Đấu giá cô dâu Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thật là đau ḷng và tủi nhục cho dân tộc ta, chuyện này chỉ xảy ra ở chế độ độc tài đảng trị csvn mà thôi. Không hiểu tụi csvn con nghĩ như thế nào về chuyện này.

______________

Một dân biểu tại Đài Loan, lên tiếng phản đối một website ở Đài Bắc gọi là KIMO đăng hình quảng cáo những phụ nữ Việt Nam để mọi người vào đấu giá.

Giá bắt đầu là 250.000 đôla Đài Loan.

Ông Hsu Chung-hsiung, thuộc đảng đối lập Quốc Dân đảng, nói chuyện này giống như thời bán nô lệ ngày xưa.

Cha Đoàn Quang Trường, một linh mục hoạt động ở Đài Bắc nói với đài BBC là tình trạng quảng cáo các cô gái Việt Nam đã diễn ra từ nhiều năm nay.

Gây sốc

Hãng tin AP nói ông Hsu đưa cho các phóng viên xem web site tiếng Hoa đăng hình các cô gái, nói họ còn là trinh nữ đến từ vùng nông thôn. Site này nói các cô gái có thể nấu món ăn Đài Loan và nói tiếng quan thoại.

Các bức hình phụ nữ đã nhanh chóng được gỡ bỏ khỏi web site KIMO sau phiên họp quốc hội hôm thứ Hai.

Nhưng một quan chức của Bộ Nội vụ Đài Bắc, ông Chen Tse-he nói sẽ điều tra nội vụ.

Hãng tin AP nói có khoảng 43.000 phụ nữ Việt Nam đang sống ở Đài Loan sau khi kết hôn với người ở đây.

Nhiều người Đài Loan, đa số là dân lao động hoặc người lớn tuổi không tìm được vợ ở Đài Loan, đã sang Việt Nam và Trung Quốc tìm

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 15, 2003

Answers

Response to ĐĂ¢́u giá cĂ´ dĂ¢u ViĂª̣t Nam

Do la nho su lanh dao sang suot cua dang Cong San Viet Nam. Do la nho bac Ho hy sinh ca cuoc doi minh de cuu nuoc, nen cac co gai VN moi duoc lam diem cho Dai Loan va Dai Han. Cac thanh nien thieu nu VN moi duoc lam no le trong cac xuong may cua Dai Han , Dai Loan, com an khong du no tai ngay chinh nuoc cua minh

Hoan ho dang Cong San VN

-- ho chi minh muon nam (hochiminhkinhyeu@yahoo.com), December 15, 2003.


Response to ĐĂ¢́u giá cĂ´ dĂ¢u ViĂª̣t Nam

Cho lac!

-- Vietnam (hackervn@hva.com), December 17, 2003.

Moderation questions? read the FAQ