Vấn đề QUỐC KỲ v Quốc Ca Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Dương Thi Sơn

Một số nhỏ người Việt Đng u (nhm Bo Thiện Ch) by tỏ khng chấp nhận Cờ Vng ba sọc đỏ v Quốc ca "Ny cng dn ơi!. .." l Quốc kỳ v Quốc ca của Việt Nam, v họ lớn ln ở Miền Bắc Việt Nam dưới chế độ Cộng sản, khng c dịp để nhn thấy l Cờ Vng v Quốc ca "Ny cng dn ơi!.. ." l thắm thiết với đời sống hằng ngy của mnh như những người lớn ln ở Miền Nam. Nặng hơn nữa, họ cn xem đ l l cờ của những người bại trận! Họ lớn ln v từ tấm b chỉ biết ht "Tiến Qun Ca v Cờ đỏ sao vng, nn họ thấy thn thương với những biểu tượng ny. Họ đ đặt vấn đề với một số người Việt Quốc Gia m hnh như khng ai trả lời cho họ thỏa mn về lai lịch v nghĩa của l Cờ Vng v Quốc ca của chng ta. Một số người v thiếu l luận chnh trị (trong số đ c những vị l Tướng lnh VNCH) đ dễ di xui chiều đồng với họ l l Cờ Vng đ xuất hiện dưới thời thực dn của những chnh phủ b nhn, nn đồng phải bỏ đi ! Từ đ, nhm Dn Chủ tả phi ny nghĩ rằng họ c chnh nghĩa để bnh vực Cờ Đỏ sao vng v Tiến Qun Ca của CSVN m họ cho l của Quốc Gia Việt Nam! Họ vin vo l luận dn chủ đa nguyn v tự do tư tưởng, tại sao lại p đặt họ chấp nhận Cờ Vng v Quốc ca Ny cng dn ơi!. .. l Quốc kỳ v Quốc ca của họ. Tại sao họ phải cho cờ v ht bi quốc ca ny, của những người đ bại trận?!!

1)- Về l Cờ Đỏ sao vng: đy l l cờ của một chế độ chnh trị , đ l chế độ Cộng sản, chứ khng phải l l cờ của Quốc Gia Việt Nam biểu tượng cho một thức hệ quốc gia dn tộc được nhn dn mong muốn chấp nhận ( thức hệ Quốc Gia Dn Chủ Dn Quyền m mọi người mong muốn trong số đ c cả những người Việt ở Đng u hiện nay).

Bằng chứng l Cờ Đỏ sao vng cng với Cờ ba liềm của Đảng CSVN l m phỏng theo l cờ của Lin X, một Quốc Tổ của X Hội Chủ Nghĩa. Cc nước Cộng sản khc cũng m phỏng l cờ của họ theo một kiểu tượng tợ như vậy. Đ l l do chnh m người Việt Nam nếu c quyền tự do pht biểu họ khng chấp nhận đ l l cờ của Quốc Gia Việt Nam.

Tại sao ni l cờ đỏ sao vng l l cờ của chế độ? Thử nhn lại Lin X xem, khi chế độ Cộng sản sụp đổ th Cờ đỏ c ngi sao v ba liềm cũng bị chn vi theo chế độ. Người dn Nga đ lấy lại l cờ ba mu đỏ trắng xanh (nằm theo bề dọc) m trước kia đ bị l cờ ba liềm chn vi để lm Quốc Kỳ của nước Nga Dn Chủ.

V vậy, tại Việt Nam nếu chế độ Cộng sản bị sụp đổ th l cờ đỏ sao vng cũng sẽ bị chn vi theo chế độ theo một quy luật tương tợ, v l cờ vng ba sọc đỏ (hiện đang bị xem l của kẻ thua trận, nhưng thua trận khng c nghĩa l ch chiến đấu cho quốc gia dn tộc khng cn!) sẽ c cơ hội phục hồi trn đất nước Việt Nam khi lng dn đ muốn v sự p đặt của chế độ cộng sản khng cn!

2)- Về l Cờ Vng ba sọc đỏ: Mu Vng l mu cờ của dn tộc ta từ xưa ( B Trưng v B Triệu : Trước voi phất ngọn cờ vng!). Ba sọc đỏ l biểu tượng của ba miền sng ni Bắc Trung Nam, l biểu tượng của mu đỏ da vng của người dn Việt Nam ở ba miền m trước đy thực dn cố tm chia cắt. Chưa kể những nghĩa khc về mặt dịch l m người ta c thể cho l huyển hoặc.

Một cch khch quan m ni, dưới hai l cờ đều đ c hng triệu người đ chết cho l cờ của mnh, cho nn bn no cũng thấy gắn b đậm đ với l cờ đ với nhiều nghĩa chủ quan khc nhau. Hai l cờ ny đ đi vo một lịch sử tương khắc khốc liệt của đất nước. Cũng một cch khch quan m ni, l cờ vng ba sọc đỏ c nghĩa quốc gia dn tộc nhiều hơn l l cờ đỏ sao vng . Cờ đỏ sao vng mang mu sắc của Quốc tế Cộng sản m Quốc tế Cộng sản đi đến đu th độc ti, độc tn, độc đon, độc c v độc hiễm (ngũ độc của Cộng sản) đi đến đ, v đ l những Ci Độc m tất cả chng ta đang ra sức để chống d l người đang ở bn tả hay bn hữu m cn c lng yu đất nước, thương đồng bo.

Hiện nay chng ta đang chống những ci độc của Cộng sản th chng ta phải chống ci mu cờ của Cộng sản l hợp l v tất nhin. L cờ vng ba sọc đỏ tuy đ bị bại trận năm 1975, nhưng n vẫn l biểu tượng của một l tưởng trong sng về quốc gia, về dn tộc, về tự do, về dn chủ, cho nn người Việt hải ngoại vẫn dng l cờ đ để tập hợp lực lượng đấu tranh chống chế độ độc ti, độc tn, độc đon, độc c v độc hiểm của Cộng sản Việt Nam l đng v hợp l.

Về mặt mỹ thuật v tm l nghệ thuật th hai l cờ cũng c sự khc biệt hẳn nhau. Điều ny thể hiện trong những cu chuyện truyền khẩu về hai l cờ trong dn chng Việt Nam. Người ta ni rằng Cờ đỏ sao vng l l cờ con qui v ngi sao vng c 5 nhnh giống như con ra nằm l đầu v 4 chn ra, nhưng l con ra nằm trn vũng mu đỏ. Cn l Cờ vng ba sọc đỏ l l cờ con phượng, v ba sọc đỏ trn nền vng giống như đui chim phượng, trng đẹp v hiền!

Kết luận của chng ti l: Chừng no ở trong nước Cộng sản Việt Nam chấp nhận dn chủ đa nguyn để c Quốc Hội dn chủ thật sự, Quốc Hội đ sẽ tuyển chọn l cờ khc cho đất nước Việt Nam, v hai l cờ cũ sẽ xếp vo qu khứ của lịch sử. Nếu Cộng sản Việt Nam chưa lm được việc đ th l Quốc kỳ mu vng ba sọc đỏ v Quốc ca Ny cng dn ơi!. .. vẫn tồn tại như l một tụ điểm tập hợp ton dn đấu tranh cho tương lai xứ sở mnh.

3)-Về Quốc ca: Cc bạn ở Đng u khng c những thắc mắc g su sắc. V khng chấp nhận mu cờ nn họ cũng khng chấp nhận lun Quốc ca theo họ l của những người bại trận!. Tuy nhin, c lẽ họ khng biết l lịch oai hng của bi ht Ny cng dn ơi!. ..đ gắn liền với những thăng trầm của sng ni, của đấu tranh ở những thế hệ trước để chống Thực dn ginh độc lập, cũng như đấu tranh cho dn chủ v tự do của ton dn Việt Nam .

Chng ta cần nhấn mạnh thua một trận giặc khng c nghĩa l khng cn ch đấu tranh cho Tổ Quốc, bằng chứng l ngy nay chng ta mọi người Việt Nam c lng yu nước vẫn cn tiếp tục tranh đấu cho tương lai của đất nước mnh thot khỏi gng cm của chế độ ngũ độc của Cộng sản, v chng ta đều tin tưởng rằng tương lai thắng lợi sẽ về pha những người Việt Nam yu nước v yu dn chủ tự do.

Trước đy c một số người ở vng California chủ trương thay đổi bi Quốc ca Ny cng dn ơi!. .. v cho rằng bi ny c nguồn gốc l bi Sinh vin hnh khc của Lưu Hữu Phước, một cn bộ Cộng sản. Bi Sinh vin hnh khc ny do Lưu Hữu Phước, một sinh vin Viện Đại Học H Nội, sng tc tại Trường Đại Học ny v đ được Tổng Hội Sinh vin Đng Dương nhm họp tại Đại Giảng đường của Viện Đại Học H Nội vo ngy 15/3/1942 chấp nhận l Sinh vin hnh khc của Tổng Hội, c tn Php l Marche des tudiants với lời ca bằng tiếng Php. Sau đ một uỷ ban soạn lời ca bằng tiếng Việt cho Hnh khc ny được thnh lập gồm Đặng Ngọc Tốt, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng, Phan Thanh Ha, Hong Xun Nhị. (Lời ca bi ny hon ton khc hẳn lời ca của bản Quốc ca ngy nay).

Năm 1945, tại Nam Việt, tổ chức Thanh Nin Tiền Phong gồm những thanh nin Việt Nam yu nước được thnh lập dng tầm vong vạt nhọn để khng chiến chống Php, đ lấy bi hnh khc ni trn lm đon ca v đổi lại l Thanh Nin Hnh Khc hay Tiếng gọi Thanh nin để thc đẩy tinh thần yu nước của thanh nin Việt Nam thời ấy.

Năm 1948, tại Hongkong, Quốc Trưởng Bảo Đại đ chnh thức chọn l Cờ mu vng c ba sọc đỏ lm Quốc Kỳ của nước Việt Nam. L cờ ny do một thứ dn l họa sĩ L Văn Đệ nổi tiếng thời đ vẽ ra v đ được Quốc Trưởng Bảo Đại tuyển chọn trong nhiều mẫu cờ khc nhau được trnh cho ng trong một phin họp tại Hong Kong năm 1948 gồm c ng v nhiều đại diện cc đon thể chnh trị v tn gio cng nhiều thn ho nhn sĩ Việt Nam. L cờ ny đ được nước Php v cc nước Ty phương nhn nhận l Quốc Kỳ Việt Nam. Quốc Trưởng Bảo Đại cũng chọn bản nhạc Thanh Nin Hnh Khc đổi lại l Quốc Dn Hnh Khc lm Quốc ca của nước Việt Nam. Cc chế độ Đệ nhứt v Đệ nhị Cộng Ha ở Miền Nam vĩ tuyến 17 đều tn trọng Quốc Kỳ v Quốc ca ny, v ngy nay cũng được tất cả cc cộng đồng người Việt ở hải ngoại nhn nhận v hnh diện l Quốc Kỳ v Quốc Ca của mnh.

Cả hai Quốc kỳ v Quốc ca (Cờ vng ba sọc đỏ v bi ht Ny cng dn ơi!. ..) đều được lưu hnh đến ngy nay v đ in su trong lng người dn Việt Nam, t ra l ở Miền Nam vĩ tuyến 17. Cả hai đều đ trải qua những thăng trầm của lịch sử dn tộc, v cả hai đều do sự đng gp của nhiều người thuộc nhiều tầng lớp x hội v thuộc nhiều nguồn gốc chnh trị khc nhau (từ vua quan cho đến thứ dn v cả đến người lưu dn tỵ nạn), nhưng tất cả đều l những người Việt Nam yu nước, thiết tha với đất nước Việt Nam, một đất nước c bản sắc ring Nam quốc sơn h Nam đế cư. Bi ht đ v l cờ đ khng cn l của ring một ai cả. Bi Ny cng dn ơi!.. khng cn l của ring ng Lưu Hữu Phước (khng biết ngy nay ng l Cộng sản bảo thủ hay l Cộng sản phản tỉnh), ng c gp phần trong đ nhưng khng phải một mnh ng đ lm nn bản Quốc ca Việt Nam như chng ta đ thấy. N đ pht sinh từ ton dn v nay n thuộc về ton dn, v n đ được thử thch qua bao nhiu chế độ cai trị khc nhau.

Trong khi đ, l Cờ đỏ sao vng v bi ht Tiến Qun Ca chỉ l của chế độ Cộng sản Việt Nam. Sau khi chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ, chắc chắn l cờ v bi ht đ sẽ khng cn được lưu hnh nữa. Cả hai chưa được thử thch qua nhiều chế độ khc nhau.

Bi Tiến Qun Ca do nhạc sĩ Văn Cao sng tc. ng cũng l một đảng vin Cộng sản, nhưng khng phải v thế m người dn ở Miền Nam on ght ng. Ngược lại, người dn Miền Nam rất qu trọng ti năng, đạo đức v lng yu nước của ng, cũng như rất ưa thch cc bản nhạc của ng. Nhưng khng v thế m người dn ở Miền Nam khen ngợi bi Tiến Qun Ca của ng, v lẽ giản dị l bi đ d man quᒒ, rng rợn quᒒ với lời "thề phanh thy uống mu qun th!". Lời d man đ nằm trong Quốc ca của Cộng sản Việt Nam, nn họ đi đến đu th "phanh thy uống mu qun th" đến đ. Chng ta nn xếp những lời ca ny vo kho tng lịch sử th tốt hơn, tương lai đất nước, tương lai thế hệ trẻ khng nn c những lời ca như thế.

(Xem: Nguyễn Ngọc Huy, Quốc kỳ v Quốc ca Việt Nam, Bo Tự Do Dn Bản bộ cũ số 27 v 28 pht hnh thng 3 v 4 năm 1988)

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 08, 2003

Answers

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Đon qun Cộng N đi tung honh chm giết.
Giết giống ni nhn dn chng khng dừng chn.
Mồm vương mu chng r như cầm th.
Lũ cộng n gian c hơn quỷ ma.


-- nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), December 08, 2003.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Hay qu bạn tosuCS! Tiếp tục cho hết bi lun đi chớ! Tui thch nhất l cu "mồm vương mu chng r như cầm th" đ. Good work!

-- Hồ Chnh Mi (dumehochiminh@yahoo.co.uk), December 08, 2003.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

CỜ TA BAY VNG NẮNG MỚI QU HƯƠNG

Cờ bay! Cờ bay!
Giữa vũng lửa
Trầm trầm qun, dn nước mắt ứa
Một bận Cờ bay Vng thnh xưa
Bao phần mu xương Người Lnh đổ...

Cờ Vng Ba Sọc ỏ l chung của tất cả Chng Ta - Dn tộc nơi Phương Nam nghiệp khổ đau nhưng siu việt.

Cờ Vng Ba Sọc đỏ l mối biễu tượng thuần thnh, chnh thống nhất- Bởi Cờ đ dựng ln uy nghi suốt giải qu hương từ Ai Nam Quan, miền ni cực bắc ồng ăng, Cao Bằng, Lạng Sơn, đến Mũi C Mu, vng đầm lầy Quản Long, An Xuyn, cuối nguồn Cửu Long, Sng Ci.

Dẫu Cờ mất đi quyền hiện diện chnh trị.
Nhưng Cờ vẫn linh thing vĩnh hằng tồn tại nơi tri tim v hơi thở chng ta.

Cờ bay khng ngừng như mu chảy tự thn.

L Cờ Vng - Tổ Quốc Việt Nam l Một.

Cờ khng chỉ giới hạn l đại diện của ring những chế độ cầm quyền, Quốc Gia Việt Nam hay hai nền Cộng Ha. Cờ chuyển ging đấu tranh xuyn suốt lịch sử từ những lần vị quốc vong thn sng ngời trung liệt của Hong Diệu; Nguyễn Tri Phương; Trương Cng ịnh, liệt sĩ Vm Lng, G Cng; Nguyễn Trung Trực với chiến cng vang động ging Vm Cỏ, Long An: "Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thin địa. Kiếm bạc Kin Giang khốc quỷ thần" cho đến lần Cờ ln trn Kỳ i Cố Huế, sng Ma Xun Mậu Thn, 24 thng Hai, 1968..

Qun dn ta nn một lần bật khc
Khi l Cờ Vng Ba Sọc
Lừng lững ln cao
Giữa mờ sương xứ Huế sng Xun no!!

Cờ bo hiệu tin tri dũng liệt trong lời h của mười ba Liệt Sĩ Quốc Dn ảng "Việt Nam ộc Lập Mun Năm", nơi Yn Bi, sng sng ni gờn gợn đau thắt, 17 thng 6, 1930, khng khc lần "Việt Nam Cộng Ha Mun Năm" của trung đội lnh Nhảy D do Thiếu Uy Huỳnh Văn Thi chỉ huy, cng chọn lần quyết tử bo đền n nghĩa qu hương, buổi sng 30 thng Tư, 1975 ở bng binh Ng Su, Chợ Lớn.

Cờ bay hiện thực sức chiến đầu thần kỳ của Qun Lực Miền Nam trong những ngy H oanh liệt 1972, khi Trung Tướng Ng Quang Trưởng bắt đầu xử dụng kế hoạch Li Phong trong chiến dịch ti chiếm Quảng Trị với mục tiu cuối cng - Cổ Thnh inh Cng Trng, khối gạch nung mỗi cạnh di 500 thước, với năm thước cao v bề dy. Tm tiểu đon của hai Lữ on 147, v 369 Thủy Qun Lục Chiến sau khi thay thế lực lượng nhảy d kể từ ngy 27, thng 7, trong 48 ngy đm lin tục đ chiến đấu qua từng tấc, từng phn vung của mục tiu chiến trận. Dưới hng ro dy của B52 tri thảm đối với những mục tiu xa (những vị tr pho, v hỏa tiễn bn kia bờ Thạch Hn, sng ồng H, sng Bến Hải); dn hải pho của Hạm ội 7 Hoa Kỳ ngoi khơi lin tục lập một mn lưới lửa bao quanh cổ thnh. V cổ thnh, khối đ ru phong kia được dnh ring cho một Tiểu on Pho 175 ly cơ động điện tử đng ở Phong iền; 12 khẩu 155 ly, v 54 khẩu 105 ly cơ hữu của Sư on Thủy Qun Lục Chiến. Trong 48 giờ khng giy pht ngưng nghỉ vy quanh vũng lửa- Người Lnh Thủy Qun Lục Chiến Qun Lực Việt Nam Cộng Ha giữa cảnh chết, vượt sự chết - Tiến ln. Chữ nghĩa đ l v nghĩa trước lần qun đi - Lần chuyển lưu sức mạnh tồn sinh vĩ đại của dn tộc vo từng mỗi mẫu đất đ vỡ tan, dưới cơn bo lửa đạn, qua thn xc của mỗi người lnh. Người Lnh tiến ln bởi từ dưới khối vật chất tan tc kia c những lời cầu cứu hấp hối... Anh lnh cộng ha ơi... anh lnh cộng ho ơi... Tiếng ku thương tm của những người dn bị kẹt lại từ ngy cuối thng 4, lần tạm lui binh khỏi thị x Quảng Trị.

Chng ta hm nay cũng tương tự tnh cảnh của những người Việt lưu vong đầu thế kỷ ở Sa Khn, Thi Lan, với tất lng đau xt như đ một lần được T Ti ặng Thc Hứa, đồng ch của nhị vị tiền bối Phan Bội Chu, Phan Chu Trinh diễn dạt khi nhớ về qu nh dau trong con điu linh nhục thm:

Vng Qu Hải gi tanh mưa mu, n ba đo v tnh thế xui nn. Ci Vim Bang ni thịt cồn xương, nỗi bi thảm xưa nay chưa c Ngoi ngn dặm trng về cố quốc, non sầu bể thảm, quặn ruột gan chn khc tơ v Cuộc trăm năm tưởng tới đồng tm, cỏ a hoa du, dẫu sắt đ cũng hai hng lệ nhỏ.

Nỗi au co x nầy lun bừng bừng cng mối Ước Nguyện sắc son - Lần bng ln trong Nắng Mới mầu uy nghi rực rỡ Cờ Vng, v cu ht đ một lần vang động ni sng...

Cờ bay!! Cờ bay! Trn thnh phố thn yu
Vừa chiếm lại đm qua bằng mu!!

CHNG TA PHẢI HT LẠI THM MỘT LẦN CU HT BI HNG NẦY TRN TON CI QU HƯƠNG.

Ngy 27 thng 7, 2001
Ngy bắt đầu dứt điểm Cổ Thnh 29 năm trước.
Người Lnh QLVNCH,
Phan Nhật Nam


-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 09, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Xem chủ Mỹ ni g về ci cờ ba que của ch em n :

Anti-communist demonstrators chant "Freedom!" as they wave miniature yellow flags with red stripes during massive organized rallies against video-store owner Truong Van Tran. But some historians point out that the three red stripes on a yellow background could be taken to represent the succession of client regimes propped up by French, Japanese and U.S. military might-hardly freedom-loving governments.

In a friend-of-the-court brief filed on Feb. 12 in Orange County Superior Court in support of Tran's right to display the Vietnamese flag in his shop, Vietnamese-affairs historian Hong Van Huynh argues that contrary to the demonstrators' belief that the South Vietnamese flag represents "free" Vietnam, the banner was actually created in colonial days, when the country struggled under foreign control.

Japanese officials first imposed the flag on their colonial subjects during World War II. Ho Chi Minh had refused to head the Vichy-like regime under Japanese control, but Bao Dai, the playboy last emperor under French colonial rule, was induced to return from Hong Kong to become the nominal ruler of Vietnam under the Japanese.

According to Huynh, a former member of South Vietnam's air force and now head of the Vietnam-America Friendship Association's California chapter, Bao Dai's Japanese-inspired flag had three red stripes on a yellow background-just like the one favored in Little Saigon today, but with one exception: the center stripe was broken in the middle to represent the Chinese symbol for "propriety."

"Bao Dai thought it was 'appropriate' for him to collaborate with the Japanese," says Huynh.

When the Japanese lost the war and withdrew from Vietnam, the French returned and made one modest change in what Huynh calls the "fascist" flag: they made the red stripes blue to represent three rivers in southern Vietnam. According to the French, the blue-striped flag represented the Autonomous Republic of Cochinchina, which was the southern portion of Vietnam. In 1948, the flag was changed once again, with the three blue stripes again becoming red-this time a solid red-representing the three regions of Vietnam under the French: Tonkin, Annam and Cochinchina. The French went a step further and would not allow their colonial subjects to refer to themselves as Vietnamese.

Huynh argues that the demonstrators "still shamefully wave the French- colonial flag" and are ignorant of its origins. Indeed, he argues that some demonstrators are "Vietnamese traitors" because they served in the French colonial army as mercenaries, even as Ho was seeking to liberate the nation from foreign invaders.

Huynh's position on the origin of the South Vietnamese flag is surprisingly supported-somewhat-by a leaflet on the flag distributed by the conservative Vietnamese Community of Washington, D.C., Maryland and Virginia. Dated June 1998 and distributed in Little Saigon on Feb. 26, the leaflet concedes that the flag "championed by free Vietnamese everywhere" is a "new version of a similar flag . . . first flown in March 1945 when Vietnam Emperor Bao Dai reclaimed its independence from France." Huynh smirks at the claim. France never gave Vietnam independence, he points out; the French maintained total control until their forces were trapped and destroyed in the Battle of Dienbienphu in the 1950s and were subsequently forced out of Vietnam.

Huynh attempted to distribute copies of his organization's friend-of- the-court brief to anti-communist protesters outside Orange County Superior Court in Santa Ana on Feb. 10, but, according to Huynh, demonstrators chased him down the street. Huynh says he was rescued by officers who took him to a police station to wait out the crowd and that he has since filed a civil suit in Superior Court seeking damages from protest organizers. A date for the hearing before Judge Michael Brenner has yet to be set.

The flag's history is not the only one being revised in Little Saigon. The New York Times recently reported that some demonstrators have told police they might even immolate themselves to protest retailer Tran's act of defiance of his fellow refugees, like Buddhists in 1960s South Vietnam. That analogy is misplaced, however. The monks were not protesting the communists, but rather the U.S.- backed South Vietnamese government's crackdowns on religious groups- the very government whose flag the demonstrators now say represents freedom and human rights in Vietnam.

Daniel C. Tsang (Orange County Weekly http://www.ocweekly.com/ink/archives/99/26news1-tsang.shtml)

-- baquexola (nguymutcac@yahoo.com), December 09, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Đồng ch Lưu Hữu Phước lm nhạc bị mấy thằng ngụy ba que đểu cng ăn cắp bản quyền ! Nhạc r rng l "Sinh Vin Hnh Khc" khng khc một nốt m mấy ch em lại ngụy biện l khng cng một bi !!! Thi nhạc sỹ tha cho tội ăn cắp bản quyền, ng c lun bi ny nữa c ch em no thch ăn cắp khng?

"Giải phng miền nam, chng ta cng quyết tiến bước..."

Hehe

-- baquexola (nguymutcac@yahoo.com), December 09, 2003.Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

:P Hihihi, buon cuoi nhi, em cung biet bai day :)

-- me con (memoeoeoeoemoemeomeo@yahoo.com), December 09, 2003.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Anh Nong Duc manh ne; cai thang nguy tac ba que xo la viet cong chuyen di mut cac thien ha KHOI77 no tuong la chu tit Ho Cho Minh cua tui no khong bao gio an cap ban quyen chac ?

Ke khai ra vai cai ban quyen bi Ho cho Minh no an cap nghe choi.

1/ Chu tit Ho cho Minh tuyen bo voi cac dang vien cong san trong mot ky dai hoi dang ; " Dung hoi dat nuoc da lam gi cho cac ban chua, ma hay tu hoi minh da lam gi duoc cho dat nuoc chua ? ".

Sao ma cau nay no giong y nhu cau cua co tong Thong Hoa Ky John Kenedy tuyen bo trong buoi le nham chuc tong thong truoc do vao nam 1960 qua xa.

Co an cap ban quyen khong biet.

2/ Chu tit Ho cho Minh cung tung khuyen nhu cac dang vien cong san :" Cac dang vien cong san hay giu gin tu cach nhu giu gin con nguoi trong mat cua minh."

Sao ma cau nay no giong y chang trong Thanh Kinh cua Thien Chua Giao qua suc.

khong biet co an cap ban quyen khong nhi?

3/ Trong bai tho sang tac trong tu o Trung Hoa; Ho chu tit viet: " nhat nhat tai tu; thien thu tai ngoai"

Rat nhieu dang vien cong san van yen chi rang thi la chinh bac da sang tac ra cau tren.

Sao ma no giong nhu mot cau tho trong kho tang van hoc su VN ta hang tram nam ve truoc qua di mat.

Khong biet bac co cam lon khong nhi ?

4/ Chu tit Ho cho Minh cung hung dung tuyen bo ve doc lap nhu sau:

" Mot quoc gia dan chu la mot quoc gia tu dan; do dan va vi dan "

Cau nay duoc nhieu can ngo mang ra khoe voi quoc te lam.

Nhung sao ma no giong y chang nhu cua Tong Thong Hoa Ky Abram lincoln tuyen bo trong ban tuyen ngon cua ong ta qua di mat.

Tong thong Hoa Ky Lincoln sinh ra truoc Ho chu tit lau lam; khong biet bac co an cap ban quyen khong nhi?

5/ Ten nguyen Ai Quoc cua nhom Phan Chu Trinh, Phan van Truong va Nguyen The Truyen, dang tren to L'Humanite' cua Phap nam 1919 goi cho Hoi Quoc lien, duoc Viet kieu hai ngoai yeu men, Nay da tro thanh bi danh cua bac; duoc ca dang nhac nho; khong biet bac co cam lon ban quyen cua cu tien boi cach mang phan chu Trinh khong nhi?

6/ Ho Chi Minh la ten cua mot ong gia ho lao, bi nhot chung voi boi Paul Nguyen Tat Thanh o Trung Hoa, nay duoc ca dang cong san VN ton tho;

Nhu vay boi paul nguyen Tat thanh co an cap ten cua ong gia do khong nhi?

7/ CON CAI DUONG LOI KINH TE THI TRUONG DO CHINH DANG CONG SAN VN NGHI RA; SAO MA NO GIONG NHU DUONG LOI CUA VNCH KHI TRUOC QUA DI MAT.

CO AN CAP BAN QUYEN KHONG NHI ?

Anh Nong Duc Manh co nghi ra vai ban quyen nao nua bi tui vem chom khong nhi ?

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), December 11, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

ha ha, vậy theo l luận ngụy biện của ch em, chnh ch em cũng đang ăn cắp bản quyền của những người trn đ. H h, ch em nghe tuyn truyền của bọn ngụy quốc dn đảng phải khng? Mấy ch em ny lu nay mt cặc Chai na đi bắc tới đu rồi?

-- baquexola (nguymutcac@yahoo.com), December 11, 2003.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Moi dap Ho chu tit cua may may cai ma da nong mat len roi.

Quoc dan Dang hay khong phai quoc dan dang khong co gi la quan trong, mien la khong phai Viet cong la duoc roi.

May noi tao an cap ban quyen cua nhung nguoi tren do la sao ? TAO LA HO CHO MINH A ?

Nhung dieu ke khai tren deu co that trong lich su, Chua biet thang nao moi thuc su la nguy bien.

Tao chi thay khoi hai cho ca cai dang cong san ma co cua tui may, ton tho hai cai ten Ho chi Minh va Nguyen Ai Quoc la toan thu an cap cua nguoi khac.

HA !!! HA !!! HA !!!

-- Long dut Mach. (nongducmanh@phuchutit.com), December 11, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Chuyện tn Nguyễn i Quốc "bị Nguyễn Tất Thnh ăn cắp" cũng xưa lắm rồi ! Cu chuyện m ch em chỉ ni một nửa nguyn l như thế ny :

Mấy ch em b cặc tu (Quốc dn đảng) đ kiếm được một "tin tức tột đỉnh tr tuệ" l nhn vật Nguyễn Tất Thnh (hồi tin tung ra l chủ tịch nước VNDCCH Hồ Ch Minh) khng phải l nhn vật Nguyễn i Quốc đ đăng ra những bi bo trn "l'Humanit" hay "le paria" ở Php h những năm 20. Biện cớ đại khi l Bc Hồ khng biết tiếng Php :))), trong khi nhn vật Nguyễn i Quốc đ viết những bi bo Php ngữ trn đầy tnh yu đất nước chn thực như những thanh nin trong phong tro Phan Chu Trinh hồi đ (v vậy ng ta ở trong nhm Phan Chu Trinh) , th nhn vật Nguyễn Tất Thnh l nhn vin Quốc Tế CS lm sao m viết được như thế được ! :))

H h, ngoi vi ba ch em mt cặc tu ngu si đần độn, chui đ v toilet trong 50 năm nay nn khng thấy được ci ngụy biện trn v những bằng chứng rnh rnh hiện nay, ai m cn dm mang ci tột đỉnh tr tuệ trn ra khoe !

-- baquexola (nguymutcac@yahoo.com), December 15, 2003.Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Co mot lan trong trai tu cai tao, de tra loi cho mot cau hoi cua mot tu binh; mot can ngo giai dap cau hoi: : ' Kha nang cua lao Ho nhu the nao ma viet duoc bai tren bao Phap ? " Han ta dap:

BAC HO NHO MOT LUAT SU SUA BAI HO TRUOC KHI CHO DANG.

Luat su day rat co the la luat su Pan van Truong cua nhom Phan Chu Trinh ma boi paul nguyen Tat Thanh da nuong nau.

Viet ma tinh cam tran day tinh yeu nuoc thi de qua; pon-pot cua khmer do cung thot ra nhung loi yeu dan yeu nuoc do thoi, quan trong la nhung viec lam hon la loi noi.

Chu tit Ho cho Minh da tuan lenh Stalin va Mao trach Dong; ve VN xuc tien chien dich cai cach ruong dat; giet hai phu nong; nhung nguoi da tung giup do Viet minh chong Phap; Ho cho Minh dung tren quan diem dau tranh giai cap de giet hai dong bao ruot thit, nhung dong bao ma boi Paul Nguyen Tat Thanh thot ra nhung loi le tran day yeu thuong khi con o phap.

Con May noi chuyen boi Paul Nguyen tat Thanh an cap cai ten Nguyen Ai Quoc cua nhom Phan Chu Trinh la xua lam roi.

Vay cai chuyen bai Quoc Ca VNCH giong nhu bai " sinh vien hanh khuc ' cua Luu huu Phuoc chac la xay ra moi gan day ?

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), December 17, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Ban ve "mot nua "cua cau chuyen.

Bon cong san cua may chac khong bao gio ke mot nua cau chuyen ?

Cau chuyen linh My bat hop quet zippo dot nha dong bao; chi ke canh dot nha; ma khong ke cai canh truoc do tat ca do dac va dan chung da duoc dua len cac xe van tai quan doi GMC de cho ve khu an toan.... thi chac la khong phai ke 1/2 cau chuyen ?

Con Viet Minh thoi ky tieu tho khang chien thi sao ?

lua dong bao vao khu kiem soat cua Viet Minh. nha cua tieu tho het.

Tuc la dot nha dong bao ? hay giat cho no sap ? lay go lam cui nau com ?

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), December 17, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

ch em ny lại thi ci lối ci cn ra rồi :

theo Williams Duikers :

Năm 1906, Triều đnh Huế cho triệu mời ng Nguyễn Sinh Sắc, v ng lại phải ra Huế nhận chức Bộ Lễ vo thng Năm, 1906. Nguyễn Tất Thnh cng anh theo học chương trnh Php, thuộc Trường tiểu học Đng Ba, trong thời gian ny. Năm 1907, Thnh v anh l Khim cng thi đỗ vo Trường Quốc học. Theo hồi tưởng của một số người cng lớp học, Thnh thường ngồi bn sau cng, t ni, nhưng nổi tiếng l giỏi ngn ngữ v hỏi ton những cu hỏi hc ba; v v thế nhiều thầy gio rất c cảm tnh với Thnh. Một người thầy trường ny nhận xt Thnh l một "học sinh thng minh v thực sự xuất sắc" ("an intelligent and truly distinguished student"). Nhưng Thnh cũng l một đối tượng diễu cợt của bạn b cng trường v lối ăn mặc qu ma v giọng ni trọ trẹ nặng m hưởng xứ Nghệ. Ban đầu, Thnh khng để , nhưng c một lần cậu ta nng mu ln v tng vo mặt đối thủ mnh một quả đấm!

C lẽ qua ảnh hưởng của người thầy dạy tiếng Hoa tn l Hong Thng, Thnh đ bắt đầu c nhiều nghĩ chnh trị, từng ph phn chnh quyền thuộc địa v Triều đnh một cch cng khai trước bạn b. Ngy 9 thnng 5, năm 1907, một nhm bạn học đứng nhn nng dn biểu tnh, Thnh đột nhin tm cổ hai người bạn đi tnh nguyện lm thng dịch cho đon biểu tnh. Nhưng đon biểu tnh bị cảnh st Php chận lại v những người đi hng đầu như Thnh v hai bạn bị đnh nhiều lần. Sng hm sau, cảnh st Php vo trường, nhận diện, v đọc lệnh đuổi Nguyễn Tất Thnh ra khỏi Quốc Học.

Sau sự kiện ở Huế, tn tuổi Nguyễn Tất Thnh nằm trong danh sch đen của cảnh st; Thnh khng xin được việc lm v cũng chẳng c trường no nhận vo để học. Sau khi lưu lại Bnh Kh một thời gian ngắn, Thnh gh qua Qui Nhơn v t tc tại nh của ng Phạm Ngọc Thọ, một người bạn cũ của ng Nguyễn Sinh Huy. Thng cảm cho hon cảnh của Thnh, ng Thọ khuyn Thnh nn bỏ tn ny v ghi danh thi lm thầy gio dưới tn sữa (Nguyễn Sinh Cung), nhưng v l do no đ, một vin tỉnh trưởng hay biết được tung tch của Nguyễn Sinh Cung v cuối cng, Thnh khng được php thi. Sau đ, Thnh lưu lạc xuống Phan Thiết, v trở thnh thầy dạy học tại trường Đức Thnh. Theo hồi tưởng của học sinh trường ny, Thnh l một người thầy rất nổi tiếng của trường, lun đối xử tnh nghĩa với học tr, khng bao giờ đnh tr, v knh trọng đồng nghiệp. Thnh dạy học tr những triết l Ty phương như Voltaire, Montesquieu, Rousseau ... Tuy nhin, đầu năm 1911, Nguyễn Tất Thnh b mật rời khỏi trường...

đ l cho ch em học thm một vi tnh tiết m ch em nn biết trước khi ni vu vơ lm cười cho thin hạ. Chuyện khả năng ngoại ngữ Nguyễn Tất Thnh hồi đ như thế no th ngy hm nay mọi người đều biết trừ ch em thi.

Con May noi chuyen boi Paul Nguyen tat Thanh an cap cai ten Nguyen Ai Quoc cua nhom Phan Chu Trinh la xua lam roi.

Vay cai chuyen bai Quoc Ca VNCH giong nhu bai " sinh vien hanh khuc ' cua Luu huu Phuoc chac la xay ra moi gan day ?

xưa l xưa ci mnh kho đểu cng của mấy ch em chứ khng phải l chuyện cụ Hồ theo nhm Phan Chu Trinh (đ l chuyện c thật) hay chuyện "ăn cắp tn Nguyễn i Quốc" (chuyện ch em xạo ra).

Cn chuyện mấy ch em trắng trợn lấy cắp bản quyền tr tuệ của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước th cũng xưa rồi, ngay nhạc sĩ cũng khng thm đếm xỉa tới nữa... Chỉ tội mỗi khi mấy ch em chơi "quốc ca", mấy ch em lại giơ ra cho người ta thấy ci bản chất đ tiện ny m thi !

tieu tho khang chien :

:))ch em đi so snh chuyện Mỹ đi cn qut "zippo" nh dn việt với Tiu Thổ Khng Chiến th thật l buồn cười. Một bn l khng chiến chống ngoại xm v phải xử dụng chiến thuật dn tộc ngn năm l "vườn khng nh trống", một bn l giặc ngoại xm đốt nh người ta... Chưa kể chuyện tn st dn thường, ai cũng thấy được sai tri thế no rồi ! L cng dn Mỹ ch em m qung muốn bảo vệ mẫu quốc hoa kỳ của ch em th cũng đng khen m thi, nhưng m qung qu th ch em ha ra hề ...-- baquexola (nguymutcac@yahoo.com), December 17, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Wow, cool! :) Applause!!!

Bai quoc ca cua VNCH chac chan la cua nhac si Luu Huu Phuoc

-- meo con (meomeomeomeo@yahoo.com), December 17, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Khng biết ch em baque baxao ny lại li ở đu ra 1 ci bi như vậy. Nếu cứ cho mọi chi tiết của người viết l đng đi th ci thằng ch đẻ no dm mạo tn "bc" đăng k vo trường đo tạo b nhn của chnh phủ php tại đng dương.

Kinh thua Ngai Hieu Truong,

To^i ha^n ha.nh kha^?n ca^`u lo`ng to^'t cu?a Nga`i cho to^i dda (.c a^n dduo.c cha^'p nha^.n theo ho.c truo`ng Thuo^.c DDi.a, vo+'i tu+ ca'ch no^.i tru'.

Hie^.n nay to^i ddang la`m co^ng nha^n o+? ha~ng Va^.n Chuye^?n Tho^'ng Nha^'t Tho^'ng DDo^'c Latouche Creville dde^? sinh so^'ng.

To^i hoa`n toa`n he^'t ke^' sinh so^'ng va` ra^'t ham muo^'n ho.c ho?i. To^i muo^'n tro+? ne^n hu+~u i'ch cho su+' Pha'p truo'c nhu+~ng ddo^`ng huong cu?a to^i va` ddo^`ng tho+`i giu'p ho. huo?ng dduo.c lo+.i i'ch cu?a ho.c va^'n.

To^i sinh o+? ti?nh Nghe^. An, Trung Ky`.

Trong khi cho+` ddo+.i su+. tra? lo+`i cu?a Nga`i ma` to^i hi vo.ng la` thua^.n lo+.i, xin nga`i Hie^.u Tru+o+?ng nha^.n no+i dda^y lo`ng tri a^n truo'c cu?a to^i.

Nguye^~n ta^'t Tha`nh sinh o+? Vinh, na(m 1892, con o^ng Nguye^~n sinh Huy ( Pho' ba?ng ) , dda~ ho.c Pha'p va(n, Quo^'c ngu+~ va` chu+~ Ha'n.

http://vietpage.com/archive_news/politics/2001/Dec/20/0066.html

BTW, viết cc huyền thoại về lnh tụ l nghề của cộng sản m, ngay ci huyền thoại hay như của Lenin ngy nay dn lien xo vản ch dap ln n v coi đ l sự di tr trầm trọng. Những tn bồi bt loại ny trn thế giới khng hiếm chỉ cần coi thin hạ c cng nhận n hay khng?

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), December 17, 2003.Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Ch em muốn gọi bất cứ ai (sử gia trong hay ngoi nước) l bồi bt ch em cứ gọi, nhưng ch em khng thể che lấp hay xuyn tạc được sự thật đu :

xem bi dịch trn của ch em ti thấy ch em (hay ai khc đ) đ dịch l thư ny (cho tổng thống Php chứ khng cho hiệu trưởng g g đ) một cch "not all star where" qu !

ti cho ch em xem bản dịch của ti ở đoạn quan trọng khi cụ cho biết tại sao muốn xin v trường :

"je suis entierement denu de ressources et avide de m'instruire. Je desirais devenir utile la France vis vis de mes compatriotes et pouvoir en mme temps les faire profiter des bienfaits de l'Instruction."

"Ti hon ton khng c của cải ring nhưng ham học. Ti muốn mang lại hữu ch cho nước Php qua việc cng tc cho đồng bo ti v cng đ gip cho họ thấy được những lợi ch của học vấn."

C vẻ như "hơi khc" với bản dịch của ch em phải khng ! khng biết tại sao! ;)

Theo phong tro "Ty Du" của cụ Phan Chu Trinh hồi đ l phải học thức những g hay, g tốt, g c thể p dụng được cho dn tộc của ty phương đễ mang về cứu gip đất nước, thật ra Bc Hồ cũng chỉ lm việc đ m thi.

-- baquexola (nguymutcac@yahoo.com), December 18, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Dit me !! Cai thang nguy tac ba que xo la nay chac may chua doc cai tho nan ni xin viec lam cua nguyen tat thanh goi cho bo truong bo thuoc dia Phap.

Nan ni i oi, tac phong dung la mot thang cu li cua thuc dan; bo nuoc ra di kiem an; de cuu nuoc.....Phap.

-- Nguyen Van Khoi mut cac. (congsanbucac@hochominhliemdit.com), December 23, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Tra loi tre cho thang tu xung la ba que xo la chuyen vien mut cac lien xo; tau; va My.

1/ Tao dua ra 7 cau hoi ve chu tit Ho cho minh cua may an cap ban quyen; may chi gan co cai cau hoi Ho cho minh khong an cap ten nguyen Ai Quoc cua nhom Phan Chu Trinh; 6 cau hoi kia may tranh khong ta loi. Thoi cung duoc; tao tha cho do; chang them bat bi may lam gi.

2/ Nguyen Tat thanh bo nuoc ra di vi ly tuong cach mang ha ???

Ha !!! ha !!! ha !!!

chu khong phai cha nguyen Tat Thanh la nguyen Sinh Huy say ruou; uynh dan thuong cho nen bi cach chuc quan ha ? Do do Nguyen Tat bo nha ra ngoai quoc de muu sinh ha?

Chac la tin tuc tren la nguy bien roi; chi co nhung tin tuc nao ca ngoi bac la dung dan thoi.

3/ Thang nguy tac ba que xo la Viet Cong nghe tao ban luan ne:

Cai nam 1911, thong tin tren the gioi dau co rong rai nhu bay gio, Bac ky chua hieu ro sinh hoat cua nam Ky; Trung ky chua hieu ro sinh hoat cua Mien-Lao. Lam sao mot nguoi dan o An nam trong mot dieu kien thieu thon thong tin nhu vay ma dam bo nuoc ra di qua Phap de lam cach mang ?

Qua Phap mot thoi gian dai moi biet den cong san de tam quoc te cua Le Nin o Nga roi gia nhap. Con truoc do hoan toan mu tit sinh hoat cua Phap; thi lam sao goi la ra di lam cach mieng duoc.

Bo nuoc ra di kiem an thi co, Hinh nhu may chua doc bai : " Don xin hoc noi tru truong Thuoc Dia cua nguyen Tat Thanh goi cho bo thuoc dia Phap "

Bai nay cung do sp mat tham pho bien ; noi dung khum num lam; dung la muon lam cu li cho Phap ma khong duoc.

Bo nuoc di kiem an co khac.

Tin tuc do so mat tham Phap giai ma; ma may goi la xao; thi cung hay that; tao chang cai lam gi; tha cho do.

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), December 26, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

1/ Bay gio thi ban chuyen xua va nay.

dung voi che ai dung ky thuat xua cu; ca cai dang cong san cua may tu xua cho den nay da va dang van ap dung cac xao thuat ma giao nhu : bung bit; bip bom; vu khong; xuyen tac; tuyen truyen lao khoet....thi sao ?

Dau co dam cho dan chung noi mang internet tu do dau; phai kiem duyet...Ti vi van khong dam cho dan chung dung ang ten ve tinh; so biet su that o hai ngoai...Van vu khong trang tron chinh phu VNCH; be cong lich su...van boi lo cac viet kien o hai ngoai chong cong san...van de bep cac tieng noi dau tranh dan chu trong nuoc.

Xua qua cac thu doan ay roi; sao khong chiu bo di ?

2/ Ban chuyen "tieu tho khang chien."

Ha !!! Ha !!!

Lai mang cai binh phong "doc lap" ra do don roi.

Chu thuyet mac le Nin cua dang cong san may dang ap dung no lien quan gi toi doc lap; thong nhat cua dat nuoc hoac lich su dan toc?

Mo chu thuyet mac -le ra doc lai di; khong phai no chi de cap den dau tranh giai cap thuan tuy khong? dung bao luc cach mieng de de bep bao luc phan cach mieng? lat do giai cap boc lot de phong giai giai cap cong nong..dung chua ???

Viet minh truoc kia va viet cong sau nay da lua dan vao vung kiem soat; de de dang dung dan lam bia do dan, khu vuc dan truoc kia o; viet minh hoac viet cong PHA BO DI BANG CACH DOT HAY PHA SAP de doi phuong khong dung duoc.

Vay thi quan doi VNCH hoac Dong Minh khong co quyen di chuyen dan vao vung chinh phu kiem soat de cong san khong tra tron vao a ? khong duoc quyen pha huy hoac dot nhung can nha trong ( emty ) da di chuyen do dac va nguoi di roi a ?

Mot diem khac biet quan trong tao can phai nhac lai: dan chung o trong vung chinh phu VNCH kiem soat khong bao gio duoc dung lam bia do dan.

Dan chung lo san xuat; chien dau chong cong san la nhem vu chuyen nghiep cua quan doi VNCH.

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), December 26, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

theo phong trao " Tay Du " cua cu phan Chau Trinh hoi do la phai hoc nhung gi hay; gi tot, gi co the ap dung duoc cho dan toc cua tay phuong de mang ve cuu giup dat nuoc, that ra Bac Ho cung chi lam viec do ma thoi.

HA !!! HA !!! HA !!

Cai nay moi that la nguy bien.

Co le tao phai nhac cho may nho mot dieu: do la su giong va khac nhau giua Phan Chu Trinh va Nguyen Tat Thanh.

Cu Phan chu Trinh KHONG chu truong doi khang ( oppose ) voi chinh phu Phap; cu xac nhan voi nguoi phap la qua thuc nuoc phap da mo mang va khai tri nguoi dan An nam; khong co Phap thi dan toc An nam van chua biet den nen van minh tay phuong; nhung cu cung xac dinh la phap dang do ho An nam; An Nam khonmg co doc lap, cho nen cu tranh dau de yeu cau chinh phu Phap TRAO TRA doc lap cho An Nam.

Doc lap cua ta thi ta doi lai; nhung cai hay ; cai dep cua nguoi thi ta van nen giu va phat huy, khong nen mang tinh tu ai dan toc ma bao thu.

Nguyen Tat Thanh tu khi gia nhap de tam quoc te cong san cua le Nin da mang mot tu tuong cuc doan cua cong san; va ca cac the he dan em cua han sau nay cung vay. do la : CHU TRUONG LAT DO VA DE BEP DOI PHUONG BANG SU DOI KHANG; tuc la khong co dung ohuong phap on hoa .

chu thuyet mac le nin ma Ho cho Minh nhap cang vo VN chang co mau sac van minh cua cach song cac quoc gia tay phuong mot chut nao het; no mang mot mau sac bao luc; cam thu; khong co tu do va dan chu.

Duong loi kinh te thi truong ma cong san VN va trung cong ap dung hien nay la theo mau ma nen kinh te tay phuong; hoan toan khong dung voi duong loi ma ho cho minh va mao trach dong da ap dung.

Trong di chuc cua ho cho minh khong thay noi den phai doi moi theo duong loi kinh te thi truong, duong loi to chuc cua cac quoc gia tay phuong.

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), December 26, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Ban them ve su TRAO TRA doc lap va DANH lai doc lap.

cu Phan Chu Trinh chu truong thuyet phuc chinh phu phap TRAO TRA doc lap cho An Nam.

Nguyen Tat Thanh chu truong danh duoi phap de DANH lai doc lap.

Bay gio liec qua lich su vai nuoc tren the gioi coi cai nao dung hon.

1/My danh duoi nguoi Anh de danh lai doc lap.

Canada chang them danh duoi nguoi Anh; van duoc trao tra doc lap.

Hoa Ky co ngon lanh hon Canada khong nhi?

2/ Cu Ba duoi su lanh dao cua cong san da danh duoi nguoi Tay Ban Nha de danh lai doc lap nam 1959.

cac quoc gia o Trung va nam My ( ngoai tru Brazil la thuoc dia cua Bo Dao nha ) co bao nhieu nuoc da do mau danh duoi tay ban nha de danh doc lap? bao nhieu nuoc da duoc Tay ban nha trao tra doc lap ? xin thua: hau het deu duoc tay ban nha trao tra doc lap

bay gio nhin lai xem; Cu ba co thinh vuong va dan chu hon may nuoc duoc tay ban nha trao tra doc lap khong ?

3/ Hong kong truoc khi duoc anh tra lai cho trung cong; la mot phan dat cua de quoc Anh.

Thu coi trung quoc co thinh vuong va dan chu hon hong kong khong nhi?

Ai Nhi Lan; To Cach lan; Uc dai Loi; Tan Tay lan..deu la cuu thuoc dia cua de quoc Anh va duoc Anh trao tra doc lap. tu do dan chu va phon vinh thinh vuong o cac quoc gia ay nhu the nao ? co kem hon VN ta khong.

Viet Minh do mau o tran dien bien phu de duoi nguoi phap; rot cuoc dat nuoc duoi quyen cai tri cua cong san VN lai tro nen ban cung; khon kho. mat tu do va dan chu hon han cac nuoc lang gieng; tut hau khong biet bao nhieu nam .

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), December 26, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Bay gio xin ban ve kha nang sinh ngu cua Ho chu tit.

Chuyen kha nang ngoai ngu cua nguyen tat thanh hoi do nhu the nao thi ngay hom nay moi nguoi deu biet....

HI !!! HI !!! HI!!! buon cuoi qua.

Rieng ca nhan cua tao, tao nho chua bao gio che boi paul nguyen tat thanh dot sinh ngu ca.

Tao nho la tao tra loi cho co nang meo hoang duoi cao ve cau noi khinh bi viet kieu hai ngoai "..hon 80% viet kieu o hai ngoai khong ranh tieng anh; nen di lam nhung viec tam thuong nhu lam nail va boi ban.."

Khong nho chinh xac lam ; nhung cau noi dai loai la nhu the.

O day tao khong can nhac cho may va co nang dong chay meo hoang duoi cao cua may so tien dollars khong lo cua viet kieu goi ve VN moi nam - ma dang cong san khoe am i ca len - la do cua 80% dot nat sinh ngu do..ma tao chi muon nhac nho mot dieu.

Du co gioi hay dot sinh ngu nhu the nao. boi Paul nguyen tat thanh cung da tung lam boi ban tren tau Amiral Latouche -Treville. Sau khi qua den Phap; nhung cong viec cua han ta lam cung khong phai la nhung nghe nghiep cao trong nhu ky su; bac si hay luat su.

may phai biet; qua Hoa ky; co nhung nhung nguoi tung la giao su Anh Van o VN di lai xe tac xi; vi le tuoi da lon; khong co thoi gio hoc de lay them mot bang cap nao ca; phai muu sinh lien de kiem tien.

GOT IT ?

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), December 26, 2003.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Kinh cac anh - Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh - nguyen-Viet-Nam - Hồ Chnh Mi - Long dut mach - Nguoi Tranh Dau - Nguyen Van Khoi mut cac

co mot thang nhai con theo vietcong tu nhan la "baquexola", ca doi xin tu-nguyen "mutcacnguy" ven mom heo ra noi chuyen heo ma sao cac anh cu phai tra loi no lam cai gi. No da chon nghe "mutcacnguy" thi xin cac anh cung toi vach cac ra cho no mut. Minh noi chuyen voi do "baquexola" kieu "hochingu" lam gi cho no ban mieng ra!

Thang hochingu ma viet tieng phap thi cung duoc di. No la Boi Tay rat dac-luc thi phai biet viet tieng Tay cung dung. Con chuyen Tay no co hieu hay khong thi lai la chuyen khac!

Chuc cac anh nam moi manh khoe. Dung noi voi bon heo lam gi cho ton hoi. De danh suc co ngay giet khong con thang nao!

-- TrungNam (DietCong@VietCongHuntingClub.com), January 18, 2004.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Tui bay dien qua' di! Bay gio tui bay ko lam gi duoc nuoc VN duoc the gioi cong nhan thi` da`nh su?a nhu cho' de bu` a`

-- Lu ba'n nuoc nha?m nhi' (lu_VNCH_khung_dien_bienthai_matday_ngudot@yahoo.com), April 02, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Co Vang duoc bao nhieu thanh pho va tieu bang o Hoa Ky cong nhan roi; va se con nua..tui may lam duoc gi ?

-- TINH CO. (COSAONOIDZAY@YAHOO.COM), April 05, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Tôi vô cùng thất vọng đối với những câu trả lời vô cùng khiếm nhã, vô văn hoá. Các ông thường tự rêu rao là những nhà dân chủ, văn minh, tiến bộ. Thế mà tôi thì thấy ngược lại. Con người Việt Nam là những con người có văn hoá không bao giờ chấp nhận những kẻ nói dối xuyên tạc lịch sử, dù cho lịch sử nó có thế nào đi chăng nữa. Có câu danh ngôn nói rằng : Nếu chúng dùng súng bắn vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn chúng ta bằng đại bác. Tôi vô cùng thất vọng đối với người quản trị trang web này. Tôi biết đây là diễn đàn để nói lên chính kiến của mình nhưng nói gì thì cũng phải tỏ ra mình là con người có văn hoá, có ăn học. Vấn đề đúng sai về quốc kỳ hay quốc ca tôi không bàn tới. Tôi chỉ muốn nói một câu một nhà "dân chủ" mà để những câu nói tục tiễu thiếu văn hoá trên trang web của mình thì hẳn người đó chẳng có tí dân chủ, văn minh đạo đức gì. Loại người như thế này thì ai còn theo mà hưởng ứng nữa, có nói gì thì cũng không ai nghe.

-- Phan Thanh Cao (caothanhphan@yahoo.com), April 14, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

To^i rất khâm phục những lý luận sắc bén của Bac baquexola@... đã đập vỡ mồm bọn có học nhưng không có tâm chạy theo đồng Đôla Mỹ. Xin cực lực hoan hô. Chúc cho sự nghiệp Xây dựng CNXH thành công rực rỡ dẫn đường cho nhân lọai bước lên một bước mới

-- Ba'c ma~i trong tra'i tim chu'ng ta (Dan_toc_VN_muon_nam@DCSVN.com), May 31, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Day la bang chung cua HO DAM TAC-- lu cho" thui HANOI (vanphongbttvh@cpt.gov.vn), June 01, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

May thang ma co diem thui VNCH tre cung nhu gia kia, chung may la lu cho chet hen mat. Neu cai la co ba que xo la cua chung may oai hung den nhuong ay thi tai sao tui may khong dam cam tu quan co ba que vao dit dap may bay ve VN roi "khong tac" nhay du xuong giua SG hoac HN cho ba con coi choi. Dit me lu hen nhac dao tac, ca cai lu cho ba sao chung may toan nhung thang gia dai non hot chi gioi chui len lao khoet o day chu dau co dam lam cai cho gi? Ma neu co thang nao len con dien khung lam may viec bullshit nhu thang Ly Tong thi ba con o VN lai duoc mot phen cuoi vo bung, duoc xem xiec khi khong mat tien chu hay ho cai deo gi? Cai dit con me lu nguy tac chung may, lu co hon bai binh chung may chi co the lam yeu tinh o Orange County va ben Uc thoi chu di ra khoi may hang dong do cua tui cannibals VNCH thi bi nguoi ta phang cho thoi giai len co ngay. Dit me bon bai binh nguy tac VNCH.

-- Dit Me Lu Bai Binh Nguy Tac (VNCH@LUBUCACNGOAIBANG.PHANQUOC.COM), June 01, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Congratulations bc baquexola đ vạch mặt tụi phản quốc kia cho ra hồn. Đng l vu khống quốc gia ko biết ngượng. Phần em tuổi đời cn nhỏ chỉ xin mạo muội gp vi cu: 1. Bc "NĐM" ni l Bc Hồ chạy theo Ty ? Nếu vậy th đề nghị Bc đi học vi kha tiếng Php rồi đọc lại l thư Bc viết đi nh. Ci ny em ko ci với bc lm g cho mất cng, nếu bc ko master French th em ni với bc cũng bằng thừa thi m! qun, cn chuyện chạy theo Ty: khng biết ai mới l người chạy theo ngoại bang, một bn l Bc Hồ ra đi tm đường cứu nước, một bn l những kẻ phản quốc tm cch vượt bin, trốn chui trốn nhủi, lm đầy tớ lm nail cho Mỹ. Ci nghề ny chắc dn Mỹ ko ai lm nn mấy bc mấy ch mới qua lm đấy phỏng? Lại cn to mồm ngụy biện tuyn truyền kiểu Mỹ ngụy hng lm lung lạc lng dn trong nước. 2. Ai bảo với bc "NĐM" l đất nước lầm than, đi khổ vậy? Em nghĩ chắc bc ko học qua Economics nhể? GDP per capita của VN thấp nhưng living cost cũng thấp nn PPP cũng ko đến nỗi như bc nghĩ đu nh. Ni trắng ra l ci xứ Hoa Kỳ m cc bc đang ca ngợi đ lm cho homeland của cc bc trở nn như vậy đấy (trừ khi cc bc tự nhận homeland của cc bc by giờ ở Hoa Kỳ th em cũng hết dm ci). Thử hỏi nếu Mỹ ko p đặt chế độ cấm vận suốt 20 năm th by giờ VN đ giu c như thế no? 3. Cc bc tự nhận l "dn chủ", "học vấn" ? Thế th cho em nhận xt 3 cu thi: a. Cc bc viết sai chnh tả hơi nhiều, nn em đọc kh hiểu qu. b. Người văn ha khng ai adopt style của cc bc. Chắc l chỉ c dn thất học thi. c. Qua ci thread ny em thấy "dn chủ" của cc bc c vẻ ko phải l dn chủ lắm nhể? You don't acknowledge other people's views. So there's no point in arguing with you. 4. Lời bi Tiến qun ca sai bt. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ nghe cu "thề phanh thy uống mu qun th" trong Quốc ca nước CHXHCNVN cả. Tuy nhin c 1 điều em c thể khẳng định với cc bc: d chế độ chnh trị c thay đổi, d bi Tiến qun ca ko cn l Quốc ca của Tổ quốc nữa th cũng ko ai dng pirated anthem của cc bc + l cờ đế quốc thực dn của cc bc để lm quốc ca + quốc k đu nh!

As I said, there's no point arguing with traitors. They don't know what right and wrong. This topic should be closed.

-- hay, nghe những kẻ bn nước ni chuyện ko biết nhục (theres_no_pt_arguing_with_traitors@aol.com), June 17, 2004.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

1 dieu tuc' cuoi` la` nhung~ thang` moi. Cong san~ dot chu~ nhung hay khoe...nguoi` Nam goi. la` "no^~", nguoi Bac' goi. la` " phet'"

nhu thang` moi. con CS nay` tieng Anh sai be bet' ma` lai. thich' xai` tieng Angle ....do' la` cai' binh. chung cua~ lu~ Vem ......" dot^', nhung hay no^~"

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), June 17, 2004.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Knh gởi tới thế hệ trẻ, ai muốn tm hiểu thm về l Quốc Kỳ v Quốc Ca của VIỆT NAM vo thời VNCH v VNCS th hảy bấm vo ci link ny Quốc Kỳ Việt Nam: Nguồn Gốc v Lẽ Chnh Thống để tm hiểu thm, bảo đảm với cc bạn trẻ l cc bạn sẻ hiểu thời gian v tiến trnh hnh thnh của cả hai l quốc kỳ v hai bi quốc ca. Chn thnh cảm ơn cc bạn trẻ. TBT

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 17, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

=============================================-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 18, 2004.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Nhin kia, mot lu cho can can. Che do VNCH tot dep nhi, sao ngay ay that bai tham hai vay?-tron chay sang My het vay. Neu Bac Ho xau nhu cac nguoi noivay hoa ra hon 80 trieu nguoi VN mu, diec het a. Cac nguoi cang noi cang lo ra ban chat de tien hen nhat. Dung la ko bang con vat. Con cai la quoc ky ba soc dem vut sot rac la vua, bay gio tren TG con VNCH dau ma treo co, hat quoc ca nua. Ky qua.

------------------

------------------

-- (KillVietGian@XVNCH.com), July 14, 2004.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Sao ma noi ngu the; co mat cung nhu mu; co tri khong cung nhu con heo.

La co vang ba soc do phat phoi tung bay khap nam chau bon be , vung vang trong gan 30 nam vua qua .

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), July 14, 2004.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Website nay se bi hack trong 24h toi. Cam phien nhe, mot trang web phan dong. Nguoi Viet Nam yeu nuoc khong chap nhan nhung website nhu the nay.

-- Hoang Hiep (a4hd@yahoo.com), August 21, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

rang' len cac' con cho' dai. cong san.....tao cung mong tui. may` nac' cai' trang nay` cho roi^`.......de mat cong tao phai vao` day chui~ may con cho' dai. dau^` bo` cong san~

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), August 21, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Website nay se bi hack trong 24h toi. Cam phien nhe, mot trang web phan dong. Nguoi Viet Nam yeu nuoc khong chap nhan nhung website nhu the nay.

-- Hoang Hiep (a4hd@yahoo.com), August 21, 2004.

Anh bạn Hong Hiệp a4hd@yahoo.com ở IP address 221.132.41.75 đ đe doạ forum ny. Sau đ th website greenspun bị DOS attack dưa ti shutdown trong cc ngy qua. Ti khng biết l anh bạn ny c thực hiện lời mnh ni hay khng, tuy nhin hnh động đe doạ ny c tnh chất nghim trọng v vi phạm luật php.

Sau khi tra xt qua số IP address ny, th n xuất pht từ VN, thng qua sự quản l của VNPT-VN v

Vng địa chỉ 221.132.0.0 - 221.132.63.255 /18
Tn mạng VNPT-VN
Người tạo admin
Ngy tạo 2004-06-16 09:39:34.670
Ch thch Dia chi doc lap cho khai truong dich vu ADSL

*************
Dược quản l thng qua ISP của c.

OrgName: Asia Pacific Network Information Centre
OrgID: APNIC
Address: PO Box 2131
City: Milton
StateProv: QLD
PostalCode: 4064
Country: AU

Hnh động đe doạ v tấn cng v hacking vo cc website của tư nhn l hnh động bất hợp php, chng ti sẻ thng bo lại cho cc cơ quan quản l ISP lin hệ về hnh động ny. Nếu c thiệt hại no về ti chnh, th c nhn đ phải chịu hon ton trch nhiệm.

-- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), August 25, 2004.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

MAY BAC CAI NHAU VUI THE. EM THI KO NGHI NHU MAY BAC VNCH ^_^. EM CO NGUOI THAN O NUOC NGOAI Y NHUNG ONG AY DAU NHU MAY BAC, ONG AY CHI LAM NAIL CHO DU SONG THOI KHONG DAM GUI TIEN NGAN HANG VI SO CAT TRO CAP XA HOI NHUNG VAN DE DANH TIEN DE GUI VE VN CHO NGUOI THAN. DOT VUA ROI ONG AY VE CO XAY CHUA VA SAN SE TIEN BAC CHO NGUOI NGHEO, THU HOI BAC NAO DA NGHI TOI HAY DA TUNG LAM NHUNG VIEC AY CHUA MA NOI NHIEU THE. NHIEU BAC VNCH NOI BAY QUA, CAI CHAY CAI CHOI THOI A.... HI HI MAY BAC CO THICH LA CO THI CU TREO LEN DI CHU EM THI EM KHONG DAM . LAI CON XUYEN TAC QUOC CA NUA CHU HIC... NOI XIN LOI MAY BAC NHA EM CO CA VNCH LAN CS NHUNG CHUA BAO GIO THAY CAI NHAU CA.. CON MAY BAC LEN DIEN DAN NAY THOAI MAI QUA LEN SO RA HET . CUUOI CUNG LA DUNG CHUI EM VI EM CHI XEM CAI THREAD NAY 1 LAN THOI, CHAN QUA ROI SUOT NGAY NGHE BA CHUYEN NHAM NHI CO NGAY EM DIEN MAT. LAM ON DI KIEM VIEC MA LAM DUNG NGOI DAY MA PHA NUA. EM THI RAT NGUONG MO HO CHI MINH CA VE NHAN CACH LAN TU TUONG, CHAC EM CUNG GAN THANH CS DO ROI DO. MOT LAN NUA DUNG CHUI EM VI MOI NGUOI DEU CO 1 CHI HUONG NHAN THUC KHAC NHAU, BAC DAU THE KEU MOT NGUOI DAO CHUA BO DAO CUA MINH DE DI SANG DAO PHAT DAU.

-- BIETDELAMCHI (DEOBIET@DEOBIET.COM), September 07, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Alright listen up dickhead! Your question, as reduncdant and superficial as it is, boils down to one thing: Fuck the northerners! Let me ask ya something, how old are ya??? Because I hate to tell you, almost everyone on this earth is too young to make biased judgments about ANY war. You'd have to die first before knowing the intensity with which the subject spreads itself out. Let me ask you another question. How else would you prefer the outcome of the war? 1) "Of course I want the south to win. They're the true representation of freedom, independence and love. They have the better anthem, better motives, hotter chicks and way far better infrastracture to restart Vietnam from scratch." Well if this is the case, don't you think that the positions will be swapped? They'll be Vietnamese refugees in China, north korea, the USSR and cuba, complaning their ass of about the southern regime? Think about it, ok? 2)"Oh,..ok! So I want Vietnam to be like Korea, with north and south separated, each possessing a whole bunch of bombs ready at all time to smash the fuck out of the other. The people can't visit each other, nor can the culture cross the 17th lattitude. The south, with heavy US aids that come mostly from US tax payers who whine their ass off about losing money to some brown DICKS, get to be like south korea. And the north, stupid and unaided, end up gay." Yeah that would be so much better heh? Think about it too,

Let me divert to another subject for a moment. Do you know why monarchy no longer works well? Because people have become self- centered over the years. They've gone so selfish that, for the sake of their own interest, they're ready to denounce whoever's in charge, without having a little tiny teeny clue how fucking hard it is to lead a country. They know nothing of economics, or politics, and they make stupid statements like "Stop inflation now!" without knowing that inflation is a natural flow of an economic system. And thus they change rulers, 4 years at a time, wasting billions of dollars on finding out who's got a better tax break, and the difference of .0003% can swing the case. Monarchy wasn't like that. In that system, people (in theory) has to sacrifice their interest for (what they believe to be) betterment of society as a whole. It's a cruel system. You have no priviledges, and your life comes and go within the swing of the King's hand. People die unjustly everyday, and corruptions and poverty and crime rule formidably. Yet there's advantage to Monarchy, just one, that is, if the King ever decides to do something, IT WILL BE DONE.

That is just like the Vietnam war. If the northerners haven't instilled in their soldiers a hate so strong that it can be gruelsome even towards fellow Vietnamese, how the hell can they win the war?? If their anthem was all about love and sitting ducks, they'd still be sitting ducks right now. For a bigger cause, for the BIGGEST CAUSE OF ALL, they're ready to sacrifice lives, money, LOVE, and years and years of distortion and hatred and confusion after reunification. WHY? COME ON THINK! Because they want us to be one. Now I'm not in favor of any side. If the south conquers the north, that is equally valid. Yet there's something everyone must understand: there will be rights violated, there will be unjust killings, there has to be! There's no other way for a war to end in love and comradeship. And if for that reason, some dickhead sitting in a comfortable house in westminster's got nothing to do but to echo his grandfather's whine on how rich and powerful their family used to be back in the 60s, they can go and suck themselves on that selfishness! The anthems, can you, for a second, sensibly IMAGINE what will happen if that song is abandoned right now? Can you really really picture Vietnam suddenly turned into a non-absolute authority. There will be chaos, and so much killings and rape that you'd be ashamed of associating to such people. X-regime vets will run down the street and slaughter any communists he finds. The Americans will run into Vietnam like how they run into Iraq. And in a flash, 30 years of hard work and love wasted is wasted more immensely. Think think think! Think about it for a while. I told you about sacrifices. I told you that years and years will be lost, but for what? For this: Everyone who's ever got to witness the war have to be DEAD, and even their children, and their grandchildren. Whoever's left has to be innocent and protected from the gruesome memoirs of the past. Whoever's left has to be a new generation, a generation where everyone's got a common goal: VIETNAM, and not NORTH or SOUTH, or anthem A vs. Anthem B. Whoever's left has to laugh wildly at this forum and wonder: "Jesus, get over it!" Whoever...whoever...whoever it is, it is not now. It is 100 years. 200 years. I don't know man. When the USSR underwent major reforms, it was not meant to put away the communist system. Yet it happened, and did you know, oh brother did you ever know what happen to the poor chaps of the communist regimes??? I wish you could see them being dehumanized...

With a fucking sincere heart I implore you to chill. We are, as I've mentioned, still in the lost years, and our duty to the country is to wait, and at least, not launch criticisms against it, and not to teach our childrens to build hatred! Fuck this man, the Americans don't even remember fighting for the south, so why should we?-- Jubinell (danorma3@yahoo.com), September 23, 2004.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

CAC BAN OI ! TOI NGHI CAI KHAC BIET O DAY LA "QUAN DIEM" VA TRI THONG MINH. CAC BAN PHAI THONG MINH MOT CHUT DE TINH TAO DOC VA TIM HIEU SU KHAC BIET , SU TOT XAU CUA CA HAI CHE DO XHCN VA TBCN. CAC BAN HAI NGOAI CHUA BIET THE NAO LA DOI KHO, CHUA BIET THE NAO LA HI SINH, CHI NGHE NGUOI NHA NOI LAI, CHI DAT TU TUONG 1 CHIEU, CA NGOI TBCN. MINH KG CA NGOI XHCN NHUNG MINH TIN NEU 1 DAT NUOC CO NHUNG NGUOI THONG MINH THI THEO CHE DO NAO CUNG SE THANH CONG. NGA LA 1 VI DU, TQ LA 1 VI DU. VA DANG CS VN DA CO NHUNG NUOC CO THONG MINH DE TRANH CHO VIET NAM KG PHAI CO CHIEN TRANH DO NHUNG NGUOI HAI NGOAI NHU CAC BAN CO TINH MUON TAO RA! TAI SAO PHAI CO CHIEN TRANH , LAT DO CHE DO DE VN PHAI THUA KEM CAC NUOC KHAC NUA ?TREN DOI NAY NUOC NAO CUNG CO BAT CONG, CUNG CO THAM NHUNG, CUNG CO Y THE CAY QUYEN CHU KG RIENG VIET NAM DAU ! VA NGUOI THONG MINH LA BIET SUA LAI BAI TOAN CUA MINH CHU KG PHAI XOA CA BAI TOAN DE LAM LAI TU DAU DAU CAC BAN A ! NGAY XUA DA KG CON CACH NAO KHAC MOI LAM LAI ROI, NGAY NAY PHAI KHAC DI CHU !

-- DCSVN (lightdang84@yahoo.com), December 17, 2004.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

SAO CAI LA CO BA QUE CUA MAY YOU GIONG BA CAI CAY CHOC HAM CAU QUA VAY ? LA CO NAY XEP LAY CHO CON GHE XAI DO KHI HET "TAMPON" THI CUNG DO LAM DO.

-- (mr.downunder@underwear.org), January 09, 2005.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

chi co cai thu cong san moi lay ngoi sao mau vang cua Trung cong lam bieu tuong quoc gia. that la toi loi biet bao

-- ...... (hocvienhaiquan@walla.com), January 15, 2005.

Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

Doi minh la 1 khuc quan hanh ( tim cong)

Doi minh la bai ca chien dau ( diet cong)

mai mai long chung ta

ca bai ca chien si ( chong cong )

du rang doi ta thich hoa hong

Ke thu ( cong san ) buoc ta om cay sung

ta yeu sao

lang que non nuoc minh

tinh que huong vut len khuc quan hanh ca.

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.com), January 15, 2005.


Response to Vấn đề QUỐC KỲ và Quốc Ca Việt Nam

vo thng 6 năm 1925 tại quảng chu (trung quốc) nguyễn i quốc đ thnh lập tổ chức việt nam thanh nin cch mạng đồng ch hội. người đ tổ chức huấn luyện cn bộ sau đ đưa về nước hoạt động. từ đ phong tro đấu tranh của cng nhn v lao động được ảnh hưởng của việt nam thanh nin cch mạng đồng ch hội trong thời kỳ ny cũng c những chuyển biến lớn. việt nam thanh nin cch mạng đồng ch hội đ đề ra chủ trương v sản ha đưa hội vin đi su, bm chắc vo cc nh my, hầm mỏ, đồn điền để vận động cch mạng, thc đẩy phong tro đấu tranh của cng nhn v lao động. từ cuối năm 1928 đến đầu 1929 phong tro dn tộc v dn chủ ở nước ta, đặc biệt l phong tro cng-nng theo con đường cch mạng v sản pht triển mạnh mẽ hơn, mang tnh chất thống nhất trong cả nước. trước tnh hnh đ, việt nam thanh nin cch mạng đồng ch hội khng cn thch hợp để lnh đạo phong tro nữa. xu thế phải thnh lập một đảng cộng sản ngy cng chn muồi. cuối thng 3/1929 một số hội vin tin tiến của việt nam thanh nin cch mạng đồng ch hội ở bắc kỳ đ lập ra chi bộ cộng sản đầu tin gồm 7 đảng vin: ng gia tự, nguyễn đức cảnh, đỗ ngọc du, trịnh đnh cửu, trần văn cung, dương hạc đnh, kim tn do đ/c trần văn cung lm b thư chi bộ. chi bộ tch cực chuẩn bị để đi đến thnh lập một đảng cộng sản thay thế cho việt nam thanh nin cch mạng đồng ch hội. tại đại hội lần thức nhất của việt nam thanh nin cch mạng đồng ch hội vo đầu thng 5/1929 đ xảy ra sự bất đồng giữa cc đon đại biểu xung quan việc xc tiến thnh lập đảng cộng sản. đon đại biểu bắc kỳ rt khỏi đại hội về nước. ngy 17/6/1929 tại số nh 312 khm thin, h nội đại biểu cc tổ chức cơ sở cộng sản ở miền bắc họp đại hội quyết định thnh lập đng dương cộng sản đảng đảng, thng qua tuyn ngn, điều lệ của đảng, quyết định xuất bản bo ba liềm, cử ra ban chấp hnh trung ương lm thời của đảng. tổ chức ny pht triển ở bắc kỳ v cử người vo trung kỳ, nam kỳ vận động thnh lập đảng trong cả nước. do sự phn ha của việt nam thanh nin cch mạng đồng ch hội v ảnh hưởng của đng dương cộng sản đảng, cc đồng ch lnh đạo trong tổng bộ v kỳ bộ nam kỳ cũng tuyn bố giải tn thanh nin v thnh lập an nam cộng sản đảng vo khoảng thng 11 năm 1929 tại khnh hội, si gn. ngy 01 thng 1 năm 1930 tại huyện đức thọ, h tĩnh, cc đồng ch trong tổ chức cch mạng tn việt ở trung kỳ tuyn bố giải tn đảng tn việt để thnh lập đng dương cộng sản lin đon. như vậy l trong vng khng đầu 4 thng, từ thng 6 đến thng 9 năm 1929 đ c ba tổ chức đảng cộng sản ở việt nam lần lượt tuyn bố thnh lập. sự ra đời nhanh chng của cc tổ chức đảng lc bấy giờ phản nh xu thế tất yếu của phong tro dn tộc ở việt nam. song sự tồn tại ba đảng hoạt động biệt lập c nguy cơ dẫn đến một sự chia rẽ lớn. yu cầu bức thiết của cch mạng việt nam l phải c một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước . thấy r tnh hnh ny vo năm 1929 đồng ch nguyễn i quốc đang hoạt động ở thi lan đ trở lại hương cảng chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị hợp nhất. từ đầu thng 1 đến đầu thng 2 năm 1930 hội nghị đ được tiến hnh ở cửu long (hương cảng). hội nghị nhất tr thnh lập đảng v đặt tn l đảng cộng sản việt nam, thng qua chnh cương vắn tắt, sch lược vắn tắt, điều lệ tm tắt của đảng do đồng ch nguyễn i quốc dự thảo. đại hội lần đảng ton quốc lần thứ iii (9/1960) đ quyết định lấy ngy 3/2/1930 l ngy kỷ niệm thnh lập đảng. sự ra đời của đảng cộng sản việt nam năm 1930 l kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dn tộc v giai cấp ở nước ta trong thời đại mới, l sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa yu nước v phong tro cng nhn việt nam trong những năm 20 của thế kỷ ny.

cu 2: theo học thuyết mc-lnin, một đảng cộng sản ra đời từ sự kết hợp chủ nghĩa mc-lnin v phong tro cng nhn. đảng cộng sản việt nam ra đời từ sự kết hợp những yếu tố no, tại sao như vậy?

trả lời: đảng cộng sản việt nam ra đời năm 1930 l sản phẩm của những điều kiện khch quan v chủ quan của cuộc đấu tranh dn tộc v giai cấp ở việt nam trong thời đại mới; l kết quả của một qu trnh lựa chọn con đường cứu nước, tch cực chuẩn bị về tư tưởng, chnh trị v tổ chức của một tập thể chiến sĩ cch mạng m người c cng đầu l nguyễn i quốc; l một sự sng lọc v lựa chọn nghim khắc của lịch sử việt nam qua nhiều thập kỷ tranh đấu của dn tộc việt nam từ khi bị mất nước vo tay đế quốc thực dn php. đảng cộng sản việt nam ra đời từ sự kết hợp 3 yếu tố: chủ nghĩa mc- lnin, phong tro cng nhn v phong tro yu nước. đy l sự vận dụng v pht triển sng tạo học thuyết mc-lnin về sự ra đời của đảng cộng sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến v c truyền thống yu nước từ hng ngn năm. sự vận dụng v pht triển sng tạo học thuyết về sự ra đời của đảng cộng sản dựa trn những căn cứ l luận v điều kiện lịch sử cụ thể sau: một l, sau khi xm lược nước ta, thực dn php thực hiện chnh sch khai thc thuộc địa nhằm cướp đoạt ti nguyn, bc lột nhn cng rẻ mạt, cho vay nặng li, mở rộng thị trường tiu thụ hng ha của chnh quốc. chnh sch thuộc địa của php ở việt nam v cả đng dương l chuyn chế về chnh trị, km hm v n dịch về văn ha, bc lột nặng về kinh tế nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho bọn tư bản lũng đoạn php. chng chỉ xy dựng ở nước ta một số nh my trực tiếp phục vụ cho chnh sch khai thc bc lột. so với nhiều nước trn thế giới v khu vực, giai cấp cng nhn việt nam ra đời chậm v nhỏ b (từ cuộc khai thc thuộc địa lần thứ nhất :1897-1914). hai l, từ khi thực dn php xm lược nước ta, phong tro đấu tranh chống thực dn php lin tục diễn ra: phong tro đng du (1906-1098) do nh yu nước phan bội chu lnh đạo, phong tro đng kinh nghĩa thục (1907), phong tro duy tn (1906-1908), việt nam quang phục hội (1912) cc phong tro ny đ nui dưỡng lng yu nước v tinh thần dn tộc trong cc tầng lớp nhn dn, trong cng nhn. mục tiu đấu tranh trước mắt của phong tro cng nhn ph hợp với mục tiu của phong tro yu nước l đnh đổ thực dn php, đem lại độc lập cho dn tộc, tự do cho nhn dn. do đ, vo cuối những năm 30 của thế kỷ 20, phong tro yu nước dần dần trở thnh một bộ phận của cuộc đấu tranh chống thực dn php. ba l, nguyễn i quốc sng lập đảng cộng sản việt nam. người đ đi từ chủ nghĩa yu nước đến với chủ nghĩa mc-lnin v từ đ người đ dy cng truyền b chủ nghĩa mc-lnin vo nước ta, vo phong tro cng nhn v phong tro yu nước. việc thnh lập hội việt nam thanh nin cch mạng (1925) bao gồm những chiến sĩ yu nước để truyền b chủ nghĩa mc-lnin vo trong nước l hiện thn của sự kết hợp 3 yếu tố ngay từ những bước chuẩn bị cho sự ra đời của đảng cộng sản việt nam. l sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa mc-lnin, phong tro cng nhn v phong tro yu nước, ngay từ khi mới ra đời đảng ta đ pht huy được truyền thống yu nước, đon kết được cc lực lượng cch mạng v nhờ đ giữ được quyền lnh đạo cch mạng. đảng cộng sản việt nam tuyển lựa đảng vin khng chỉ trong phong tro cng nhn m cn chọn những phần tử tin tiến để gic ngộ chủ nghĩa cộng sản trong nng dn lao động, tr thức v trong phong tro yu nước. sự ra đời của đảng cộng sản việt nam năm 1930 l kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dn tộc v giai cấp ở nước ta trong thời đại mới, l sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa mc-lnin với phong tro yu nước v phong tro cng nhn việt nam trong những năm 20 của thế kỷ ny. cu 3: từ khi thnh lập đến nay, đảng ta đ trải qua cc kỳ đại hội no, được tổ chức thời gian no, ở đu? nu tn của cc đồng ch tổng b thư (hoặc b thư thứ nhất) của đảng từ khi đảng ta được thnh lập đến nay?

trả lời: sau cao tro cch mạng x viết nghệ tĩnh năm 1930-1931, thực dn php dng mọi thủ đoạn đn p phong tro cch mạng nước ta. một mặt chng dng bom đạn triệt hạ lng mạc để khủng bố tinh thần đầu tranh của quần chng; mặt khc chng dng m mưu lừa phỉnh để xoa dịu quần chng hng tch quần chng ra khỏi ảnh hưởng của đảng. từ đầu năm 1931 cơ quan trung ương đảng rồi lần lượt đến cc cơ quan xứ ủy, tỉnh ủy, huyện ủy đều bị địch đnh ph ngy cng quyết liệt; nhiều cn bộ, đảng vin bị bắt, bị t đy. hệ thống tổ chức đảng bị địch khủng bố v ph vỡ. lc ny nhất thiết phải c một cơ quan đầu no để thống nhất v chỉ đạo trong ton đảng. được sự chỉ đạo của quốc tế cộng sản, ban chỉ huy ở nước ngoi được thnh lập vo đầu năm 1934 tại macao (trung quốc), đứng đầu l đồng ch l hồng phong. sau khi hệ thống tổ chức đảng được xy dựng lại, phong tro đấu tranh của quần chng pht triển, ban chỉ huy đ quyết định triệu tập đại hội đảng lần thứ nhất. đại hội đại biểu lần thứ nhất của đảng họp tại ma cao (trung quốc) từ ngy 27 đến ngy 31 thng 3 năm 1935. tham dự đại hội c 15 đồng ch đại diện cho cc đảng bộ bắc, trung, nam, lo v những đồng ch hoạt động ở nước ngoi. lc ny đồng ch nguyễn i quốc đang cng tc ở quốc tế cộng sản, đồng ch l hồng phong đang dẫn đầu đon đại biểu đảng ta đi dự đại hội quốc tế cộng sản lần thứ vii nn khng tham dự được. đại hội nhận định tnh hnh thế giới, trong nước v đề ra nhiệm vụ mới của đảng cho thời kỳ đấu tranh ginh độc lập dn tộc, ginh chnh quyền về tay nhn dn. đại hội đ thng qua điều lệ đảng v điều lệ cc tổ chức quần chng, thng qua nghị quyết chnh trị của đảng, cc nghị quyết về vận động cng nhn, nng dn, thanh nin, phụ nữ, đồng vo cc dn tộc t người, binh lnh; nghị quyết về cng tc tổ chức hội lin minh phản đế, đội tự vệ, đội cứu tế đỏ. đại hội đại biểu lần thứ hai của đảng họp tại căn cứ việt bắc (x vinh quang, chim ha, tuyn quang) từ ngy 11 đến ngy 19 thng 2 năm 1951. đại hội c 158 đại biểu chnh thức v 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 766.349 đảng vin của đảng bộ việt nam, lo, campuchia. đại hội đ thảo luận bo co chnh trị của đ/c hồ ch minh,bo co bn về cch mạng việt nam của đ/c trường chinh, cc bo co về tổ chức, điều lệ đảng, về củng cố khối đại đon kết, về chnh quyền dn chủ nhn dn việt nam, về xy dựng qun đội nhn dn, kinh tế ti chnh, về văn ha, văn nghệ. đại hội quyết định đưa đảng ra hoạt động cng khai, lấy tn l đảng lao động việt nam, thng qua chnh cương, tuyn ngn v điều lệ mới của đảng. đại hội bầu ra ban chấp hnh trung ương mới gồm 19 ủy vin chnh thức v 10 ủy vin dự khuyết. ban chấp hnh trung ương cử ra bộ chnh trị gồm 7 ủy vin chnh thức: hồ ch minh, trường chinh, l duẩn, hong quốc việt, v nguyn gip, phạm văn đồng, nguyễn ch thanh v 01 ủy vin dự khuyết l đ/c l văn lương. đại hội đại biểu ton quốc lần thứ ba của đảng diễn ra tại h nội từ ngy 5 đến ngy 10 thng 9 năm 1960, c 525 đại biểu thay mặt cho hơn 50 vạn đảng vin cả nước. đại hội đ nghe bo co chnh trị của ban chấp hnh trung ương, bo co về sửa đổi điều lệ đảng, bo co về phương hướng v nhiệm vụ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961- 1965); đề ra con đường tiến ln cnxh ở miền bắc v con đường giải phng miền nam thống nhất đất nước. đại hội nhất tr thng qua nhiệm vụ v phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thng qua điều lệ sửa đổi của đảng. đại hội bầu ban chấp hnh trung ương mới của đảng gồm 47 ủy vin chnh thức, 31 ủy vin dự khuyết; ban chấp hnh trung ương bầu bộ chnh trị gồm 11 ủy vin chnh thức v 2 ủy vin dự khuyết. đại hội đại biểu ton quốc lần thứ tư diễn ra tại h nội từ ngy 14 đến 20 thng 12 năm 1976, c 1.008 đại biểu thay mặt cho 1.550.000 đảng vin. đại hội đ quyết định đổi tn đảng thnh đảng cộng sản việt nam v thng qua điều lệ mới của đảng gồm 11 chương v 59 điều. đại hội đ bầu ra ban chấp hnh trung ương đảng gồm 101 ủy vin chnh thức v 32 ủy vin dự khuyết. bộ chnh trị gồm 14 ủy vin chnh thức v 3 ủy vin dự khuyết. đại hội đại biểu ton quốc lần thứ năm diễn ra tại h nội từ ngy 27 đến 31 thng 3 năm 1982, c 1.033 đại biểu thay mặt cho 1.727.000 đảng vin cả nước. đại hội đ nghe bo co chnh trị của ban chấp hnh trung ương đảng, bo co về nhiệm vụ kinh tế v x hội, bo co về xy dựng đảng đại hội đ thng qua điều lệ (sửa đổi) của đảng v bầu ban chấp hnh trung ương gồm 116 ủy vin chnh thức, 36 ủy vin dự khuyết. ban chấp hnh trung ương bầu bộ chnh trị gồm 13 ủy vin chnh thức v 2 ủy vin dự khuyết. đại hội đại biểu ton quốc lần thứ su diễn ra tại h nội từ ngy 15 đến 18 thng 12 năm 1986, c 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1.900.000 đảng vin cả nước. đại hội đ nghe bo co chnh trị của ban chấp hnh trung ương đảng, bo co về phương hướng, mục tiu chủ yếu pht triển kinh tế-x hội trong 5 năm (1986-1990). đại hội đại biểu ton quốc lần thứ bảy diễn ra tại h nội từ ngy 24 đến 27 thng 6 năm 1991, c 1.116 đại biểu thay mặt cho 2.135.002 đảng vin cả nước. đại hội đại biểu ton quốc lần thứ tm diễn ra tại h nội từ ngy 28 đến ngy 1 thng 7 năm 1996, c 1.198 đại biểu thay mặt cho 2.130.000 đảng vin cả nước.

-- asdf (lecongtuananhvn@yahoo.com), February 08, 2005.


Moderation questions? read the FAQ