Dau buon cho que huong

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đại bác đêm đêm dội về thành phố - Người phu quét đường dờng chổi đứng nghe.....Hàng vạn tấn bom mang vô thị thành - ruộng vườn Việt Nam máu đổ .....Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành - từng đùm thịt xương có chị có em...... Trên là bài hát của Trịnh công Sơn mà tôi xin trích lại một vài đoạn để " Đời sau " biết ai đă dội bom xuống ḿnh mẹ VN , ai đă răi thảm chất độc hóa học màu da cam xuống dải đất h́nh chữ S. Buồn thay cho hậu duệ chỉ biết chưỡi nhau chứ không biết làm ǵ cho quê hương đang ch́m trong ách độc tài. độc Đảng của CSVN.

-- Noi da xao thit (thit_da_nat_tan@yahoo.com), November 23, 2003

Answers

***

Sau hiệp định Geneve 1954, các anh Vẹm cứ việc ở miền Bắc lo cày cuốc và chăn nuôi -dể miền Bắc thêm giầu, rồi các năm ấy các anh buôn bán với Japan, Singapore, France, Australia...v.v.... là các anh giầu sụ rồi chứ cần ǵ phải chờ -dến bây giờ?

Gớm... cả 50 năm hơn tiến mau tiến mạnh và có thể các anh c̣n giỏi KINH TẾ hơn cả VNCH nưa..nhưng chỉ v́ các anh NGU ĐÉO CHỊU ĐƯỢC, chỉ lo vác súng đạn của Nga Tầu vào miền Nam để giếc chóc dân Nam cho bằng được rồi các anh cho là tranh giành Độc Lập để rồi kế quả các anh chết nhiều nhất mà cả THẾ GIỚI phải đặt 1 câu hỏi rằng "Kết quả chết chóc quá cao của Hanoi đă có giá trị ǵ cho độc lập mà ngày nay lại phải van nài để buôn bán với cái gọi là TƯ BẢN"

Các anh Vietcong Hanoi chính là kể gây ra việc nồi da sáo thịt chứ c̣n ai?

VNCH họ đâu có đấu tố cha mẹ như các anh Hanoi

VNCH đâu có hộ khẩu như các anh Vẹm

Ngày nay các anh lạy rước tầy Mỹ vào sông SaiGon hóa ǵ chính các anh là lũ PHẢN ĐỘNG, ấy thế mà các anh lại vui mừng và cười tươi như là con gặp người cha vắng nhà lâu ngày nay trở về

Kính chúc các anh Vẹm đớp cứt Mỹ Ngụy cho no :)

-- Vietcong Hanoi chính là kể gây ra việc nồi da sáo thịt chứ c̣n ai? (XinBanDungBuon@aol.com), November 23, 2003.


Đúng thế chính Vietcong Hanoi chính là kể gây ra việc nồi da sáo thịt. Theo tài liệu mà tôi xem trên đài PBS - một đài TV uy tín và thường chiếu những phim tài liệu trung thực - th́ bộ đội miền Bắc đă xâm lăng miền Nam trước khi người Mỷ vào VN.

Theo lời ông anh họ tôi ở ngoài Bắc th́ chính quyền CS đă chuẩn bị đầu hàng nếu người Mỷ tiếp tục dội bom thêm vài ngày nửa thôi.

C̣n chuyện VC thảm sát dân Huế tết Mậu Thân cũng theo lời ông anh họ th́ anh có biết một người bộ đội có liên hệ đến vụ thảm sát này. Về sau tên bộ đội khùng khùng điên điên.

Tôi có đọc lướt qua một bài viết trong diễn đàn này cho rằng chúng ta gọi chính quyền VN hiện thời là chính quyền CS là sai. Tôi nghĩ rằng chẳng có ǵ là sai că. Ngày nào vẫn c̣n công viên Lenin và lăng ông Hồ ở HN th́ danh từ CS áp dụng cho chính quyền này vẫn c̣n đúng.

Một người nào đó cho rằng nhà nước CS tài giỏi v́ từ một nước nghèo đói bây giờ có đủ gạo ăn mả c̣n xuất cảng gạo nữa. Tôi cho rằng chính quyền này ngu v́ họ phải mất 28 năm mới lảm được điều này. Đồng bằng sông Cửu Long từ trước đến giờ vẩn là vựa lúa trù phú của nước VN thế mà họ không biết khai thác tận dụng ngay sau khi họ chiếm được miến Nam th́ là ngu chứ giỏi cái nổi ǵ. Hay lại đổ lổi cho cấm vận?

-- My Vang (my_vang2000@yahoo.com), November 23, 2003.


Moderation questions? read the FAQ