VNCH - TRUYỀN ĐƠN cảnh gich Việt Cộng PH HOẠI GI MN giết nhn dn....VietNam ...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

*** Va` đy l mặt sau của Truyền đơn MIỀN NAM TR PH trước 1975

Tiếp theo sau l truyền đơn VNCH ku gọi đồng bo cảnh gic cc VietCong đặt mn giết chc đồng bo

By giờ, ngy hm nay 2003 cc anh VC-H Nội lại cứ đi chửi dn Việt TỊ NẠN hải ngoại l sao khng về nước gy dựng quốc gia m lại theo bọn phản quốc Mỹ/USA -dể ph hoại nhn dn?

Chnh cc anh VietCong H Nội đ ph hoại NHN DN chng ti cả hng thế kỷ trước chứ cn ai vo đy. Cc anh đ NHẬN DIỆN ra những quả mn của cc anh chưa?

-- Tổ cha cc anh VIETCONG HANOI ph hoại chứ cn ai vo đy? ... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), November 22, 2003

Answers

Response to VNCH - TRUYỀN ĐƠN cảnh giách Việt Cộng PHÁ HOẠI GÀI MÌN giết nhân dân....VietNam ...

***

Oops :) What happened ? UN-FAIR ...

http://hometown.aol.com/trietgiasjedunet/myhomepage/sale.html

***

Va` tre^n đy l mặt sau của Truyền đơn MIỀN NAM TR PH trước 1975

Tiếp theo l truyền đơn VNCH ku gọi đồng bo cảnh gic cc VietCong đặt mn giết chc đồng bo

By giờ, ngy hm nay 2003 cc anh VC-H Nội lại cứ đi chửi dn Việt TỊ NẠN hải ngoại l sao khng về nước gy dựng quốc gia m lại theo bọn phản quốc Mỹ/USA -dể ph hoại nhn dn?

Chnh cc anh VietCong H Nội đ ph hoại NHN DN chng ti cả hng thế kỷ trước chứ cn ai vo đy. Cc anh đ NHẬN DIỆN ra những quả mn của cc anh chưa?

--

http://hometown.aol.com/trietgiasjedunet/myhomepage/sale.html

-- Tổ cha cc anh VIETCONG HANOI ph hoại chứ cn ai vo đy? .. (TrietGiaSJeduNET@aol.com), November 22, 2003.


Response to VNCH - TRUYỀN ĐƠN cảnh giách Việt Cộng PHÁ HOẠI GÀI MÌN giết nhân dân....VietNam ...

Cong san VN ngay nay tu hao ve thay doi kinh te; Y chung muon noi :kinh te tot dep hon co nghia la duong loi chinh tri dung dan.

Ta hay thu so sanh nen kinh te cua hai mien nam bac de coi thu hai duong loi chinh tri cua hai ben; ben nao dung hon ?

Xin neu ra mot so sanh rat don gian;

Den nam 1983; nguoi dan mien bac o cac tinh Hai-phong; Quang ninh van vuot bien tim tu do BANG THUYEN BUOM.

Trong khi do; nhan dan mien bien cua VNCH da dung thuyen co gan dong co de danh ca tu nam 1968.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), November 23, 2003.


Response to VNCH - TRUYỀN ĐƠN cảnh giách Việt Cộng PHÁ HOẠI GÀI MÌN giết nhân dân....VietNam ...

Ma cha may thang luu vong phan dong ! Chung may chuyen di liem lo dit tu ban nen mom chung may toan mui cut. Mo mieng ra la vang day cut. To su bo chung may ! Ve nha de me chung may ra ma bu lon di, lu cho hoang. Can than khong co ngay bo may cho chung may mot dong cut vao mom day nhe. Dit me chung may !

-- Du me may thang VNCH ! (dumeVNCH@vnch.cut), November 23, 2003.

Response to VNCH - TRUYỀN ĐƠN cảnh giách Việt Cộng PHÁ HOẠI GÀI MÌN giết nhân dân....VietNam ...

***

NhanDanTuVe ni đng, chng ta chỉ c cưa bằng mồm với lũ Vẹm hay Bưng B th họ ci cối ci chy nn ti phải dng hnh ảnh ngy xưa để chứng mịnh

1 bức hnh gi trị cả ngn cu nọi

Những truyền đơn ny l ti khổ cng sưu tầm, những ci hnh mầu hay very clear l cn nguyn tấm Leaflet do 1 người Mỹ họ gởi cho ti, cn cc Blk/Wht th ta make copy post-mail cho tội

Cc bannhớ SAVE -dể lm ti liệu

-- Vietcong chi'nh la` Vietgian chu+' co`n ai ? :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), November 23, 2003.


Moderation questions? read the FAQ