Công an Sài G̣n đă trả tự do cho 16 tín đồ đạo Tin Lành

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

RFA, 2003-12-11

Bản tin của hăng thông tấn Pháp AFP đánh đi từ Việt Nam cho biết công an thành phố Hồ Chí Minh đă thả 16 tín đồ Tin Lành. Toán người này bị công an bắt giữ v́ phân phát tài liệu tôn giáo trong thời gian SEAGAMES 22 diễn ra.

Mục sư Nguyễn Hồng Quang thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite cho hăng thông tấn Pháp biết tất cả 16 người đều được thả hồi sáng hôm nay.

Hôm qua, Mục sư Quang cùng nhiều tín đồ đă tụ tập, tuyệt thực và cầu nguyện ngay trước cửa trụ sở Phường Nguyễn Thái Binh ở Quận Nhất, đ̣i công an phải trả tự do cho những người bị bắt vô cớ.

Cuộc tuyệt thực đă kết thúc vào buổi tối hôm qua sau khi chính quyền địa phương hứa trả tự do cho tất cả những ai đă bị bắt.

Mục sư Quang cũng cho hay tổng cộng có 19 tín đồ Tin Lành bị bắt ở Sài G̣n, như vậy c̣n 3 người nữa chưa được thả và cũng không biết họ đang bị giam ở đâu.

Chuyện nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ các tín đồ Tin Lành đă được các nhà báo đặt ra với người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam là ông Lê Dũng và được trả lời và chúng tôi xin được trích dẫn như sau: “để đảm bảo an ninh và an toàn cho SEAGAMES, giới chức Việt Nam có mời một số người đến yêu cầu giải thích hành động của họ v́ đă gây trở ngại trật tự công cộng”.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 14, 2003

Answers

Response to CĂ´ng an SĂ i GĂ²n đĂ£ trả tự do cho 16 tĂ­n đồ đạo Tin LĂ nh

Bọn Việt gian hay giả danh lắm coi chừng chúng nó lợi dụng tôn giáo để làm bậy đó , đứa nào quậy là thột đầu nó về sở làm việc ,mà các bạn biết chúng nó làm ǵ không ? chúng nó in bản tin Seagames mặt trước . mặt sau chúng nó in h́nh chúa zesu , thuyết giảng đạo tin lành , mà mấy bạn biết tại sao cùng thờ chúa nhưng lại chia ra đạo chúa và đạo tin lành không ? Đó là ǵ .. ha ha .. đạo chúa nói Maria không bị mất trinh , c̣n tin lành nói Maria ( mẹ của zesu mất trinh ) , ha ha .. đúng là nhảm nhí ! đạo chúa từng cho rằng mặt trời quay quanh trái đất ! Họ chống lại học thuyết tiến hóa của Darwin , v́ họ cho rằng chúa đă tạo ra người đàn ông rồi lấy xương tạo ra người đàn bà ! Đú ng là nhảm nhí hết sức ! nhân loại ngày nay chấp nhận điều đó không phải v́ họ cho là đúng , chỉ v́ họ xem nó như một thứ truyện cổ tích thú vị , tạo ra do trí tưởng tượng của con người ! XHCN muôn năm !

-- bạch vĩ (smartboy@hopthu.com), December 15, 2003.

Moderation questions? read the FAQ