Co DAO CHINH trong noi bo Dang CSVN????

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

RE: Co DAO CHINH trong noi bo Dang CSVN???? Da dao bon "XET LAI" chong dang cua be lu than Tay Phuong, dung dau la ten: TBT Nong Duc Manh, TT Phan Van Khai da ruoc chien ham My vao cang Bach Dang ngay 1/11/2003. Bon chung la Le Chieu Thong chinh hieu. Chinh bon chung da lam mat tinh huu nghi doi doi voi Dang CS dan anh Trung Quoc. Lam mat long Dang CS Trung Quoc la chung ta hoan toan mat di cho dua vung chac nhat... ..Ban ba con xa , mua lang gieng gan...the ma bon "xet lai" chong dang Nong duc Manh da ruoc My ve ma giay ma to Ho Cho Minh. Toi, Bi danh Bao Cong Xu An, keu goi cac dong chi doc theo bien gioi Bac-Trung hay mo cua khau, cho quan doi nhan dan Trung Quoc anh hung, tran vao Viet Nam, ma danh cho bon My xam luoc them mot bai hoc thu hai, hay danh cho cai chien ham cua My cut khoi cang Bach Dang... DA DAO BON XET LAI CHONG DANG Nong Duc Manh..

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 08, 2003

Answers

Ê ! VIết điên viết khùng ǵ đó thằng mát ! Bịnh nặng lắm hả mậy ? Có cần ăn đập không , ghé Cali tao cho một phát !

-- Bạch VĨ (smartboy@hopthu.com), December 15, 2003.

thang khung o xu nao ma phat ngo nhu cho tru

-- phuong (buihoangphuonganh@yahoo.com), December 28, 2003.

Phat bieu ngu dot nhu the nay ma cung doi la KE SY BAC HA u? co ma la CON LON BAC HA moi dung. Doi voi CON LON thi chi co CAM nau voi BEO thoi, het cach roi .

-- (trong_mon_con_mat@yahoo.com), June 28, 2004.

Moderation questions? read the FAQ