Ki'nh thu*a quy' tha^n hu*~u Vie^.t My~ ta.i San Francisco,

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chu'ng ta kho^ng ne^n qua' say men chie^'n tha<'ng cu~a do^`ng hu*o*ng Vie^.t U'c ma` xao la~ng nhie^.m vu. cu~a chu'ng ta trong nga`y THU*' BA to*'i (nga`y 9 tha'ng 12 na Ca'c ba.n nho*' ha~y zo^`n fie^'u cho Supervisor Gavin Newsom.

-Supervisor Gavin Newsom la` da.i zie^.n cho Ngu*o*`i My~ go^'c Vie^.t cu~a chu'ng ta.

- Te^n Matt.Gonzalez la` do^'i thu~ va` dang du*o*.c CSVN u~ng ho^. va` du*o*.c VC nga^'m nga^`m ta`i tro*.

Xin do^`ng-hu*o*ng lu*u y' de^'n su*. quan tro.ng cu~a mo^~i la' fie^'u cu~a mi`nh. Zi.p na^`y du'ng la` mo^~i la' fie^'u cu~a chu'ng ta se~ la` nhu*~ng vie^n da.n ba<'n va`o da^`u bo.n Vie^.t co.ng.

- Ca'c ba.n ha~y nho*' la.i: Trong ky` ba^`u cu*~ to^~ng tho^'ng Hoa-Ky` 2000, su*. ca'ch-bie^.t chi~ co' +/- 50 la' fie^'u ma` o^ng G.W Bush (Co.ng Ho`a) da~ da'nh ba.i o^ng Al Gore (Za^n Chu~) va` o^ng Bush da~ tro*~ tha`nh to^~ng tho^'ng nu*o*'c My~.

De^~ tha^u nha^.n su*. hu*~u hie^.u to^'i da ve^` kho^'i cu*~ tri ngu*o*`i Vie^.t, to^i xin ne^u mo^.t va`i de^`-nghi. sau da^y:

@- Du*`ng nghi~ ra<`ng: Ngu*o*`i la'ng gie^`ng cu~a mi`nh the^' na`o cu~ng nho*' nga`y ba^`u cu*~, the^' na`o ho. cu~ng co' fu*o*ng-tie^.n de^~ di bo~ fie^'u.

Ba.n ne^n go.i ngu*o*`i ta mo^.t tie^'ng, do^`ng tho*`i ha~y ho~i: "Anh/ chi. da~ co' fu*o*ng tie^.n de^~ di bo~ fie^'u chu*a ?" do^`ng tho*`i ha~y mo*`i ho. tha'p-tu`ng: Tho^ng thu*o*`ng, ca'c ba.n se~ bo~ fie^'u ta.i mo^.t di.a-die^~m. Ba.n cha<~ng thie^.t ha.i gi` ca~.

@- Nhu*~ng vi. co' tra'ch nhie^.m trong co^.ng do^`ng, ne^n lie^n la.c vo*'i nhu*~ng do^`ng hu*o*ng so^'ng le~ te~, xa xo^i de^~ coordinate fu*o*ng-tie^.n zi-chuye^~n va` giu'p ho.

@- Nhu*~ng ngu*o*`i ca^`n fu*o*ng-tie^.n zi-chuye^~n thu*o*`ng thu*o*`ng la` nhu*~ng vi. cao nie^n, nhu*~ng ngu*o*`i handicap kho^ng co' fu*o*ng-tie^.n hoa<.c kho^ng the^~ la'i xe du*o*.c nu~a.

@- Ne^n nho*' la' fie^'u cu~a nhu*~ng ngu*o*`i na^`y cu~ng co' gia'-tri. ngang ha`ng la' fie^'u cu~a ba.n ...hay no'i ro^.ng ra, la' fie^'u cu~a ho. cu~ng hu*~u-hie^.u nhu* la' fie^'u cu~a To^~ng Tho^'ng Bush va^.y.

@- Xin ca'c vi. da<.c-tra'ch co^.ng-do^`ng ngu*o*`i Vie^.t, ha~y thu*o*`ng-xuye^n lie^n la.c vo*'i co^ Lynna Lan Tien Nguyen Do de^~ fo^'i-ho*.p chie^'n lu*o*.c:

Lynna Lan Tien Nguyen Do
Field Organizer, District 4
Gavin Newsom for Mayor
ldo@gavinnewsom.com
www.gavinnewsom.com

Satellite Office:
1400 Taraval @ 24th Ave.
San Francisco, CA 94116
415-759-8316

Main Headquarters:
1625 Van Ness Ave., 3rd Floor
San Francisco, CA 94109
415-359-0230 ext. 125
415-359-0232 fax

Ne^'u Supervisor Gavin Newsom chie^'n tha<'ng cuo^.c cha.y dua na^`y, co*` quo^'c gia VNCH se~ ve~ vang tung bay tre^n vo`m tro*`i San Francisco cho ma` coi.

Tha^n a'i chu'c quy' surpervisor Newsom & co^.ng do^`ng ngu*o*`i Vie^.t ta.i San Francisco tha`nh co^ng.

Tha^n a'i,
Matthew Tra^`n

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 07, 2003

Answers

Ê !!!!Đây là forum chuyên về political hay kể chuyện funny stories .Sao tui nó cứ post bài về cái "chiến thắng VTV4 nhảm nhí "của chúng nó thế nhỉ /??? Làm ḿnh cười quá xá ! hahahhahha CHIẾN THẮNG hahhahahahah Trời ơi trời !Đúng là chuyện cười chảy nước mắt lẫn nước miếng ,lẫn nước .....Qua quá tŕnh tham gia forum ,em nhận thấy các bác VNCH chẳng những có tài XẠO CHÓ mà c̣n rất HÀi HƯỚC ,em đề nghị các bác tham gia các rạp xiếc ,ở đó họ có các chương tŕnh XIẾC THÚ rất hấp dẫn,những con thú hiếm như các bác sẽ được đăi ngộ xứng đáng ...Troi oi mắc cười quá !hahahahhahhaaaaaaaaaa

-- Communist (Communist@yahoo.com), December 07, 2003.

seagames hong zdui bang football

seagames la` cai chi zday sao may chuc nam o meo~ tui chua thay ai choi het?????. Hiiiii

Di coi football zdui hon, chieu wa tai di coi New England play voi Miami. zdui wa troi luon. Trum men ngoi giua troi tuyet coi 2 doi gianh nhau trai banh zdui wa troi luon

-- cau hien luong nua do nua xanh (song ben hai-cau hien luong@vytuyen17.com), December 08, 2003.


Tran trong xin vui long pho bien tong quat Yem Tro Bieu tinh tai Houston:

Vu Khoan Pho Thu Tuong VC cung phai doan tren 10 nguoi gom co Dao Dinh Binh Bo Truong Giao Thong Van Tai cî§ Dai Dien cᣠBo cac Nganh cac Doanh Nghiep va Cac Thuong Gia den Houston keu goi dau tu .

Mot cuoc Bieu Tinh to chuc vao luc 12 gio 30 ng๠thu Ba 09/12/2003 tai Khach San Omni Four Riverway Houston TX 77056.

Loop 610 vung Galleria EXIT Woodway queo ve huong West 800 thuoc se gap Bang Omini Hotel, queo trai vao Hotel Omni nam trong xa cuoi duong Riverway .

Co hai xe Van do hang xe SaiGon Toc Hanh yem tro mien phi, 4 xe Mini Van do Dong Huong Yem Tro, don Dong Huong tai Cho Hoa Binh Downtown Houston va tai Cho Hong Kong 4 tren duong Bellaire Blvd SW Houston truoc nha hang Tay Do.

Ban tin Bieu Tinh da thong bao den cac Dai Truyen Hinh so 2, 11, 13 va 26, Nhat Bao Chronicle và “o Canh Sat Houston va pho bien lien tiep 5 ngay tren cac Dai Phat Thanh tai Houston va Dong Huong da yem tro 600$00 de thuc hien bieu ngu, am thanh v.v...

- Cuc luc to giac Tap Doan Cong San Ha Noi vi pham tram trong Nhan Quyen va Tu Do Ton Giao tai VN,

- Yeu cau CSVN tra tu do tuc khac cho Hoa Thuong Thich Huyen Quang Quang Do, Cha Nguyen van Ly va cac Tu Si cac Ton Giao khac, ngoai ra

-Yeu cau Tap Doan CS Ha Noi tra tu do cac cac tu nhan luong tam co tieng noi on hoa yeu cau CSVN thuc thi Tu Do Dan Chu cho VN.

Manh dang to giac truoc cac Co quan Truyen thong Bao Chi,

-CSVN am muu triet tieu GHPGVNTN thay the bang Giao Hoi Quoc Doanh tay sai CSVN,

-Cuc Luc len an va yeu cau Tap Doan CS Ha Noi hay dat quyen loi toi thuong cua QGDT len tren het

-Giai The Che Do CS Phi Nhan som vang hoi tu do, dan chu, phu cuong, an binh. thinh vuong cho Que Huong Viet Nam.

Ngay 10/12/2003 Phai Doan VC se di Austin.

De nghi Cong Dong Austin to chuc Bieu Tinh.

Phai Doan Houston cung Phai Doan Dallas ve Houston yem tro Bieu tinh se cung den Austin yem tro tham du bieu tinh.

Tran trong .

Truong nhu Phung Houston Texas

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 08, 2003.


Chao anh Nong Duc Manh, toi cung dang o San Francisco day. ngay mai toi se bau cho Newsom.

Ngay thuong toi mac di lam, Weekend anh hay uong cafe o dau ? Co the gap anh tan doc duoc khong ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (Nhandantuve@VNCH.com), December 08, 2003.


Sorry anh Nong duc Manh, toi quen mat la anh dang o UC.

-- nhan Dan Tu Ve VNCH. (Nhandantuve@VNCH.com), December 08, 2003.


Không chi anh NDTV, th́ anh cũng có thể tán đóc với ḿnh qua email cũng được mà, tuy rằng chúng ta cách nhau nửa bán cầu của trái đất nhưng cùng chung một chí hướng đó là quạy phá mấy thằng CSVN con ở trên cái diển đàn này. Mong rằng anh và bạn bè bầu ông Newsom. Nếu ông ta đắt cư th́ TP SF cờ vàng ba sọc phất phơi tung bay ngay trên TP có toà lănh sự của tụi quỷ đỏ CSVN. Hy vọng được nghe tin vui từ anh. Thân mến chào anh, TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 08, 2003.

Thoi ve nha di may cha noi oi, luc may cha dang lo tan doc tren day thi khong chung vo may cha dang have fun o dau do, con may dua nhoc dang phe heroin .Tinh hinh xa hoi nguoi Viet o hai ngoai ngay cang suy doi ve dao duc, vay ma tui no con doi democracy o tan VN hehhehe

-- communist (communist@daheo.com), December 08, 2003.

Cai thang communist mat day, tao nghe may phat ngon la biet may dech biet cai gi ve sinh hoat cua viet kieu hai ngoai ca, dau oc day nhung cut cong san.

Viet kieu hai ngoai sa doa nhu may noi ma moi nam goi ve nuoc hang trieu dollars, may thang dang vien cong san chop bu cua may dem di khoe khoang om som khap the gioi do con.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), December 09, 2003.


Kính gởi tới anh NDTV, không biết kết quả của cuộc bầu cử hội đồng thị trưởng ở TP SF ra thế nào nào? ḿnh chưa có nhận được tin tức từ cái nơi khác nên chưa biết. Nếu anh có tin ǵ vui cho nên tất cả anh chị em được vui mừng chung với anh, chân thành cảm ơn anh nhiều . TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 09, 2003.

Bay gio la nua dem ngay 9/12 rang sang ngay 10/12 2003.

Theo ban tin moi nhat cua cac dai truyen hinh Hoa-Ky tai thanh pho San Francisco loan tin ve ket qua bau cu vong hai thi truong thanh pho thi:

-Ung cu Vien Gavin Newsom dat duoc 53% so phieu.

- Ung cu vien Ganzalez dat duoc 47% tong so phieu bau.

Supervisor Gavin Newsom, la 1 trong 3 vi nghi vien thanh pho van giu quyet dinh ung ho la co vang tu do; da tro thanh tan thi truong thanh pho San Francisco, thay the cho thi truong Willie Brown, ke phan phe.

Sau khi man 2 nhiem ky lam thi truong; willie Brown se mo business tai VN; Day la ly do tai sao han phan phe vao phut chot vi bi Viet Cong ham cut job.

Ganzelez; ung cu vien duoc bon viet cong trong toa lanh su o San Francisco tai tro; da that cu.

Anh Nong Duc Manh va anh em yen tam nhe, toi di ngu day.

Chao quyet thang.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), December 10, 2003.Cảm ơn anh NDTV rất nhiều về tin tức, như vậy là trong vài tháng nửa lá cờ vàng ba sọc đỏ sẻ phất phơi tung bay trên TP SF và sẻ làm cho tụi CSVN toà lảnh ở SF tức học máu luôn. nghe nói là tụi toà lảnh sự sẻ rút về VN nếu TP này công nhận Cờ Vàng. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 11, 2003.

Khong nhung la thanh pho San Francisco ma trong tuong lai; theo toi nghi; Tieu bang Cali se cong nhan co vang.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), December 11, 2003.

Moderation questions? read the FAQ