Geneva và TỔNG TUYỂN cử ai thắng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Trong hiệp đinh Geneva có nói 2 miền Nam Bắc sau 2 năm sẽ làm 1 cuộc tổng tuyển cử, miền Nam th́ Ô diệm chỉ trưng cầy dân ư của riêng miền Nam c̣n lúc -dó th́ Hồ Cù Lẳng ngoài bắc làm lơ chẳng tuyển chẳng cử cái con khỉ khô ǵ cả mà lại kéo nhau ra -dấu tố cải cách ruộng -dất, Nhân văn giai phẩm, Sĩ Nông Công Thương -dều bị Hồ chém cổ hết, thằng Trường Chinh chính nó lấy dây kẽm xỏ lỗ mũi bố mẹ nó như xỏ mũi ḅ rồi lôi -di trên đường phố Hanoi để dân chúng chế giễu hầu làm quà cho Hồ Cù Lăng.. thế là cuộc tổng tuyển cử ở ngoài Bắc thành ra hơn 500 ngàn người bị giết chết

Vấn đề Nhân Văn Giai Phẩm, vù thanh trừng này do VC-Trần Độ đứng sau lưng để hại 1 đảng viên khác là Trần Dần v́ Ô Dần này được nổi tiếng 1 thời trong Nhan Van Giai Pham, vào khoảng năm 1993 chi đó, VC-Trần Dần qua đời mà Hanoi O cho làm đám trang lớn ở Saigon, lúc này VC-Trần độ vẫn c̣n sống

Giả sử nếu ngay sau 1954, LienHiepQuoc làm áp lực bắt 2 miền NamBac tổng tuyển cử th́ chưa chắc miền Nam thua là v́ ngoài Bắc đă/đang thấy rơ bộ mặt thằng Hồ theo chủ nghĩa Red-China giết dân như giết ngoé nên miền Nam sẽ thắng. Ngày nay các Ô các bà Vietcong mỗi khi có đ́nh đám họp hành ǵ th́ thi đua nhau mặc quần áo xanh đỏ loè loẹt thắt Caravate nhưng hàm răng th́ như cái cầu xí của hàm răng Vũ Duck Khoan rồi cho là chúng ta đẹp và văn minh rồi.....

Sau không mang nhau ra ĐẤU TỐ nữa đi, cải cách ruộng đất mà bây giờ ruộng lúa của dân biến thành Hotel cho Mỹ Ngụy về du hí ...

Tiên sư lũ Vietcong NGU mà hay tụt quần chổng mông khoe của :)

-- Ho^` Cu` La(?ng na(`m trong La(ng Cu. Ho^` ... nay O gia'm TongTuyenCu nu+~a (TrietGiaSJeduNET@aol.com), December 15, 2003

Answers

Response to Geneva vĂ  TỔNG TUYỂN cử ai thắng

Lũ chó đẻ đă phá hoại hiệp định mà c̣n già mồm .Sao tui bay ko dám tổng tuyển cử cả nước ,hả mấy thằng khốn nạn

-- communist (communist@yaheo.com), December 15, 2003.

Response to Geneva vĂ  TỔNG TUYỂN cử ai thắng

***

DO IT NOW

-- HoChiMinh bu' ca(.c My~/Ngu.y vi` ba^y gio+` Hanoi tra`n -da^`y Xi`Li'p My/Nguy :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), December 15, 2003.


Response to Geneva vĂ  TỔNG TUYỂN cử ai thắng

Đụ má tụi bây , Bác Hồ có tranh cử đàng ḥang nha mậy ! Tụi ăn cứt Mỹ tụi bây đéo biết lịch sử con cặc ǵ hết mà già mồm ! Tụi bây bị hai chử " Cộng SẢn" ám ảnh quá rồi nên đầu óc dốt đặt ! Bị tụi Mỹ cho ăn tuyên truyền nên tâm thần hơi bị nặng đó ! Nghe nói Mỹ y học tiên tiế lắm mà , kêu nó chửa cho bệnh sạo chó của chúng mày đi !

-- việt cộng 19 tuổi (smartboy@hopthu.com), December 15, 2003.

Response to Geneva vĂ  TỔNG TUYỂN cử ai thắng

Đúng là cái chế độ xhcn một ngày một tân tiến, con cháu ngoan của bác Hồ đâm tặc mỡ miệng ra chỉ có tục tỉu chửi thề là số một. Không có biết được ngôn từ nào khác hơn là tục tỉu. csvn bây giờ th́ có ngon mỡ cuộc tổng tuyển cử đi. À quên không có cái đảng phái nào đối lập chỉ có một cái đảng thối tha thúi nát mà thôi. cho nên người dân không có cơ hội nào khác để mà lựa chọn. Nghe nói tới CS là ai cũng sợ rồi. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 16, 2003.

Response to Geneva vĂ  TỔNG TUYỂN cử ai thắng

thứ mất dạy như tụi bây phải dùng lời lẽ mạnh mẽ như vậy mới đủ ! tụi tao có chửi thằng Diệm ,thằng Thiệu như tụi bây chửi lảnh tụ Hồ Chí Minh của chúng tao không ? Tụi tao không chửi Diệm ,Thiệu v́ tụi nó không đáng cho tụi tao chửi !thế thôi ! Dù tụi bây có nói ǵ đi nữa th́ qua thực tế cho thấy , Đảng không dạy tụi tao nói láo , Đảng không nói láo , qua đối chiếu nhiều thư tịch cho thấy phần lịch sử Đảng không nói sai ,lịch sử dân tộc không bị làm lệch lạc ,chỉ có những phần tử phản động mượn Internet để làm bậy , nói bậy thôi , làm vậy mà không biết nhục , nói vậy mà không biết ngượng .Tụi tao không chửi Diệm ,Thiệu v́ tụi nó không đáng cho tụi tao chửi !thế thôi ! không biết làm con người , mở miệng ra là nói sạo , viết ra là viết bậy không biết người đó có đáng là người không nửa ?

-- Bạch vĩ (samrtboy@hopthu.com), December 16, 2003.


Response to Geneva vĂ  TỔNG TUYỂN cử ai thắng

nóng quá bạn hiền,,ḿnh là con cháu của Bác,,th́ cứ hoà nhă đi nhé,,lủ chúng có không có tư cách th́ mặc,,ta vẫn đang dại diên cho những người chiến thắng má,,là cờ vàng ba sọc đỏ có tung bay ở đâu th́ mặc kệ,,không phải trên đất VN là đựơc rồi haha...bạn có biết là chúng huyên hoan tuyên bố các lá cờ vàng đă dựơc bao nhiêu bang công nhận không?? nhưng chúng đâu có nói tới cái đoạn ,,là lá cờ chính thức của Nguời VN ở hải ngoại,,nhưng vẩn chưa hết,,chúng là những tổ chức tự đứng ra má vận động chứ nào đă hỏi xin ư kiến của toàn thể bà con nuớc ngoài,,ở Mỹ th́ tạm gọi là 50'50 nhưng ở Anh th́ cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay... ah,,mà tụi Mỹ hinh như chỉ biết cờ VN là cờ đỏ sao vàng thôi,,bằng chứng là mấy thằng Mỹ balô cứ hỏi măi,,cờ vàng ba sọc là cờ của chùa ah,,haha,,mắc cười ác

-- bithudoan (doanvien@dtncshcm.vn), December 16, 2003.

Moderation questions? read the FAQ