Vũ Khoan Vô Cổng Hậu Santa Ana; Biểu T́nh Cờ Vàng Phản Đối

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cộng sản Việt Nam đi đến các nước nào có cộng đồng nguời Việt tỵ nạn cs th́ họ đều đi vào cửa hậu. Chắc có lẻ đây là tiệc chiêu của bọn CS truyền từ đời này sang đời khác sao. CSVN đi tới đâu th́ CDNVTD chào đón bằng cờ vàng ba sọc đỏ. Miền nam Việt Nam Cộng Hoà không c̣n trên chiến trường chính trị như vẫn c̣n ngụ trị trong mọi trái tim của nguời Việt tỵ nạn cs.

VŨ KHOAN TỚI LITTLE SAIGON

Cờ vàng, khẩu hiệu chống cộng, h́nh ông Hồ gạch mặt dàn ra hôm thứ năm để đón phái đoàn Vũ Khoan, khi nhóm này vào cổng hậu một ṭa nhà trong khu công ốc Santa Ana, Quận Cam, Calif. và được cảnh sát Mỹ áp giải bảo vệ. Xin xem chi tiết ở Tin Cộng Đồng. (Photo: DP)

Vũ Khoan Vô Cổng Hậu Santa Ana; Biểu T́nh Cờ Vàng Phản Đối

SANTA ANA, California (VB) -- Vào lúc 2 giờ 45 chiều thứ năm 11-12-2003, ông Vũ Khoan, Phó Thủ Tướng CSVN, đă dẫn một phái đoàn tới Santa Ana vận động. Ông Khoan cùng phái đoàn tổng cộng khoảng 10 người đă đi bằng cổng hậu vào ṭa nhà số 10, đường Santa Ana, thành phố Santa Ana, Quận Orange County, tiểu bang California để gặp gỡ các viên chức thành phố này.

Sở dĩ phái đoàn VC phải đi cổng hậu v́ từ sáng sớm, gần 100 người Việt đă biết tin trước và kéo đến để biểu t́nh phản đối. Các khẩu hiệu như “Đả đảo Hồ Chí Minh và tay sai” và “đả đảo Cộng Sản” đươc hô vang liên tục để “dàn chào” phái đoàn Vũ Khoan. Cờ của CSVN bị đồng bào dẫm chân lên, trong khi h́nh nộm ông Hồ Chí Minh bị treo cổ, và h́nh họ Hồ bị gạch mặt bị trương lên để bày tỏ phẫn nộ trước việc đảng CSVN lại hiện diện trên mảnh đất tự do này. Sau hơn hai giờ đồng hồ chịu đựng cuộc biểu t́nh của đồng bào, phái đoàn CSVN lại cúi đầu đi ra khỏi ṭa nhà, qua 2 hàng cờ vàng dưới sự bảo vệ của cảnh sát Santa Ana. Nội dung phái đoàn Vũ Khoan họp với thị xă Santa Ana chưa rơ.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 14, 2003


Moderation questions? read the FAQ