan ngày hôm nay, sản xuất kinh tế Đă chuyển từ bắp thịt lên trí năo. Những động tác rập khuôn, dây chuyền của thời công nghiệp được thay thế bởi những công việc tinh vi hơn, đ̣i hỏi tri thức và phát minh sáng kiến nhiều hơn. Với thời kỳ văn minh này, với cuộc cách mạng tín học điện tóan, trong ṿng hai ba chục năm gần đây, mà người ta c̣n gọi là cách mạng trí tuệ, yếu tố quyết định trong sản xuất kinh tế không chỉ c̣n là những đất đai, hầm mỏ năm trong ḷng đất hay tiền bạc do cha mẹ, ông bà để lại, mà sự giầu có lại nằm chính trong đầu óc con người, với những phát minh sáng tạo. Trong vấn đề quản trị xí nghiệp ngày hôm nay, thông tin và kiến thức, được coi như uy quyền và ảnh hưởng, không c̣n được chuyển theo hàng dọc, từ trên xuống dưới với những hạn chế và gạn lọc, mà ngược lại được chuyển tối đa theo hàng ngang, để mọi người, mọi thành phần trong xí nghiệp có thể theo dơi đời sống của xí nghiệp, tham gia tích cực vào cuộc sống của xí nghiệp.

II) Công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ chống độc tài của chúng ta đang đi đúng chiều hướng chiến lược chống khủng bố, dân chủ hóa thế giới, kinh tế ṭan cầu của các cường quốc trên thế giới.

Phía Hoa Kỳ : Ngày 17/9/02, một năm một tuần lễ sau ngày khủng bố không tặc 11/9/01 trung tâm Thương Mại, Nữu Ước, tổng thống Hoa Kỳ G. W. Bush cho công bố một tài liệu của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, mang tên là Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ. Đây là một tập tài liệu dày vào khỏang 33 trang bằng tiếng Anh, là một công tŕnh nghiên cứu từ lâu của một số trí thức mà có rất nhiều người hiện giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền . Nếu chúng ta đọc kỹ, th́ chúng ta thấy những nguyên nhân xâu xa đưa đến tài liệu này, như tư tưởng của Francis Fukuyama về mô h́nh tổ chức nhân xă dân chủ tự do và kinh tế thị trường, trong quyển sách Sự kết Thúc Lịch sử và Con Người Cuối cùng (The End of the History and the last Man) ; và ảnh hưởng gần trên tập tài liệu chiến lược này là tư tưởng chiến lược của đương kim Thứ Trưởng Bộ Quốc Pḥng Paul Wolfowitz, trong tài liệu Hướng Dẫn Kế hoặch Quốc Pḥng (the Defense Planning Guidance) viết vào năm 1992. Đấy là chưa nói đến ảnh hưởng cá nhân của tổng thống Bush, ngọai trưởng C . Powell, bộ trưởng quốc pḥng D. Rumfelt và cố vấn an ninh C. Rice.

Mục đích ngắn hạn của Chiến Lược An Ninh Hoa Kỳ là nhằm tiêu diệt khủng bố. Hai ngày sau cuộc khủng bố ngày 11/9/2001, ông P. Wolfowitz tuyên bố : « Tôi nghĩ đă đến lúc chúng ta phải nhận ra rằng vấn đề chống khủng bố không chỉ đơn thuần, đơn giản trong việc bắt giữ khủng bố hay xét xử họ, mà c̣n phải tẩy chay, và nhất là hóa giải những cơ cấu hậu thuẫn khủng bố, kể cả những chế độ giúp đỡ khủng bố. » ngày 20/9/2001, tổng thống Bush tuyên bố : « Kể từ nay, những quốc gia nào hậu thuẫn hay cung cấp nơi ẩn náu cho khủng bố , chúng ta sẽ coi quốc gia đó là thù nghịch. V́ vậy, tất cả các quốc gia, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, hăy tự quyết định cho ḿnh : Là đồng minh của Hoa Kỳ hay là đồng minh của khủng bố. »

Mục đích dài hạn của Chiến Lược An Ninh Hoa Kỳ là làm thế nào để thực hiện mô h́nh tổ chức nhân xă dân chủ tự do, kinh tế thị trường, v́ những chế độ độc tài là mầm mống là ổ nuôi dưỡng khủng bố. Cũng trong bài diễn văn ngày 20/09/2001, tại lưỡng Viện, G.W. Bush tuyên bố về chính sách ngọai giao lâu dài của Hoa Kỳ : « Chiến tranh mang đến sự sợ hăi ; nhưng đồng thời chiến tranh cũng mang đến dân chủ tự do. Sự tiến bộ của Tự do dân chủ nhân lọai, thành quả vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, và cũng là hy vọng cao cả nhất của mọi thời đại, hiện đang tùy thuộc vào chúng ta. Đất nước chúng ta, thế hệ chúng ta hôm nay sẽ có bổn phận xua tan khỏi nhân lọai, khỏi thế giới bóng đêm thù nghịch của khủng bố và của độc tài.... Chúng ta theo đuổi mục đích cao cả dân chủ tự do một cách cương quyết, không mệt mỏi, cho tới khi nào dân chủ tự do ṭan thắng trên ṭan thế giới. »

Về phía Cộng Đồng Âu Châu, hiện tượng các vị Nghị Sĩ của Quốc Hội Âu châu gặp Phan văn Khải gần đây đặt điều kiện về nhân quyền mới đầu tư và giúp đỡ VN, chúng tỏ là họ đang giúp cách này hay cách khác chúng ta.

V́ vậy chúng ta có thể nói công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, chống độc tài của chúng ta đang được cộng đồng thế giới ủng hộ.

III) Công cuộc đấu tranh của chúng ta đang hợp ḷng dân.

Thật vậy, công cuộc đấu tranh của chúng ta ở quốc nội cũng tiến triển tốt đẹp. Chính v́ vậy mà CSVN tăng cường đàn áp, quản thúc người này, bắt giam người nọ, xử án, bỏ tù người kia. Tuy nhiên tất cả những công cuộc đÀn áp của bạo quyền đă trở nên vô hiệu quả. Có người nói tuổi trẻ và dân Việt thờ ơ với chính trị và vận nước. Điều đó ḥan ṭan sai. Chính tờ báo Tuổi Trẻ, xuất bản vào đầunăm 2003, đă làm một cuộc thăm ḍ ư dân và tuổi trẻ, th́ 89% dân và giới trẻ đều đồng ư là phải dân chủ hóa chế độ và chống tham nhũng. Dân và giới trẻ đă nh́n thấy tử huyệt của cộng sản để đấu tranh. Họ không nói thẳng rằng các ông lănh đạo CS chúng tôi chống các ông, nhưng nói gián tiếp là chống tham nhũng v́ 70% tham nhũng là cán bộ CS cao cấp. Dân không nói thảng : Các ông lănh đạo chúng tôi chống các ông v́ các ông độc tài, nhưng nói là họ ước muốn dân chủ.

Đồng bào trong nước c̣n nh́n thấy hành động bán nước hại dân của CSVN. Thật ra th́ từ lâu CSVN đă dâng đất cho Trung Cộng. Ngay từ năm 1953, khi sửa chữa đường xe lửa Việt Hoa, Trung Cộng đă tự ư dời những cột mốc biên giới về phía nam, lấy đất của chúng ta. CSVN lúc đó có phản đối, nhưng phản đối cho lấy lệ. Năm 1958, Phạm văn Đồng viết thư cho Chu Ân Lai công nhận yêu sách hải phận 12 hải lư của Trung Công, và như vậy là đă dâng quần đảo của Vn cho Trung Quốc.

Việc dâng đất nhượng biển cho Trung Quốc đă đặt quân đội vào trong một t́nh trạng khó xử. Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ sự an ninh của dân và sự ṭan vẹn lănh thổ. Nay một thiểu số đạo đem giang sơn đi dâng hiến ngọai bang, v́ cố bám víu vào quyền hành. Nếu quân đội im lặng, th́ làm trái lại nhiệm vụ của ḿnh, nếu lên tiếng th́ phải chống lại thiểu số cầm quyền. Và đă có những người dám lên tiếng như tướng Trần Độ và đại tá Phạm quế Dương.

Công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, chống lại chế độ độc tài CS hiện nay đang đi đúng chiều hướng văn minh của nhân lọai, đúng chiều hướng chiến lược ṭan cầu của các nước trên thế giới, hợp ḷng người, hợp ḷng dân, chắc chắn se đưa chúng ta tới thành công.

Paris ngày03/ 07/2003

Chu chi Nam-- N-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), December 20, 2003


Moderation questions? read the FAQ