Job Application for the Vit Kieu Yeu nuoc Ass.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Toi xin lay tu cach la Truong Ban Tu Tuong Dang CSVN , truc thuoc bo Noi Vu, ra thong cao cho tat ca cac dang vien CS, VC nam vung, cac cong an , mat tham CS nam vung, cac Vit Kieu yeu nuoc, nhung cam tinh vien cua dang va dong thoi la nhung Viet Kieu da tu lau nay bi nhung mat tham, cong an cua dai su Ha Noi tai Canberra ke sung vao dau, ham doa phai noi len tieng noi ho tro VTV4. Toi xin thanh that tuyen bo voi cac dong chi la, CHUNG TA DA HOAN TOAN THAT BAI...trong tran chien VTV4 o Uc Chau nay. Cac dong chi lam toi lien tuong den tran tong tan cong Tet Mau Than 1968, tat ca co so cach mang, nhung VC nam vung trong mien Nam dat dich, deu hoac la bi bat, hoac la da..bi lo tay... Vay toi ra thong cao nay de cho cac dong chi biet duoc rang...cac dong chi da bi nhan dien, vai tro cua cac dong chi khong con co gia tri gi nua voi Dang CSVN. Y cua toi muon noi rang...cac dong chi nhu trai chanh da vat het nuoc. Cac dong chi co hieu duoc y cua toi khong ha!? Co nghia la...cac dong chi hay rut lui vao bong toi.. manh than ai nay lo...va di nhien se..khong duoc tra luong theo hop dong. Cac co so lam an hop phap va bat hop phap cua cac dong chi o Viet Nam se duoc tich bien va xung vao cong uy de...bu vao so tien ma Dang da chi tra cho VTV4. Mot lan nua, toi ra lenh PHAI giai tan ngay tuc khac cac phan hoi cua cac dong chi tren toan the gioi va dac biet tai Uc Chau. Vai tro cua cac dong chi da bi lo tay roi...khong con gia tri nua. Va cung dong thoi, toi dang can mot doi ngu moi, nhung con nguoi hoan toan moi. Vay bat ky ai o hai ngoai muon lam Vit Kieu Yeu nuoc, CS nam vung..hay email (ke_si_bac_ha@yahoo.com) cho toi resume cua cac ban, dich than toi se xet don (Job Application) cua cac ban. Le phi Sinh hoat Dang la $5000 USD. Xin gui check(make sure no bounce) hay credit card ve dia chi: Tong bi thu Dang : Nong Duc Manh PO BOX 000, Ba Dinh Ha Noi Viet Nam. Dang CSVN mong moi su hop tac cua toan the cac ban hai ngoai.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 05, 2003

Answers

ĐƠN XIN LÀM VỊT KIỀU

Kính gởi ông Trưởng Ban Tư Tưởng Đảng CSVN, trực thuộc bộ Nội Vụ

Tôi kư tên dưới đây là Hồ Chính Mi, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1968 con ông Hồ Chí Minh (tức là "cha già dê" của dân tộc) và bà Vô danh (tôi không biết mẹ tôi là ai v́ "cha già dê" của tôi tuy được đảng phong là thánh tận hiến đời ḿnh cho phong trào cộng sản quốc tế, sống độc thân nhưng đă tằng tịu với không biết bao nhiêu là phụ nữ).

Địa chỉ: Croydon Park, NSW 2222 Australia

làm đơn này kính xin ông cho phép tôi được làm Vịt kiều tay sai cho đảng vô cùng mất dạy của chúng ta. Được biết dự định dùng đài VTV4 phát trên SBS Australia đă bị thất bại thê thảm, trước hết tôi xin được bày tỏ niềm hối tiếc sâu xa v́ một âm mưu thâm độc như vậy mà lại bị "một nhóm thiểu số phản động" (theo lời Lê Dũng, phát ngôn viên bộ ngoại giao) phá cho te tua tan tành. Sau nữa, tôi cũng kính xin được bày tỏ sự "nhất trí" cao độ của tôi về những nhận xét của ông đối với bọn Vịt mà ông đă tuyển dụng, đă đặt hết niềm tin cách mạng vào bọn chúng. Nói thiệt xin ông đừng giận, ông ngu bỏ mẹ khi dùng bọn nó, ông tốn tiền làm ǵ cho bọn trí thức trùm chăn, bọn du học sinh trong khi đối với bọn chúng, việc đi làm chui (cộng thêm ăn thất nghiệp) dành dụm để về Việt nam ăn chơi trên sự đau khổ của nhân dân là mục đích lớn nhất và DUY NHẤT trong đời của bọn khốn nạn đó.

Tôi th́ khác, tôi sẽ giúp ông làm cho VTV4 trở lại với các khúc ruột dư của chúng ta. Xin ông tham khảo thêm các thư kèm theo (sẽ gởi sau) tŕnh bày các mưu kế hèn hạ để đạt được mục đích.

Trân trọng chào ông,

-- Hồ Chính Mi (dumehochiminh@yahoo.co.uk), December 06, 2003.


Moderation questions? read the FAQ