Klape i tekstovi klapskih pjesama

greenspun.com : LUSENET : Dalmatian culture : One Thread

Rijeci (dalmatinskih) klapskih pjesama potrazite na ovoj adresi: http://free-ri.htnet.hr/naklapskinacin/

-- EnPassant (naklaoskinacin@hotmail.com), December 17, 2003

Answers

klapa maslina

-- renato šarunić (renato.sarunic@zd.hinet.hr), February 05, 2004.

molim vas za tekst od pjesme (la muzika di note)Ako čete biti tako dobri, ja ču vam biti zahvalan zauvjek. Simon

-- Avsec Simon (mandolina@email.si), July 02, 2004.

jel ima ko tekst pjesme Da te mogu pismom zvati? molim da mi pošalje link ili tekst. hvala

-- roko (rokip2004@hotmail.com), August 26, 2004.

jeli tko ima tekst pisme "samo moru virujem" od klape puntari.hvala

-- mario kovač (mario.kovac@st.htnet.hr), September 07, 2004.

Za sve tekstove klapskih pjesama, otvorite stranicu "Na klapski nacin" na adresi: www.naklapskinacin.com

-- Iva (naklapskinacin@net.hr), January 23, 2005.


Moderation questions? read the FAQ