tai sao bi bat khi dich bai "dan chu la gi?"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vài ḍng về Phạm Hồng Sơn:

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, năm nay 35 tuổi, cư ngụ tại số 72B phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa vào năm 1992 và thạc sĩ kinh doanh quản lư thị trường vào năm 1997. Ông bị công an Việt Nam bắt giam từ ngày 27/3/2002 v́ tội "có những hành vi thu thập, cung cấp tin tức và tài liệu để nước ngoài sử dụng chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam". Trước khi bị bắt giam ông là giám đốc trông coi thị trường miền Bắc của hăng dược phẩm ngoại quốc Tradewind Asiạ Hiện nay ông bị giam ở: Trại tạm giam B14, xă Thanh Liệt, huyện Thanh Tŕ, Hà Nội, Việt Nam.

Bác sĩ và kinh tế gia Phạm Hồng Sơn cũng là một nhà dịch thuật và là một người dùng ng̣i bút của ḿnh để cổ vũ cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Những đ̣i hỏi dân chủ hóa Việt Nam của ông rất ôn ḥa, không hề kêu gọi bạo động. Việc bắt giam ông vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận được ghi trong Công ước về Quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc mà chính phủ Việt Nam đă tham gia kí kết vào ngày 24/9/1982 cũng như ỡ quyền bất khả xâm phạm về thân thể ữ được bảo đảm bởi điều 71 của Hiến pháp CHXHCN Việt Nam.

Hoạt động dịch thuật và báo chí

Kể từ đầu năm 2002 ông Phạm Hồng Sơn đă dịch một số tác phẩm tiếng Anh về dân chủ cũng như viết một số bài để "hưởng ứng chủ trương mở rộng dân chủ ở địa phương của Tổng bí thư đảng CSVN Nông Đức Mạnh". Những bài viết của ông đều công khai đề tên họ và địa chỉ riêng để liên lạc và được loan truyền rộng răi trên mạng Internet.

Các bài dịch và bài viết của Phạm Hồng Sơn trên Internet:

- Dân chủ là ǵ ? và Những vấn đề dân chủ (2/2002, dịch cuốn What Democracy is About? và dịch tạp chí điện tử "Issues of Democracy" trên website ṭa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam)

- Thư gửi bạn (7/3/2002, nêu một số suy nghĩ về các quyền tự do)

- Những tín hiệu đáng mừng cho dân chủ Việt Nam (7/3/2002, kêu gọi thực sự thực hiện dân chủ)

Bắt giam

Ngày 25/3/2002, ông Phạm Hồng Sơn bị công an Hà Nội mời lên để thẩm vấn về bản dịch "Dân chủ là ǵ ?" của ông cũng như về những phản ứng ở trong và ngoài nước về tài liệu dịch nàỵ Sau đó công an đă đến khám nhà của ông. Công an đă tịch thu những tài liệu do ông và những nhà bất đồng chính kiến khác viết cùng với dàn máy computer của ông. Ngày hôm sau 26/3/2002 ông bị mời lên xem công an mở computer và đọc các tài liệu trong đó. Ông phản đối việc công an đọc một số dữ liệu riêng tư của gia đ́nh ông. Công an mời ông hôm sau tiếp tục lên gặp nhưng ông từ chối v́ bận công việc làm ăn. Ngày 27/3/2002 công an đă đến nhà bắt ông và dặn vợ ông phải giữ kín chuyện nàỵ Một tuần lễ sau, vào ngày 6/4/2002 gia đ́nh ông nhận được thông báo rằng ông bị tạm giữ (không phải tạm giam) v́ "có những hành vi thu thập, cung cấp tin tức và tài liệu để nước ngoài sử dụng chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" nhưng không cho biết nơi giam giữ. Đến ngày 19/4/2002, chính quyền Việt Nam chính thức nh́n nhận với quốc tế rằng họ đă bắt bác sĩ Phạm Hồng Sơn vào ngày 27/3/02 để "làm rơ mức độ vi phạm" v́ "Phạm hồng Sơn đă gửi và nhận các tài liệu chống nhà nước và chống đảng CSVN. Mặc dù đă được nhắc nhở và giáo dục nhiều lần từ phía nhà nước và các cơ quan thẩm quyền, Sơn vẫn ngang nhiên vi phạm."

Ngày 20/6/2002, vợ ông, bà Vũ Thúy Hà gửi đơn khiếu nại đến các người lănh đạo đảng và chính phủ CSVN về việc tạm giữ ông trái phép lâu ngày và đ̣i hỏi phải trả tự do cho ông, phải cho phép bà đi thăm chồng và nếu có bằng chứng phạm tội th́ phải đưa ông ra ṭa xét xử công khaị

Đầu tháng 9/2002 bộ công an Việt Nam thông báo miệng với gia đ́nh ông rằng họ đă đề nghi Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố ông ra ṭa v́ tội "tàng trữ và tán phát tài liệu chống nhà nước" và "âm mưu lật đổ nhà nước".-- vovanloc (vovanloc@hellokitty.com), December 13, 2003


Moderation questions? read the FAQ