Danh sách các tiểu bang, quận/ hạt, thành phố (US) công nhận quốc kỳ VNCH .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TÔN VINH và VINH DANH LÁ QUỐC KỲ VIỆT NAM MÀU VÀNG BA SỌC ĐỎ

Trận chiến ‘Dựng Lại Cờ Vàng’, và trận chiến ‘giữ lại thẻ căn cước chính danh của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản’ qua vụ kiện William Joiner Center thuc trường đại học Massachussetts tại Boston, là hai trận chiến quan trọng nhất hiện nay. Cả hai trận chiến đều trong mục tiêu góp phần hỗ trợ công cuộc dân chủ hoá Việt Nam, và có chiều hướng thuận lợi. Với trận chiến ‘Dựng Lại Cờ Vàng’, cho đến nay, quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ của chúng ta đă được các tiểu bang, quận hạt, thành phố, và tổ chức đảng Cộng Ḥa, chánh thức công nhận theo thứ tự thời gian như sau:

01. Dự luật HB-2829, Virginia (Feb 06 2003) 1. 2. 3.
02. Westminster, California (Feb 19 2003) 1.
03. Garden Grove, California (Mar 11 2003) 1.
04. Falls Church, Virginia (Apr 14 2003) 1.
05. San Jose, California (Apr 15 2003) 1.
06. Milpitas, California (May 6 2003) 1.
07. Saint Paul, Minnesota (May 28 2003) 1.
08. Santa Clara, Califonria (Jun 3 2003) 1.
09. Holland, Michigan (Jun 4 2003) 1.
10. Tacoma, Washington (Jun 9 2003) 1.
11. Houston, Texas (Jun 18 2003) 1.
12. Fairfax County, Virginia (Jul 7 2003) 1.
13. Pomona, California (Jul 7 2003) 1.
14. Louisiana, Louisiana (Jul 12 2003) 1.
15. San Francisco, California (Jul 17 2003) 1. 2. 3.
16. Boston, Massachussetts (Jul 30 2003) 1.
17. Sacramento, California (Aug 27 2003) 1.
18. Agoura Hill, California (Sep 4 2003) 1.
19. Oklahoma City, Oklahoma (Sept 10 2003)
20. Rowley, Massachussetts (Sep 15 2003) 1.
21. Malden, Massachussetts (Sep 16 2003) 1.
22. El Monte, California (Sept 16 2003) 1. 2.
23. Garland, Texas (Sep 16 2003) 1.
24. Tumwater, Washington (Sep 16 2003) 1.
25. Grand Rapids, Michigan (Sep 30 2003) 1.
26. Springfield, Massachussetts (Oct 7 2003) 1.
27. Quincy, Massachussetts (Oct 7 2003) 1.
28. Lacey, Washington (Oct 10 2003)
29. Thurston County, Washington (Oct 10 2003)
30. Doraville, Georgia (Oct 20 2003) 1.
31. DeKalb County, Georgia (Nov 3 2003) 1.
32. Gwinnett County, Georgia (Nov 3 2003) 1.
33. Norcross, Georgia (Nov 3 2003)
34. Clarkston, Georgia (Nov 3 2003)
35. Arlington, Texas (Nov 11 2003) 1.
36. Marina, California (Nov 18 2003) 1.
37. Olympia, Washington (Nov 22, 2003)
38. Puyallup, Washington (Dec 01, 2003)
39. Worcester, Massachussetts (Dec 16 2003) 1.
40. Lincoln, Nebraska (Jan 10 2004) 1.
41. Wichita, Kansas (Jan 13 2004) 1.
42. San Diego, California (Jan 13 2004) 1.
43. Dupont, Washington (Jan 13 2004) 1.
44. Pierce, Washington (Jan 27 2004) 1.
45. Philadelphia, Pennsylvania (Jan 29 2004) 1.
46. Grand Prairie, Texas (Feb 04 2004) 1.
47. South El Monte, California (Feb 12 2004) 1.
48. Stockton, California (Feb 17 2004)
49. Centralia, WA, USA (Feb 24 2004)
50. Salina, Kansas (Mar 15 2004)
51. Orlando, Florida (Mar 15 2004)
52. Biloxi, Mississippi (Mar 16 2004)
53. Fort Wayne, Indiana (Mar 22 2004)
53. Richmond, Virginia (Mar 24 2004)
54. Minneapolis, Minnesota (Mar 27 04)
55. State of Georgia (Apr 01 04)
56. Tampa, Florida (Apr 01 04)
57. Syracuse, New York (Apr 12 04)
58. State of Virginia (Apr 15 04)
59. Kent, Washington (Apr 20 04)
60. Los Angeles, California (Apr 27 04)
61. Denver, Colorado (Apr 29 04)
62. Saint Louis, Missouri (Apr 30 04)
63. West Valley, Utah (May 04 04)
64. Bonney Lake, Washington (May 11 04)
65. Lakewood, Colorado (May 25 04)
66. Seaside, California (Jun 03 04)
67. Vancouver, Washington (Jun 07 04)
68. Coral Springs, Florida (Jun 15 04)
69. Carollton, Texas (Jun 15 04)
70. Beaverton, Oregon (Jun 28 04)
71. Eagle Mountain, Utah (Jul 20 04)
72. Sugar Land, Texas (Aug 18 04)

Xin quí bạn, nếu biết tin tức thành phố, quận hạt, hay tiểu bang nào công nhận quốc kỳ chúng ta, vui ḷng thông báo trên diễn đàn, và qua đó Tổng Hội Thủ Đức sẽ trích dẫn nhật tu và phổ biến lại trên các diễn đàn, đồng thời phổ biến trong hệ thống Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức hải ngoại.

Xin cám ơn.

Phạm Bá Hoa

tổng hợp.

http://www.vietlai.com

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 11, 2003

Answers

Response to Danh sĂ¡ch cĂ¡c tiểu bang, quận/ hạt, thĂ nh phố (US) cĂ´ng nhận quốc kỳ VNCH .

Đă trải qua bao nhiêu thần chầm của lịch sử VN mà lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu vẫn c̣n phất phơi tung bay. Theo tôi nhớ không lầm th́ lá quốc kỳ Việt Nam có từ năm 1890, sau biến cố 1945, cho tới thời Quốc Gia, đệ nhất VNCH va đệ nhị VNCH và lá cờ quốc kỳ thân yêu theo dấu chân người Việt Nam tỵ nạn và có mặt khắp nơi trên thế giới. Trải qua nhiều gian khổ mà lá cờ Việt Nam Tự Do vẫn xừng xửng ngạo nghể tung bay. Và rồi đây chỉ trong một thời gian ngắn nửa thôi là lá quốc kỳ thân yêu VN tự do sẻ phất phơi tung bay trên khắp nẻo đường đất nước VN. C̣n về phần lá cờ máu cờ đỏ sao vàng chưa có trải qua một biến động lịch sử nào, nếu như có một sự biến động nào xảy ra cho nó th́ theo ḿnh nghĩ lá cờ máu đó cũng tan theo mây khói thôi, hảy chờ xem. TBT

Kính mời quí vị vào đây chào quốc kỳ. thanks

Quốc kỳ VIỆT NAM


VIET NAM TU DO, DAN CHU, NHAN QUYEN & PHU CUONG


TIẾNG GỌI CÔNG DÂN

----------------------------------

Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!

Đồng ḷng cùng đi, hy sinh tiếc ǵ thân sống!

V́ tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.

Dầu cho thây phơi trên gươm giáo,

Thù nước lấy máu đào đem báo.

Ṇi giống lúc biến phải cần giải nguy,

Ngưoi công dân luôn vững bền tâm trí,

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi

Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!

(Điệp khúc)

Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!

Công dân ơi! Mau làm cho cơi bờ

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống

Xứng danh ngàn năm ḍng giống Lạc Hồng.-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 15, 2004.

Response to Danh sĂ¡ch cĂ¡c tiểu bang, quận/ hạt, thĂ nh phố (US) cĂ´ng nhận quốc kỳ VNCH .

Các em trong Đoàn thanh niên VN diển hành tại Little Sài G̣n-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 28, 2004.


Response to Danh sĂ¡ch cĂ¡c tiểu bang, quận/ hạt, thĂ nh phố (US) cĂ´ng nhận quốc kỳ VNCH .

Thành phố Sugar Land, Texas Ra Nghị Quyết Cờ Vàng

Trich tu mang Viet Lai

(Houston - VNN) Chiều ngày 24/08/04 lúc 5:00 giờ tại văn pḥng hội đồng thành phố (City Hall), ông Thị trưởng thành phố Sugar Land, David Wallace, đă chuyển giao cho các đại diện người Việt đang cư ngụ tại Sugar Land bản Nghị Quyết công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ truyền thống, là biểu tượng tự do và dân chủ của cộng đồng người Việt quốc gia đang sinh sống tại thành phố Sugar Land.

Được biết, những người đại diện để tiếp nhận Nghị quyết Cờ vàng gồm các ông Đỗ minh Đức, Phạm hữu Thế, Nguyễn văn Như, Tạ ngọc Hào và Phạm duy Tùng. Cách đây một tháng, các vị đại diện nói trên đă cùng nhau tiếp xúc với các Nghị viên thành phố, ông Daniel Wong và ông Thomas Abraham, để vận động Nghị quyết Cờ Vàng và đă được sự ủng hộ nhiệt t́nh của cả hai nghị viên thành phố này. Ngày 18/8/04 trong một buổi họp của Thị trưởng với 6 Nghị viên thành phố Sugar Land, Nghị quyết Cờ Vàng đă được thông qua với số phiếu tuyệt đối 7-0. Ngày 24/8/04 lúc 5:00 giờ chiều, Thị trưởng David Wallace đă tiếp xúc với các vị đại diện người Việt nói trên, và ông tuyên đọc Nghị quyết công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ truyền thống, là biểu tượng tự do và dân chủ của cộng đồng người Việt quốc gia đang cư trú, sinh sống và làm việc tại thành phố Sugar Land.

Nội dung bản Nghị Quyết có thể tóm lược như sau: "Những người Mỹ gốc Việt đang cư ngụ tại Sugar Land đă đóng góp công sức và trí tuệ của chính ḿnh vào các sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, chính trị và thương nghiệp nhằm xây dựng và làm phồn thịnh thành phố. Người Việt tại Sugar Land yêu mến lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ truyền thống, là biểu tượng tự do đối với chính họ, với quê hương Việt Nam của họ, và với các cộng đồng người Việt hải ngoại. Thành phố Sugar Land trân trọng xiển dương lá cờ vàng ba sọc đỏ truyền thống và tự do này, cũng như thành phố hoàn toàn ủng hộ tự do dân chủ cho Việt Nam và khắp thế giới".

Sugar Land với 70 ngàn cư dân là thành phố phụ cận và giáp biên phiá tây nam của thành phố Houston.

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ