Cộng Sản Việt Nam vẫn nói với thế giới tây phuơng là không có tù nhân chính trị, có tin nổi bọn chúng không?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kính thưa anh chị em gần xa, Cộng Sản Việt Nam vẫn thường nói với thế giới tây phuơng là không có tù nhân chính trị, có tin nổi bọn chúng không? hảy đọc bài viết với đây rồi sẻ biết. Đúng là cộng sản Việt Nam nói dối với thế giới để kiếm tiền viện trợ. Cộng sản rất tham độc và giả mang.

GS Nguyễn Đ́nh Huy ở tù cs hơn 37 năm rồi, đúng là nguời chúng ta nên báy phục ông.

________________________

GS. Nguyễn Đ́nh Huy và nhà báo Phạm Thái Nguyễn Ngọc Tân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Phong Trào vẫn tiếp tục bị giam giữ. Cả hai ông đều được trao tặng Giải Thưởng Tự Do Phát Biểu năm 1997 và 1998 của Tổ chức Human Right Watch ở New York. (Ông Nguyễn Văn Châu đă ở lại trại tù để phản đối việc tiếp tục giam giữ này).

GS. Nguyễn Đ́nh Huy và nhà báo Phạm Thái Nguyễn Ngọc Tân là hai tấm gương kẻ sĩ đấu tranh bất khuất trước cường quyền, là những kẻ sĩ can trường trong số những người can trường của dân tộc. Lịch sử rồi đây sẽ công bằng ghi lại những tấm gương sáng đó.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 08, 2003

Answers

Response to Cộng Sản Việt Nam vẫn nĂ³i với thế giới tĂ¢y phuơng lĂ  khĂ´ng cĂ³ tĂ¹ nhĂ¢n chĂ­nh trị, cĂ³ tin nổi bọn chĂºng khĂ´ng?

Anh Nông Đức Mạnh cũng đă nghe những câu trả lời trơ trẽn trớt quớt của cán ngố Hồng Ngát trong "VietNam: Daring To Speak Out" rồi mà! Việt cộng lúc nào mà chả vậy, dùng mọi thủ đoạn để đàn áp các thành phần bất đồng chính kiến, các tn giáo rồi bai bải với thế giới là "EM ĐÂU CÓ BIẾT, CÓ LÀM G̀ ĐÂU!!!"

-- Hồ Chính Mi (dumehochiminh@yahoo.co.uk), December 08, 2003.

Moderation questions? read the FAQ