PHANH PHUI BÍ MẬT CỦA "NGHỊ QUYẾT ĐỘC BẢN" TẠI CỤC LƯU TRỮ TW ĐẢNG CỘNG SẢN VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trong quá tŕnh lịch sử hoạt động chính trị của ḿnh , có thể nói nghị quyết : "chiến lược bảo vệ tổ quốc trong t́nh h́nh mới" , bản nghị quyết cuối cùng trong nữa nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh mà cộng sản chế tác ra được là bản nghị quyết công khai răn đe nền dân chủ trắng trợn nhất trong lịch sử Việt Nam .

Bản nghị quyết này cũng có những bí ẩn mà sự khám phá nó gây bàng hoàng trong các tầng lớp nhân dân nếu nó lộ ra . Bí ẩn lớn nhất là nghị quyết này chỉ có độc nhất 01 bản , ban tuyên huấn tức ban tư tưởng bây giờ không cho phép bất cứ ai , kể cả uỷ viên bộ chính trị sao chép nó .

V́ sao như vậy ? v́ bản nghị quyết phải kèm theo 8 bộ tài liệu tỉ mỉ , chi tiết về các kế hoạch đối phó trong các trường hợp nhân dân biểu t́nh đ̣i dân chủ , Trung cộng đánh biên giới , Mỹ bao vây kinh tế , củng cố lực lượng công an trị.. . trong 8 bộ tài liệu này , có bộ thứ 7 là bộ tài liệu hệ trọng nhất kế bộ 6 là bộ tài liệu thừa nhận nước ta mất bao nhiêu km vuông ở biên giới cho Trung cộng . Bộ thứ 7 răn đe trắng trợn nền dân chủ của dân , cho biết biện pháp cứng rắn , kể cả nổ súng nếu dân chủ lan rộng trong nước .

Ngoài ra tài liệu này c̣n chính thức nêu lên kế hoạch cho phép 1 trong 2 đồng minh và cũng là thù của Hà Nội: đó là Mỹ và Trung cộng được cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như các quân cảng , căn cứ quân sự mà Hà Nội đang làm chủ vào mục đích răn đe đối phương .

Sự nguy hiểm của bản nghị quyết này nếu nó được chế bản , xào nấu với ư định dấu diếm bí ẩn nghị quyết : đó là tṛ chơi bắt cá hai tay mà vụ đánh biên giới năm 1979 , Trung cộng đă cho Lê Duẩn 1 bài học nhưng nay họ vẫn không chừa .

Có thể nói , một lần nữa , v́ sự độc quyền cho đảng của ḿnh , cộng sản lại tiếp tục đem quốc gia của ḿnh ra để làm đối tác trả giá cho sự ủng hộ khi có sự cố xảy ra .

Họ không biết rằng hậu quả của bản nghị quyết độc bản này sẽ là một trong những chứng cứ góp phần đánh đổ nhanh hơn chế độ già nua và tham tàn của họ trong 10 năm tới .

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), December 04, 2003


Moderation questions? read the FAQ