vo san the gioi doan ket lai dap tan am muu cua bon ban nuoc .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

hahaha , gion chơi tí xíu nhe mấy chú vẹm , ai vô săn hay huu săn th́ bây gị phăi xét lại

anyway , vẹm con , vẹm ghẽ , vẹm xà mâu , vẹm lác , vem kho đạn Long B́nh volun te` , cac vem. thu t́m hiễu và phân tích thế nào là chũ nghĩa xă hội

=======================================

Đảng Sẽ Đưa Dân Tộc Ta Đến Bến Bờ Nào?

-------------------------------------------------------------------------------- Vũ Thanh B́nh

Đảng Sẽ Đưa Dân Tộc Ta Đến Bến Bờ Nào?

Vũ Thanh B́nh

Trước hết chúng ta phải gọi cho đúng tên của những người hiện đang c̣n xưng danh 'Đảng cộng sản' là Đảng, chỉ là Đảng mà thôi, chứ không có Cộng sản. V́ thế giới văn minh của loài người ngày nay đă nh́n nhận và khẳng định rằng: Chủ nghĩa Cộng sản không có thực. Nó chỉ là một giả tưởng được ông Các - Mác tự nghĩ ra trong một phút giây ngẫu hứng nào đó, cũng như ước mơ b́nh thường trong cơn mệt mỏi của một bác tiều phu đốn củi trong rừng mà thôi. Tuy nhiên nó có khác biệt ở chỗ là, chỉ v́ một điều giả tưởng mà người ta đă dùng hàng chục quốc gia với cuộc sống của hàng tỷ con người để nướng vào cuộc thí nghiệm không thành này.

Quả đúng như vậy, v́ Liên Sô - Thành tŕ của Xă hội chủ nghĩa hay c̣n gọi là nền móng của chủ nghĩa Cộng sản, đă hoàn toàn sụp đổ. Nước Đức, nơi sinh ra Mác - ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản, cũng đă kinh hoàng rũ bỏ chủ nghĩa Cộng sản để có được tự do, dân chủ và thống nhất như ngày nay. Nhân dân Sô Viết đă thức tỉnh vứt bỏ chiếc nôi ấu trĩ mơ hồ của chủ nghĩa Cộng sản, để cứu hàng trăm triệu người khỏi nạn đói nghèo, đưa dân tộc Nga thoát khỏi ṿng ḱm kẹp của Đảng. Đồng thời hàng trăm triệu người dân ở châu Âu bị Cộng sản áp bức đă vùng lên đ̣i tự do dân chủ. Hàng loạt các cuộc cách mạnh Nhung đă bùng lên thiêu đốt hoàn toàn hệ thống quyền lực độc tài, chuyên chế của chủ nghĩa Cộng sản quốc tế.

Trong khi cái chân lư và gốc rễ của chủ nghĩa Cộng sản không c̣n nữa, vậy mà đồng chí tổng bí thư Nông Đức mạnh vẫn khăng khăng một mực rằng: 'Đảng tiếp tục đưa dân tộc ta vững bước đi theo con đường Cộng sản chủ nghĩa.'

Vậy th́ cái chủ nghĩa Cộng sản mà đồng chí tổng bí thư Nông Đức Mạnh đang đưa dân tộc ta đến, là chủ nghĩa Cộng sản nào? Đó là câu hỏi chung của cả dân tộc Việt nam ta ngày nay. Bởi v́ trên thực tế đất nước ta đă và đang phân hóa rơ rệt thành 3 giai cấp:

- Giai cấp thuợng lưu gồm tất cả những quan chức lănh đạo Đảng và chính quyền.

- Giai cấp trung lưu gồm các nhà tư sản mà trong đó vợ con, họ hàng thân thích của các quan chức Đảng và chính quyền đóng vai tṛ chủ yếu, sau đó là các cán bộ Đảng, chính quyền cấp dưới và một số rất ít các chủ tư bản nhỏ.

- Giai cấp hạ lưu gồm tất cả các thành phần: công nhân, nông dân, ngư dân và những thanh niên, sinh viên, bộ đội xuất ngũ đang thất nghiệp, giáo viên, những người làm công tác khoa học, văn học...

Giai cấp hạ lưu chiếm 90% dân số nước ta. Giai cấp nghèo hèn ấy chính là chúng ta - những người dân của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam.

Xă hội th́ đang phân hoá nghịch đảo với chân lư và học thuyết của chủ nghĩa Cộng sản như vậy, trong khi nền kinh tế nước ta th́ đă chính thức đi theo đường lối kinh tế tư bản từ năm 1986 đến nay. Vậy th́ căn cứ vào đâu mà đồng chí tổng bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định là: đang đưa dân tộc ta đi theo chủ nghĩa Cộng sản? Có lẽ bộ chính trị và các đồng chí lănh đạo đảng Cộng sản Việt nam đă quyên mất kiến thức chính trị phổ cập trên tiểu học. V́ ngay từ khi vào cấp hai trong các trường phổ thông của chủ nghĩa xă hội, mọi học sinh đều được học về lư thuyết của chủ nghĩa Cộng sản như sau:

- Chủ nghĩa Cộng sản là đỉnh cao của loài người, trong xă hội đó không có ông chủ và ngưởi làm thuê, không có người bóc lột người. Tất cả mọi tầng lớp trong xă hội đều b́nh đẳng, tất cả mọi của cải vật chất trong xă hội đều là của chung, là sở hữu của toàn dân. Mọi người đều làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Nền kinh tế Cộng sản chủ nghĩa là một nền kinh tế tập trung; trong đó chỉ bao gồm là các xí nghiệp quốc doanh, công trường và hợp tác xă.

- Người cán bộ đảng Cộng sản là người có chuẩn mực đạo đức trong sạch ít nhất là ba đời không dính níu đến tư bản, địa chủ phong kiến và là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

- Kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa tư bản, đế quốc và thực dân, muốn tiến lên chủ nghĩa Cộng sản việc trước tiên là chúng ta bằng mọi giá phải tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, lấy của cải của bọn chủ tư bản để chia cho dân nghèo...'

Những kiến thức sơ đẳng về chủ nghĩa Cộng sản ấy, đến một học sinh rốt nhất cũng không quyên. Chẳng những các học sinh mà mọi tầng lớp nhân dân Việt nam đều biết rơ, nhớ rơ, nhớ như in v́ chúng ta, cha anh chúng ta đă từng tin tin lời Đảng dạy rằng: ' Chủ nghĩa tư bản đang giăy chết. Sau khi lật đổ chế độ Tư bản miền nam th́ không c̣n kẻ giàu người nghèo nữa, tất cả cùng ăn đồng chia đều, tất cả mọi người; từ anh chăn trâu đến bác nông dân cày ruộng, từ bí thư đảng ủy xă đến tổng bí thư, chủ tịch nước cũng đều hưởng thụ như nhau. Tổng bí thư, chủ tịch huyện, xă, chủ tịch nước...các đồng chí có nhà cao cửa rộng ngần nào th́ bác nông dân cày ruộng cũng có và hưởng y như vậy, thậm chí c̣n cao hơn v́ nông dân là lao động chân tay...'

C̣n nhiều và nhiều không kể xiết những điều mà Đảng Cộng sản đă từng hứa với nhân dân ta, nhưng mới chỉ kể có bấy nhiêu thôi chúng ta cũng đủ chứng cớ để so sánh với việc làm thực tế của Đảng Cộng sản hôm nay. Hơn bảy chục năm qua nhân dân ta đă tin yêu và hiến dâng hết ḿnh cho Đảng, hàng triệu người đă phải hy sinh, cả dân tộc ta đă quặn ḿnh trong đau thương và mất mát. Dân ta tin Đảng đến độ lấy thân ḿnh nhét lỗ châu mai, làm giá súng và làm hàng triệu bia dỡ đạn ngoài mặt trận, những bậc thiếu niên c̣n thèm hơi mẹ cũng dấn thân ḿnh làm đuốc sống, làm giao liên trong mưa bom băo đạn và làm tất cả những việc mà Đảng đă cần sử dụng. 'Mỹ đă cút, Ngụy đă nhào hơn' thế kỷ qua. Vậy chúng ta hăy ngẫm xem Đảng đă đem lại cho nhân dân ta những điều tốt đẹp nào đây?

Không. Nhân dân ta chẳng được ǵ cả, chỉ có các cán bộ Đảng là được hưởng tất cả mà thôi:

- Này các cô bác nông dân thợ cày thợ cấy! Xin đi một ṿng quanh thôn, quanh huyện xem có bác nông dân hay anh chăn trâu nào được hưởng nhà cao cửa rộng, xe hơi, xe máy, nhà hàng, bia ôm, bồ bịch như các cán bộ lănh đạo Đảng ta?

- Này anh chị em công nhân! Này các bạn thanh niên, các anh bộ đội, này những ai đang thất nghiệp, xin đi một ṿng quanh tỉnh, quanh thành xem có vị cán bộ lănh đạo Đảng, chính quyền nào phải chịu cảnh lầm than, túng thiếu và khổ cực như chúng ta không?

- Hỡi các bạn sinh viên! Các cô chú, các anh chị đă từng học qua đại học, xin hăy tham khảo một ṿng quanh thế giới qua mạng Internet, hay t́m lại trong kho trí tuệ của ḿnh xem có Đảng phái nào trên thế giới lại có nhiều cán bộ tham nhũng, lộng quyền ngang tàng, ăn chơi xa đọa như Đảng Cộng sản ngày nay?

Điều ấy có nghĩa là Cán bộ của Đảng Cộng sản hoàn toàn không phải là 'đầy tớ trung thành của nhân dân' như bác Hồ từng nói. Và trên thực tế Đảng là quan lớn, c̣n dân ta là những người đầy tớ và thậm chí c̣n thấp hèn hơn cả những tên đầy tớ của các cán bộ Đảng Cộng sản ngày nay.

Nếu cán bộ lănh đạo Đảng ngày nay là Cộng sản thực sự th́ sao họ lại giàu sang hơn chúng ta? Thử hỏi đồng chí Phan Văn Khải và đồng chí Vơ Văn Kiệt có dám tự nguyện đem tài sản hàng chục ngàn đô la Mỹ của ḿnh ra chia đều cho dân nghèo chúng ta, theo phương thức 'ăn đồng chia đều' của chủ nghĩa Cộng sản hay không?

Một xă hội mà phân hóa rơ ràng 3 giai cấp giàu nghèo khác nhau như thực trạng trên đất nước ta ngày nay th́ hoàn toàn không phải là một xă hội chủ nghĩa và đồng thời nó hoàn toàn không có một đặc trưng nào của chủ nghĩa Cộng sản theo học thuyết Mác- Lê. Một nền kinh tế gồm năm thành phần kinh tế như nước ta; trong đó mạnh nhất vẫn là các doanh nghiệp tư bản nước ngoài, èo uột nhất là các xí nghiệp quốc doanh đang hấp hối th́ đó là một đất nước đang đi theo con đường tư bản.

Tóm lại, lời khẳng định của đồng chí tổng bí thư Nông Đức Mạnh là hoàn toàn vô căn cứ và không đúng với sự thực. Một người lănh đạo một đất nước mà không biết rằng đất nước đang tiến theo su hướng kinh tế và thời đại nào th́ quả là một tai họa vô cùng to lớn cho dân cho nước. Người dân Liên xô đă đốt hết cờ búa liềm, thế giới đă xoá bỏ Cộng sản hôn một thập kỷ qua. Vậy đồng chí tổng bí thư Nông Đức Mạnh sẽ đưa dân tộc ta theo con đường Cộng sản nào, có bến bờ hay không?-- da coc (nguoiyeunuoc@hotmail.com), November 17, 2003


Moderation questions? read the FAQ