Mặt trận ‘Văn Hoá vận’...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đă từ lâu, CSVN cố gắng khai thác lănh vực t́nh cảm của người Việt Hải Ngoại với những cuốn video, ca nhạc, sách báo qua h́nh ảnh ‘Cây đa bến cũ, con đ̣ năm xưa’, hầu ru ngủ và triệt tiêu khí thế đấu tranh của Cộng Đồng Ty nạn chúng ta một cách khéo léo dưới chiêu bài ‘Văn hóa Giao Lưu’, nhưng chỉ một chiều.... Chúng không bao giờ đề cập đến văn hóa phẩm, truyền thông, báo chí tại Hải Ngoại được tự do lưu truyền tại quốc nội... Tại sao? Xin thưa, v́ CSVN rất sợ sự thật, bởi đa số những văn hoá phẩm của người Việt Hải ngoại là tiếng nói của lương tri, là những tâm huyết của liêm sỉ, trăn trở với Quê hương và khát khao Tự Do, Dân Chủ cho Dân tộc. Nó không giống loại văn hóa nô dịch, bịp bợm của những tên văn nô CS hay những tên Việt Gian đă khánh kiệt lương tri, cháy nám tâm hồn...

Theo đa số dư luận cho rằng, có lẽ CSVN tin tưởng vào số Việt Gian đă được tung ra quấy phá, lũng loạn Cộng Đồng người Việt Hải ngoại từ mấy năm qua và căn cứ vào số lượng bà con trở về du lịch hoặc thăm quê mỗi năm.... Do đó, chúng nghĩ rằng đa số người Việt tại hải ngoại đă ngủ yên trong bơ sữa, nên vội vă thúc đẩy SBS-TV cho VTV4 xuất hiện...Tuy nhiên, đây là một tính toán sai lầm. Bởi CSVN quá chủ quan, chúng không hiểu được bà con về thăm quê hương với cả trăm, ngàn lư do khác nhau, nhưng chắc chắn một điều là không ai có thể tự đốt cháy lương tâm và bôi nhọ liêm sỉ của chính ḿnh, ngoại trừ con số nhỏ nằm vùng và đám Việt gian ...

Trước những tin tức và luận điệu tuyên truyền, bịp bợm trơ trẽn của VTV4, đă làm cho người Việt Hải Ngoại càng thêm ư thức, thương Quê hương nhiều hơn nữa khi họ so sánh với những sự thật khốn cùng được gọi là ‘Thiên đường CS’... Tất cả những luận điệu ‘tô hồng’ chế độ trước nhăn quan Quốc Tế và giới trẻ ngây thơ tại Hải Ngoại, không ngoài mục đích tuyên truyền để che đậy cái thực chất dă man của một địa ngục của trần gian với đói rách, băng hoại và chính sách khủng bố một cách hèn mạt, đang thường xuyên xẩy ra trên mảnh Giang Sơn đă quá thừa khốn khổ...

Cũng chính v́ thế mà chúng ta mới có cuộc biểu t́nh 28-10-2003 để minh họa ư nghĩa và nhiệm vụ người Tỵ Nạn. Trong khí thế phẫn uất của cuộc biểu t́nh, cũng đă chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng, chúng ta đến đây không phải để t́m bơ thừa, sữa cặn như một số ít đă thối rữa lương tri. Chúng ta là những kẻ đi t́m Tự Do trong Danh Dự, đồng thời có bổn phận nỗ lực tranh đấu cho đến lúc Việt Nam không c̣n CS. Lúc ấy chúng ta sẽ từ giă hai chữ Tỵ Nạn đau buồn này, để trở về xây dựng lại đất nước phồn vinh trong Danh dự, Tự do và Hạnh phúc...

Hồn Tỵ Nạn quyện chung ngày hai tám
Những chân t́nh, giọt lệ ấm yêu thương
Lồng lộng gió, cờ Vàng cao chính khí
Máu Tiên Rồng rực sáng nghĩa Quê Hương

Trong khí thế sôi sục của toàn thể đồng hương giữa rừng cờ Vàng rực rỡ, đă khẳng định được một điều là không có ǵ thắng nổi chính nghĩa và đây cũng là một câu trả lời chính xác nhất cho những kẻ ‘khuyết tật tâm hồn’...

Công cuộc đấu tranh c̣n nhiều gian truân...Không có một con đường nào ngắn gọn và êm ả để đưa đến Tự do Dân chủ và Nhân quyền cho quê hương, hay từ môt quyền phép nào ban phát. Tất cả phải nổ lực bằng chính sức mạnh t́nh yêu được xuất phát từ đáy mỗi trái tim mỗi người trong chúng ta... Con đường đầy xương máu, chông gai, khúc khuỷu, cần đ̣i hỏi nhiều hy sinh, ít nhất là màn sương vị kỷ trong tâm hồn phải tan biến để hướng về Tổ Quốc...

Ai người dân Việt thấy ǵ không
Một gánh giang sơn nặng tấc ḷng
T́nh chung một mảnh, sầu non nước
Máu lệ sôi trào, tâm nhất tâm.

V́ lư tưởng tự do, v́ t́nh yêu quê hương và dân tộc, chúng ta không có quyền sợ và không có ǵ để sợ, ngoài sự đớn hèn, bạc nhược...Chúng ta phải đấu tranh đến cùng, dù thành, bại, hơn, thua cũng tránh được những giây phút tự vấn lương tâm mà phải thẹn với ḷng và ‘đắc tội với Non Sông’ ...

Phạm Thanh Phương - SGT- Úc Châu

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 05, 2003


Moderation questions? read the FAQ