Lại Thm một thằng CS nhc con giả danh người khc m post ln hơn 20 lần cng 1 bi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Knh thưa cc anh chị em, đy l một thằng CS nhc con, vo đy hm qua v hm nay cũng vo giờ ny m post ln ci diển đn ny hơn 20 bi cng một nội dung chống cộng v anh ta mạo danh của anh bạn vovanloc@hellkitty.com ở bn VN. Đy l tụi VC giả danh nguời khc. cho nn ti phải delete hết bi của anh chỉ để lại c một bi thi. Đồng thời ti post ln IP address của nguời mạo danh ln đy để cho nh bạo quyền CSVN tm đến anh. Chng ti khng hoan hinh những hnh động ph hoại của nguời mạo danh ny. đy l ci Ip của anh ta. TBT

203.162.3.146-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 05, 2003

Answers

Response to Lại Thêm một thằng CS nhóc con giả danh người khác mà post lên hơn 20 lần cùng 1 bài

E may thang dau heo ! Tui may nhuc qua hay sao ma delete het bai cua tao vay ? Ban chat cua tui may la nhu vay do : thua tran , nhuc nha, bat luc, chi con biet chu treo nhu nhung con cho hoang ... Ha Ha Ha... Nhuc qua di thoi, lu heo oi.

-- Nhuc qua VNCH oi ! (nhucnhaVNCH@thuatran.com), December 05, 2003.

Response to Lại Thêm một thằng CS nhóc con giả danh người khác mà post lên hơn 20 lần cùng 1 bài

thằng mất dạy , ch m ngy ngy lang thang trn Net nhn trai thanh gi t cng nhau đm đạo bn luận ci ngho ci NGU cũa ng cộng sn Việt Nam

cng nhau trnh by điều đẹp điều xuất sắc cũa x hội u Mỹ m ch my chưa từng được thấy , từng ao uớc được đặt chn đến d chĩ một lần , nhưng khng thễ đi lại cng khng dm xin v VC m biết n sẽ đập ch m như một con ch , cho nn chỉ cn cch ph phch hy vọng c người ch đến mnh sống như ch my mới l Nhục ok ?

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), December 05, 2003.


Moderation questions? read the FAQ