DUNG LA CUC DOAN HET MUC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NEN CO TV CHO NGUOI VIET NAM O NUOC NGOAI. HOI TOI CON O CANADA TOI RAT THEM DUOC DOC BAO CHI XEM PHIM CO TIENG VIET NHIEU LUC THEM DEN PHAT KHOC. NGHI LAI HOI DI HOC BEN DO TOI VAN CON NHO NHAT LA TRONG NHUNG NGAY TET TA HOAC LA HOLYDAY O BEN DO TOI CHI MUON DUOC XEM VA NGHE TIENG VIET. THEO TOI VTV 4 CHO DU CUA PHE NAO DI NUA CUNG LA MOT CHUONG TRINH TUYET VOI. CHI TIEC LA HOI O BEN DO CHUA CO VTV 4. THAT BI OI KHI NHUNG NGUOI VN KHAC LAI DI PHAN DOI VTV4. DUNG LA CUC DOAN HET MUC

-- Nguyen Hong Duc (duc_thacsi@yahoo.com), December 17, 2003

Answers

Phan doi la the hien quyen tu do cua ho tai sao lai goi la "bi oi"? An noi vo giao duc nhu vay ma cung dam noi la di du hoc o Canada. Cha trach nguoi khac cho ban la ngu.

Lan sau, co len chut nua xem sao!

3phai@yahoo.com

-- Khong Khong Khong (3phai@yahoo.com), December 17, 2003.


Kính thưa "ông thạc sĩ",

Ông muốn coi VTV4 vì ông yêu "tổ quốc XHCN (xếp hàng cả ngày)" là quyền của ông, còn những người "phản động" chỉ yêu đất nước VN mà không hề yêu XHCN cũng có quyền phản đối chương trình tuyên truyền một chiều của cộng sản VN chớ! Ông có thích coi thì cứ việc thuê đĩa vệ tinh mà coi.

Cái gì cũng vậy, luôn luôn có người ủng hộ, có người phản đối. Tại sao những người ủng hộ VTV4 như ông lại không thể làm cho VTV4 được tiếp tục ở Úc? Trong khi những người chống đối lại có thể làm cho VTV4 tắt đài vậy? Xin thưa, quá rõ ràng, những người như ông chỉ là một nhóm rất nhỏ mà thôi. Ông khoe là ông đi du học ở Canada, có bằng "khạc sĩ" (xin lỗi, thạc sĩ) chắc ông cũng hiểu cuộc sống ở các nước tự do dân chủ rồi, chính quyền phải thuận theo lòng dân nếu không thì sẽ phải "về vườn". Đâu giống như CSVN, độc đảng, coi thường đám "nhân dân" đã giúp họ nhuộm đỏ cả nước.

Chữ "bỉ ổi" trả lại cho ông, ông nên đem nó về mà dán lên lăng Cáo Hồ, lên mặt những thằng "heo nọc" trong bộ chính trị ĐCSVN thì đúng hơn.

-- Hồ Chính Mi (dumehochiminh@yahoo.co.uk), December 17, 2003.


Knh thưa "ng thạc sĩ", ng muốn coi VTV4 v ng yu "tổ quốc XHCN (xếp hng cả ngy)" l quyền của ng, cn những người "phản động" chỉ yu đất nước VN m khng hề yu XHCN cũng c quyền phản đối chương trnh tuyn truyền một chiều của cộng sản VN chớ! ng c thch coi th cứ việc thu đĩa vệ tinh m coi. Ci g cũng vậy, lun lun c người ủng hộ, c người phản đối. Tại sao những người ủng hộ VTV4 như ng lại khng thể lm cho VTV4 được tiếp tục ở c? Trong khi những người chống đối lại c thể lm cho VTV4 tắt đi vậy? Xin thưa, qu r rng, những người như ng chỉ l một nhm rất nhỏ m thi. ng khoe l ng đi du học ở Canada, c bằng "khạc sĩ" (xin lỗi, thạc sĩ) chắc ng cũng hiểu cuộc sống ở cc nước tự do dn chủ rồi, chnh quyền phải thuận theo lng dn nếu khng th sẽ phải "về vườn". Đu giống như CSVN, độc đảng, coi thường đm "nhn dn" đ gip họ nhuộm đỏ cả nước. Chữ "bỉ ổi" trả lại cho ng, ng nn đem n về m dn ln lăng Co Hồ, ln mặt những thằng "heo nọc" trong bộ chnh trị ĐCSVN th đng hơn.

-- Ho Chinh Mi (dumehochiminh@yahoo.co.uk), December 18, 2003.

ng "thạc sỉ" ơi. Cc đồng chấy nh ng trước tin l dọ dẫm thng tin văn ho. Nếu thấy m khng ai chống đối th bắt đầu tuyn truyền chnh chị nhảm nh một chiều ai m thm xem. Nếu cc đồng chấy nh ng đừng kiểm duyệt thng tin, c tự do bo ch ở VN đi th ti nghĩ l sẻ khng c biểu tnh chống đối dử dội vậy đu.

Thế ng "thạc sỉ" nghĩ sao về việc chinh quyền cs tm cch ngăn chặn sự phn phối cũa tờ bo "Đn chim Việt" bn Tiệp? Nếu ti khng lầm th những người chủ trương tờ bo ny đ từng ở trong đng cs.

http://www.danguyen.org/danchimviet.htm http://www.ykien.net/tl_danchimviet02.html

-- Bo Bac Ho (BoBacHo@badinh.hn.vn), December 18, 2003.


Moderation questions? read the FAQ