Hahaha

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin chao IP 203.209.121.70 203.209.117.120 Choi nhu the nguoi ta goi la choi hen day

-- Nheo (thenheo@yahoo.com), November 08, 2003

Answers

Chắc bọn nó phá mày à? Kể ra thì đâu cần thiết phải thế đâu, cái ngữ chúng mày thì đâu có làm đâu mà phải phá. Gần 30 năm trước chúng mày công khai chửi rủa còn chẳng ăn ai nữa là bây giờ !

-- (chickendat@yahoo.co.uk), November 08, 2003.

Ti khng đọc được bạn viết g. Ti viết mấy dng ở trn chỉ muốn cho 2 trong số hơn 100 IP đinh xm nhập vo my tnh của ti thi. Ti muốn bảo chng n d chơi hn cũng khng ăn thua đu. Mới đy lại c một thng hn định ăn cắp ci pass của hộp thư thenheo@yahoo của ti nữa. Chỉ tội ci bọn ấy cn km qu

-- Nheo (thenheo@yahoo.com), November 10, 2003.

Take care nhe',

IP 203 la cua VN dung ko?

Chung no send key logger cho ban a?

-- me`o con (meocon_nl@yahoo.com), November 10, 2003.


toi khong bietIP cua VN la bao nhieu, nhung trong vong gan 30 phut tren 100 IP tu nhieu noi tan cong PC cua toi, toi chi copy 2 IP ngau nhien de chao may cai thang hen khong dam lo mat ra day thoi. Cam on vi loi dan do. Ca ban nua, hay canh giac. Co nhieu thang hay do tro choi ban an cap IP lam

-- Nheo (thenheo@yahoo.com), November 11, 2003.

"Ăn cắp IP address?" anh bạn lại ni g đy? Cao siu qu tui khng hiều nổi.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), November 11, 2003.


Ngời tranh ấu i chng ta gặp thằng NGU thứ thiệt rồi Ha ha ha

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), November 11, 2003.

2 ci IP đ đăng k từ Thailand. Chắc lại bị Hi tặc Thi tấn cng rồi. Nếu khng c th thữ check lại coi anh bạn ny c đi vo website tươi mt no của thailand khng? Ha ha ha.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), November 11, 2003.

It has become a common practice for people to steal an IP address without registering it. They install a PC, workstation or printer and simply use an address they 'think' is not used. Later on, when we are allocating addressed for a new device we discover a conflicting IP address already in use on the network.

This creates hours of wasted time each week for computing support and impacts users due to systems being down. We have had cases recently where people have used addresses already in use by file servers, printers, other user's PCs and the like. When that happens the file server, printer, or etc. becomes unusable by everyone. When this happens to a router, the entire network is zapped!

This is the same effect as if someone walked up to another users PC when noone was around and pulled the network connection out of the back of it. The user is impacted. The computing staff loses hours tracking the culprit and REAL work is not done.

Please obtain an IP address from the computing team BEFORE installing any new device on the network. Use DHCP whenever possible. If you worry that the DHCP server isn't reliable, bring those concerns to us, don't take matters into your own hands. Your co-workers will thank you.

-- me`o con (notmyaddressanyway@yahoo.com), November 12, 2003.


Thanks! In "theory" they can do that in their own network with same range of IP address assigned by their ISP! If they have only one machine in their own network, they can't because their ISP usually assign IP address for them.

If you know someone on your ip range is running a webserver and he or she has pissed you off or you just like messing around you can "steal" their ip address so any dns going to that ip will show your site instead because you would be running a webserver your self. from http://www.astalavista.com/library/onlineprivacy/misc/Changing-IP- Address---Astalavista-Group.htm

That's why, it doesn't apply the thenheo's case.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), November 12, 2003.


hahahaha , hom gi b xt ci message ny.............an cp IP address !!!!!!.....hahahaha , đng l "đĩnh cao tr tuệ"

ny ch the heo , ch muon tui chĩ ci xuat xứ cũa ci IP adddress m ch phun ra l " thang hn " no đ khng??? thng đ ỡ Thai lan ch ạ.....................

" khong biet th dựa cot m nghe " ch nh , nếu ch muốn mọi ngui chĩ cho ch cch tm ra xuat xứ cũa ci IP address đ th ch cứ ni nh , hay ch nhờ đong ch cũa ch l thng tien sĩ phan mem Khoi mut cac ba que x l cũng được . thng đ l tien sĩ đấy.......hay ch nhờ tien si phan mem Khoi cho chc an????

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), November 12, 2003.Nham roi, be nao noi IP do cua THAI LAND? IP do cua Australia. Sao co nhung nguoi da kem con noi nhieu chuyen nhi?

-- Me`o Con (meocon_nl@yahoo.com), November 13, 2003.

meo` con thn mến , đễ mo gi ta chĩ cho mo con b kp nh , free of charge , mo con phi nhơ' ơn mo gi ta đấy.

con chu Hồ gin điệp bn nuc sao ma` đa nghi thế nhĩ??? đ vậy cn khng định l " thang hn " no đấy an cp IP !!!!!!! khong hỗ danh l sn phẫm cũa " 100 nam trồng người "

lm theo sự hung dẫn cũa mo gi ta từng buc nh

1/ vo trang ny

http://combat.uxn.com

2/ cut and paste 203.209.121.70 vo gc tri c hng chữ APNIC (Asia Pacific)

v hit " query "

3/ a new window will come up

cut and paste 203.209.121.70 vo " search for "...v hit " search

4/ Kết qu

% [whois.apnic.net node-2]

% Whois data copyright terms

http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html

inetnum: 203.209.0.0 - 203.209.127.255

netname: COMNET-TH

descr: KSC Commercial Internet Co. Ltd.

descr: 2/4 Samaggi Insurance Tower 10th Fl.,

descr: Viphavadee-Rangsit RD

descr: Thungsonghong, Laksi

descr: Bangkok 10210

country: TH

admin-c: TOC1-AP

tech-c: TOC1-AP

remarks: aggregated with previous /18

remarks: -------------------------------------------------

remarks: This object can only be modified by APNIC hostmaster

remarks: If you wish to modify this object details please

remarks: send email to hostmaster@apnic.net with your

organisation

remarks: account name in the subject line.

remarks: ---------------------------------------------------

mnt-by: APNIC-HM

mnt-lower: KSC-ADMIN

mnt-routes: KSC-ADMIN

status: ALLOCATED PORTABLE

changed: hm-changed@apnic.net 20030924

source: APNIC

person: Technical Operation Center

address: KSC Commercial Internet Co.,Ltd.

address: Operation Department

address: 2/4 Samaggi Insurance Tower 10th Fl., Viphavadee- Rangsit Rd.,

address: Thungsonghong, Laksi

address: Bangkok 10210

country: TH

phone: +66-2-9797777 ext. 8428

e-mail: netadmin@ns.ksc.co.th

nic-hdl: TOC1-AP

mnt-by: KSC-ADMIN

changed: admin@ns.ksc.co.th 20011012

changed: hm-changed@apnic.net 20030718

source: APNIC

==================================

Cuối cng , con chu cũa Hồ Dam Bn Nuc c biết mc cỡ khng no?? hay l cng 1 ni an tục ni pht ?? ăn ni hồ đồ v can cứ???

mo con cm ơn mo gi ta đi no

-- meo` gia` (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), November 13, 2003.


http://whatismyipaddress.net/index.php/cl

Vay check trang nay di be,

-- Me`o Con (meocon_nl@yahoo.com), November 13, 2003.


Hehe!! chu' em ma c khiditdo~ khng "trace" dduo.c tui phi khng ! Chu' em tuog m'y l`n t'n cng "amateur" cu chu' tui khng bi't hay sao!!!

N`y chu' em co' bi't Honeynet project l ca'i g khng ddo' ?

-- baquexola (nguymutcac@yahoo.com), November 13, 2003.


mo con ạ , chc mo con muốn mo gi ta dạy thm 1 kha can bn nũa h???

mo gi t nhn ci tn m cưng mo con quote th mo gi ta biết l ci g ri

ci site đ l ci site thỗ t , chĩ cho cỡ g mờ như mo con đang tập b th OK.

ci site đ khng check đuọc IP cũa ngui khc đu mo con aaaaa.aa....quang cao' la` chu yeu thoi ....hieu chua meo` con ????

mo con tnh ci chầy ci cối với mo gi ta h cưng??? chết nhe cưng

đưa mo gi ta IP cũa mo con, mo gi ta sẽ point tới chỗ mo con đang "cng tc " cho, coi c đng khng no

đừng ma gậy vun hoang nh cưng mo con , mo con cưng khng hỗ danh l con chu Hồ Bịp Bợm

no , cn tnh ma gậy vuon hoang với mo gi ta nũa khng h??? mo gi ta chờ mo con nh

-- meo` gia` (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), November 13, 2003.thng Khoi mut cạc ba que x l , mầy chĩ l 1 cuc shit bầy hy cong sn , my c xng đng đễ tao " trace "????? hahahahah

ahhhh , ng mới chĩ lũ ngu bi học can bn thi , by gi chng bt đầu ma m gy h????

Tao cn nhiều bi dạy my lm thng mọi rợ Khoi mut cạc ba que x l...hahaha

nhung khi tao nghe my sũa , tao biết rng my đo biết g......thi đễ tao dạy my lun bỡi v nếu tao muốn trace IP cũa my , tao phi biết IP cũa my , chĩ c admin cũa server ny moi' biết IP cũa my , ngoi ra user khng ai biết IP lẫn nhau......my khng biết cũa tao , tao khng biết IP cũa my

hiễu chua thng mọi mt cạc ngu triền min???.......nhung hay " nỗ "

hahahah

-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), November 13, 2003.


quen nũa , tao dạy my thm điều ny......tao cũng sẽ biết IP cũa my nếu như my c 1 domain name ....nhưng cỡ như my hay nhũng thng d/c cũa my th chĩ gii ca tụng thng Ho Chi Minh bầy hầy , hay kinh điễn Mac L.....ci chầy ci cối.......thng no m đũ tư cch tạo ra cho chnh mnh 1 domain name????

-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), November 13, 2003.

tao chờ my lu qu , thi tao đi ngũ đy thng Khoi mut cac ba que xo l

truc khi tao đi ngũ , tao dạy m bi học cuối cho hm nay

IP c nhn cũa my khi toi' gateway , n khong cn l IP như my set up o trong computer cũa my nũa....bỡi v nhiem vụ cũa gateway đ bien IP cũa my thnh 1 IP no đ , truc khi send đi tới destination m my requested

hence , nếu tao biết IP cũa my by chance , th đ chĩ l IP từ gateway o ISP cũa my , chứ khng phi l IP chnh từ computer cũa my ...........

khi gateway nhận response , gateway đỗi IP trỡ lại IP cũa my , v do đ my nhan đuọc response m my đ requested

nếu my c domain name th đ lại l vấn đề khc

hy vọng my sẽ hết " nỗ "....nếu truc khi " nỗ " th my nn tm ti hiễu biết van dề truc , rồi " nỗ ".....v tao hy vọng c my sng sũa hơn.....đễ xng đng vi danh hiệu " đinh cao tr tuệ cũa loi động vật c 2 sừng "

-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), November 13, 2003.


quen nũa , tao dạy my thm điều ny......tao cũng sẽ biết IP cũa my nếu như my c 1 domain name ....nhưng cỡ như my hay nhũng thng d/c cũa my th chĩ gii ca tụng thng Ho Chi Minh bầy hầy , hay kinh điễn Mac L.....ci chầy ci cối.......thng no m đũ tư cch tạo ra cho chnh mnh 1 domain name???? --------------------------------------------

Dung la ech :)

-- me`o con (hihihahahehe@yahoo.com), November 13, 2003.


Thay cac ban cai nhau vui qua de tui gop y cho 1 chut nha:

Anh ban theheo gi doc trong 1 gio bi 300 cai address tan cong va vi anh bi nguoi ta dung 1 loai DOS la smurf attack hay papasmurf. Loai smurf attach nay dung ICMP reply (giong linh PING trong unix hay window) de tu may chinh cua hacker, lua chon ra cac domain va network co kha nang broadcast ICMP. Sau do may tan cong nay send request toi cac domain nay va yeu cau ho goi lai ICMP reply toi dia chi cua anh. Vi source address cua hacker da bi thay doi la dia chi cua anh cho nen May tan cong ----> cac may broadcast ICMP --> tra ve may cua nan nhan. Trong ICMP broadcast network kieu nay, neu co chung 20 may thi khi goi 1 ICMP thi no tra loi lai bang 20 ICMP toi may nan nhan. Chi can lua khoang chung 20 chuc network nhu vay thi anh se bi khoang 300- 400 may tan cong. Neu toi dung may cua toi tren 1 dial up 56K thi toi co the tao ra 1 luong traffic khoang T1 (1 Mbit) gap 20 lan goi toi may nan nhan. Neu toi ma co T1 connection thi luc do anh se lanh duoc khoang T3 traffic (20Mbit) vao network cua anh. Luc do anh se khong the connect vao internet duoc nua. Anh se khong co cac nao chong do duoc tru khi tat may di ngu ma thoi. Khi anh coi IP address nguoi tan cong thi se thay xuat hien tu khap noi het cho nen anh thay 300 cai IP address la chuyen thuong. Dung ngac nhien la co ca nhung address o Thailand, Campuchia, tham chi ngay ca chau phi. Luc dung co ton cong chui rua may cac IP address nay. Ho deu vo toi.

Nhung network admin gioi thi ho se tat di kha nang broadcast nay, nhung admin kem thi ho khong co "care" Toi co 1 cai list tren tay chua khoang 10,000 network co the lam kha nang nay. Nhung cac ban nho rang, hacker, va dung Dos la toi nghiem trong va cac ban nen tranh!

Con cai address o tren thi thiet la Thailand: Cu vao thang APNIC ma check la biet ngay, ban cai lam gi cho met: http://www.apnic.net

-- VAS Mod (vasgatekeepers@yahoo.com), November 13, 2003.


neu cac ban di vao day va khong pha phach thi IP cua cac ban se duoc bao mat. Neu cac ban nao pha phach nhung nguoi khac nhieu qua thi toi se canh cao, neu canh cao khong duoc sau do se post IP address len. Sau khi post IP address cua cac ban len cac ban van tiep tuc thi toi se "mec" ISP cua ban. Ngoai ra neu IP cua cac ban bi post len thi chac chan cac ban se duoc "hoi tham" 1 cac tan tinh boi nhung nguoi "khong thich" cac ban. Neu chang may ban dung may tai so lam thi hau qua se vo cung nghiem trong vi co khi ca cong ty cua ban se bi anh huong giong nhu toi de cap trong truong hop DoS o tren.

So be nice!

-- VAS Mod (vasgatekeepers@yahoo.com), November 13, 2003.


*** Tha(`ng 200.76.199.35 no' PING to^i ?

Ma` to^i do` ti`m tha(`ng na`y ma` O bie^'t no' la` ai ?

-- Tha(`ng 200.76.199.35 no' PING to^i ? (TrietGiaSJeduNET@aol.com), November 13, 2003.


Interesting! Thay moi nguoi tranh luan toi moi thu dung cai website ma toi thuong dung de check ip: http://www.arin.net/whois/index.html de check cai ip noi tren thi cho Australia, con cai http://www.apnic.net thi lai cho la Thailand, con cai http://www.ripe.net/perl/whois thi lai bao la EU, really worldwide. Ma 3 cai websites nay deu la loai uy tin, hoa ra bao nhieu lan truoc minh co the bi nham ma khong biet.

BTW, cai ip cua ban trietgia... thay no bao la tu Latin America thi phai.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), November 13, 2003.


inetnum: 200.76.192/19 status: reallocated owner: AXTEL, S.A. de C.V. ownerid: MX-ASCV9-LACNIC responsible: Hector R. Herrera Vadillo address: Blvd Diaz Ordaz, Km 3.33, Col Unidad San Pedro, L1, address: 66215 - Garza Garcia - NL country: MX phone: +52 81 81298092 [] owner-c: HRV tech-c: HRV created: 20010913 changed: 20010913 inetnum-up: 200.76/15

nic-hdl: HRV person: Hctor Robespierre Herrera Vadillo e-mail: hherrera@AXTEL.COM.MX address: Blvd Diaz Ordaz, Km 3., address: 66125 - Monterrey - NL country: MX phone: +52 81 81298092 [] created: 20030116 changed: 20030116

% whois.lacnic.net accepts only direct match queries. % Types of queries are: POCs, ownerid, CIDR blocks, IP % and AS numbers.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), November 13, 2003.


Ngoai ra neu IP cua cac ban bi post len thi chac chan cac ban se duoc "hoi tham" 1 cac tan tinh boi nhung nguoi "khong thich" cac ban.

----

To cha lam gi, ma to cung cha so :)

Vi IP cua truong :) Cac cau cu thich pha truong duoc thi cu pha,

-- me`o nu*~a (hehehihihaha@yahoo.com), November 13, 2003.


Nếu l IP ngoại quốc th tụi ny n v sợ bị n kiện về tội hacker. Nếu l IP việt nam th...

-- Dam Tac Ho Chi Minh (damtachochiminh@yahoo.com), November 13, 2003.

Tặng cho b con ci website ny check IP n. Rất dể sử dụng:

http://www.checkdomain.com/

-- Dam Tac Ho Chi Minh (damtachochiminh@yahoo.com), November 13, 2003.


Thấy mo con ny tuy hơi "cứng đầu" nhưng cũng "lịch sự" v tn trọng quy luật chung, ai m nở DoS cc server của bạn. Khng biết lm mo 1 thời gian rồi c ho thnh "co" hay "hồ ly" khng? Qunh ln người ta kiểu như vậy chỉ ni ln 1 điều l mnh "km hơn v "cải khng lại" m thi. Chẳng khc g tự nhận l đ thua cuộc.

V vậy khi forum ny bị tấn cng lin tục bởi cc chu ngoan bc hồ. Chỉ ni ln 1 điều thi. Cc chu của bc chỉ biết học "tủ", bi no khng c trong "tủ" th cứng họng sau đ th văng tục, post tầm bậy, tầm bạ, khng th doạ nạt mọi người.... Tất cả chỉ ni ln dược 1 diều l họ đ đuối l v "cứng họng" Phải tất cả mấy dứa chu ngoan của bc hồ m giống như con mo con ny th c lẻ đất nước sẻ c nhiều hy vọng!!!

-- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), November 13, 2003.


mo con ny , ếch l lũ vừa thot xc ra khi ci bi rc VN đi du h hay du học o nuc ngoi , bi rc VN l do cong lao cũa lũ nũa ngui nũa rợ c cng tạo ra

bi rc đ đang đuọc lũ nng nọc cụt đuoi dung l lẽ cuong tn đễ ngụy biện , vi nếu bi rc đ đuọc don dẹp sạch/ sẽ , lũ đong vật kia sẽ bị mất đi dạc quyền đac lọi m chng đang đuọc ban pht

hiễu chua nao cung mo con ???

-- meo` gia` (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), November 13, 2003.


Khong hieu noi gi. Sai chinh ta va van pham lon xon.

Va hon nua dang noi ve IP, tu dung cho 1 bai lung tung xeng, :-?

-- me`o con (meomeoruamatnhumeo@yahoo.com), November 14, 2003.


P.s, hoi lac de 1 chut, giai thich CUONG TIN coi. Roi cung phan tich xem ai cuong tin hon ai nhe. CHo giai thich truoc do. Roi toi se noi chuyen.

:P

-- me`o con (meocondihocchangmang thugi@yahoo.com), November 14, 2003.


Meo` con oi. co giai thich meo con cung khong hieu duoc, hay khong muon hieu. Thoi thi` de toi dan chung cu the cho meo con thay luon okey!.

Khau dai bac khong duoi 500kg tuot docvoi do nghieng 30 do^.thi toc do^ cua no khong duoi 20km/gio va` toc do se duoc gia tang tung giay. voi cai than hinh nho be', thieu an cua bo doi vietnam, PHAN DINH GIOT tranh khong kip bi khau phao can ngang bung vay ma` gan 1/2 thap nien con chau cong san vietnam van tin la` thang` nhoc lay than chen` phao'. Nho nha, 1/2 thap nien.

Le Van Tam la` thang nhoc cheo` xuong` boi qua nha` be` de an cap sang dau^`. ghien thuoc la han dot lua vo tinh lam chay kho xang. chu phai la`bo doi dac cong gi`. cong san vietnam chup co hoi, reu rao la` cong lao cua ho. hon 40 nam nay dan bac viet van tin do la` su that thi` khong phai cuong tin thi` la` gi`?

Ho Chi Minh: Vi` khong chiu hoc hanh dang hoang nen bi ong do^` Nguyen Sinh Cung dap cho 1 tran. dau qua' han bo di bui doi va` tro thanh culi tren tau phap2/3 thap nien roi bao nhieu nguoi cui dau coi han': Thang culi tren tau phap la` than thanh'. Khi chon lua truong de vao hoc, ban luon tim kiem nhung truong gioi, truong ` hay, noi tieng de vao` hoc hanh`, dang nay`hon 1/2 dan vietnam lai di theo thang culi, bui doi ho chi minh de lam no le cho han, nhu vay khong phai la` cuong tin thi` la` gi` ?. Cong san vietnam muon nghia dia ho chi minh tro thanh bat tu nhu kim tu thap ai cap a`? CON` LAU^ .

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), November 14, 2003.


đnh chnh: T Vĩnh Diện mới l lấy thn mnh chn pho. Phan Đnh Git l lấy thn mnh lấp lỗ chu mai. C điều những chuyện ny nếu ni đa th được cn khng nn đưa ra dẫn chứng bừa bi,d sao họ cũng hi sinh cho cuộc chiến đấu chống ngoại xm.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), November 14, 2003.

Thank Nguoi Vietnam da~ remine cho Vy. Dung la` nhung nguoi linh' cua ca 2 mien nam bac deu khong co toi. boi vi` nguoi mien nam neu tron linh thi` se bi lam` lao cong chien truong neu bi bat. Nguoi mien bac neu khong chiu nam tien thi` cha me gia` duoc goi len don cong an de tham tra va` cat luong thuc.....

Nhung ban co thay la` phi ly' va` ngu si mot cach mu` quang khi dam viet len sach giao khoa thu la` con nguoi lay than lap lo^~ chau mai, hay chen` phao'.....!. Xin loi ban chi can 1 trai M79 la` da~ co the lam tan xac thang nao ngu dai dua dau vao lo^~ chau mai. Lap, lap lo^~ chau mai bang cach nao`? hay chen phao bang than nguoi co duoc hay khong?. chang khac gi` Pham Tuan nup tren may , phuc kich may bay my~, hay ca` rem, ti vi chay day duong`!.

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), November 14, 2003.


Ban co the khong hieu duoc nhung chuyen do vi ban khong chien dau trong thoi chien tranh. (Ban nghi the nao ve chuyen Danh bom cam tu cua quan checnhia, hay palestine?, tai sao ho lai lam nhu the?)

Ban than toi cung khong song trong thoi do. Nhung neu cho toi thu hinh dung thi toi cung co the co gang hieu duoc 1 phan li do cua nhung hanh dong ma bay gio nhin lai khong ai co the tin duoc do.

Neu ban la mot nguoi linh trong hoan canh ma ban biet rang cai chet cua ban co the doi lay duoc hang chuc, hoac hang tram sinh mang cua nguoi khac - la dong doi ban, la hang xom, la dong huong cua ban, la nhung nguoi dam mua dai nang voi ban, chien dau ke vai sat canh voi ban. Luc do co the ban dam hi sinh lam chu. Khi ma o chien truong, bom roi dan lac, cai chet va su song o gan nhau qua, ranh gioi that mong manh, ban song hom nay, nhung co the mai da chet, thi luc do noi so hai voi cai chet cua ban se giam di rat nhieu lan. Nguoi VN lai trong cau nay nua cua ong cha " tha song VINH con hon chet NHUC", ho san sang chet neu ho tin cai chet cua ho co the dong gop lon vao nhung gi ho tin la DUNG.

Cung co the ban khong hieu vi nguoi phuong Tay va nguoi nhiem loi song phuong Tay thuong to ra THUC DUNG hon. Ho se kho hieu ve viec hi sinh vi nguoi khac la nhu the nao. Neu co dip, ban nen doc ve 4 types of suicide cua Emile Durkheim se hieu tai sai nguoi ta lai san sang chet vi cong dong cua minh.

Nhung xin dung xuyen tac moi chuyen, cho du the nao do cung chi la gia thuyet cua ban va mot so nguoi khac, dung thi da danh, nhung neu sai thi tui cho vong linh cua nguoi da khuat. Ban la nguoi VietNam, hay co gang hieu va lam theo dao ly toi thieu.

-- me`o con (cuoituanvuive@yahoo.com), November 14, 2003.


Những người sử dụng chủ thuyết cộng sản v gần đy cc gio đồ cuồng tnh đạo hồi rất thch chủ nghĩa "anh hng ho" để lừa gạt những người nhẹ dạ v thiếu trnh độ học thức v tư duy suy nghĩ. Nếu c người bảo rằng, khi bạn chết, bạn sẻ l anh hng dn tộc, sẻ l lm gương cho hng trăm triệu người, sẻ l nh đuốc soi sng cho ngn thế hệ th những người nhẹ dạ ny sẻ v những pht bốc đồng của tuổi mới lớn, no n trong ci bnh "phỉnh" v vầng ho quang ny sẻ lm những chuyện v cng "đin rồ."

19 người trong vụ 911 của nước Mỹ l điển hnh: họ sẳn sng chết v thnh "Alla" của họ. Cc chiến binh checnaa, palestine, iraq m bom tự st l những người thch ăn bnh vẻ kiểu ny. Người người nhẹ dạ ny khng đng để trch. Chỉ đng trch l cc bọn lảnh đạo np pha sau xi bậy người khc để đạt dược mục đch. Bọn ny chỉ l những kẻ man rợ v mục đch m khng từ 1 thủ đoạn no.

Chuyện "L Văn Tm" như thế no c ai biết? Khng biết l chuyện hư cấu hay l 1 tai nạn. Cho d l 1 m mưu "đốt kho xăng" thực sự đi nửa, ti chỉ dm ni trn l luận "tnh người" ở đy m thi. Khng lẽ trước đi đốt kho xăng "Tm" c bo cho mấy "ch VC" biết m mấy ch khng ngăn cản Tm. Nếu cc ch biết trước khng ngăn cản Tm đ l hnh vi lợi dụng trẻ con. Nếu cc ch ni trước l "Tm di đốt kho xăng mấy ch khng biết trước" th lm sao mấy ch lại ngon lnh dựng ln c cu chuyện m chỉ c những cc xc chết chy trong đ mới biết l chuyện g? Khng lẻ mấy ch v "thnh tch" m nhẩn tm để cho 1 cậu b 11, 12 tuổi, chưa đủ trnh độ v thức để nhận xt đng sai đi đốt kho xăng cho "cc ch" trong khi cc ch rung đi "hoan h L Văn Tm" - Khi ngọn lữa bng ln chắc cu chuyện lại thm thắt vo l "cặp mắt Tm long lanh dũng kh, trong lng nghĩ tới cờ đỏ sao vng..." chứ khng phải thực tế l tiếng ku cứu của 1 thằng b bị chết chy đang lăn lộn thảm thiết dưới ngọn lửa tn bạo. Cu chuyện ny chẳng lm ti thấy c sự anh hng cht no, chỉ thấy 1 hnh động v nhn đạo l sử dụng trẻ con v những người chưa đủ sức nhận thức v thức dược hnh động của mnh trong chiến tranh l hnh vi khng thể chấp nhận được trong lịch sử văn minh của con người.

Trong khi tuổi trẻ miền bắc được "nui" bằng cc huyền thoại anh hng của Phan Đnh Git, Vỏ thị Su, Kim Đồng, Bế văn Đn v cả ci anh chng lấp lổ chu mai thứ nh theo gương Phan Đnh Git tn g đ tui qun mất rồi th con chu của cc cn bộ cao cấp được dưa sang cc nước cộng sản đng u hay lin s, sung sướng học tập trong an bnh để sau ny trở về "lảnh đạo dất nước" Ti rất ngạc nhin khi nghe cc cu chuyện ny khi cn lm bn VN c dịp tiếp xc với cc "thanh nin" thuộc thế hệ cộng sản thứ hai ny. Sự ngac nhin của ti nhanh chng tan biến v chuyển thnh nuối tiếc cho những sinh mạng v tội khi lin tưởng lại cc thế hệ thanh nin khc đ lao đầu vo cuộc chiến để cho thế hệ thứ hai ny hiện nay đang lũng đoạn đất nước.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), November 14, 2003.


thữ suy luan 1 cch đon gin , o 1 độ dốc 45 - 60 độ ( như trong sch gio khoa dạy cho học sinh m t) , 1 ngui nạng 55 - 65 kg ( tieu chuan trung bnh cũa 1 ngui tn VN ) , khẫu pho ty theo loại ( trung -> nặng ) 600 kg -> hon 1000 kg đang lan xuống dốc , tấm thn gầy g kia nho ra chận bnh xe cũa khẫu pho !!!!!! hahahaha , cc nh vật l học thế gii nghe xong chac phi xin rt lui lại nhũng định luật m họ pht minh , cung hn l họ khong biet đọc tieng Viet

cn ci lỗ chau mai , lần ny th thng lấy than bịt lỗ chau mai phi la thang c tam vc rat nh , khoang 30 - 40 kg , cao 1. 50 m , v` lo chau mai bề cao chc khong dui 1/2 mt , o ben ngoi lo chau mai khong c diem đễ bm vo , thng ny phi chui ca nguoi n vao trong lo chau mai th mi bịt đuọc đường đạn từ trong bn ra ????? nhung cong nhận l mấy xạ thũ Php qu ngu, v đ khong biết lấy luoi l m đẫy ci than gầy cm cũa thng cuong tn kia đang chắn cai lo chau mai ra , m bắn tiếp......................hahahahah , tc l phai c 2 thng........1 thng th chận lỗ chau mai từ ben ngai, 1 thng đng sau giũ cho ci xc thng ny khong bị đỗ xuong sau khi an đạn no n............sao khong thấy ni trong sch gio khoa nhĩ????? hahahaha...đng l bịp

cn ch Tm nhc con chết chy , khong biet c phi l ch đi an cp xang rồi bị chet chy hay khng , hay l ch hy sinh tam xang vao ngui g g đ ??? phai chi c ch vẹm no đ tui xang vo em Tm , m cn sống kễ lại cau chuyen đ nhĩ??? c thật , tẫm xang vo thng nh rồi xi ch nh hy sinh cho cm , đng l lũ cuong tn gieo vao đau lu trẽ nhung hanh dong man rợ

cn ch mo con c ci đui nng nọc , tui biet ch cn đang tap b trong lanh vuc IT , nen tui x xa cho ch , khong như thng Khoi mut cac ba que x l , n lo qu nen tui đa dạy cho n đe n đỡ lo l tien si phn mềm chuyen đi mut cac, nhung tui khong tha cho ch ci tật vẹm

chờ nh mo con c ci đuoi nng nọc

-- meo` gia` (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), November 14, 2003.


T vinh diện hay phan đnh git l 2 thằng NGU c g m khng được đụng đến

một thằng sợ chết thấy ci lổ định chui vo trốn ai ngờ l lổ CHU MAI

thằng thứ 2 vừa mệt vừa đi n khng kịp nến bị pho cn chết cn nếu qủa thật l muốn lấy thn mnh chn pho th phải ni hắn ta hết sức l NGU khng hiểu g về 2 chử gia tốc , nn nếu hắn chết bc v đảng cũng nn mừng v bớt được 1 phần cơm lc bấy giờ

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), November 15, 2003.


Anh miền nam l Trừ Văn Thố,

Ti cũng khng thch mấy ci chuyện L Văn Tm v n c vẻ như xi trẻ em đi lm terrorist,... Nhưng ti khng phn xt lịch sử, ti chỉ thấy những người đ hi sinh mạng sống của mnh v đất nước hay v lng tin của họ th d họ l ai, theo chủ nghĩa no ti đều tn trọng v khng bng bổ, khng lấy ci chết của họ ra lm tr cười v ti biết ti chẳng thể dm lm như họ.

Cũng như những người đnh bom cảm tử hiện nay ti rất phản đối nhưng chỉ l đối với những người đưa họ đến những hnh động cực đoan như vậy chứ ti khng thch v khng thể mỉa mai sự hi sinh của họ. Ti yu qu hương của ti lắm, nhưng nếu bảo ti phải chết v qu hương hay v l tưởng th chắc ti khng dm. Cc bạn c dm khng?

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), November 15, 2003.


đạc tnh cũa nguoi VN l khong đon kết , khong chĩ rieng VNCH , m chnh cs ngay nay cũng đang lục đục noi bộ giua cc đng vien trong đng

c 1 cau chuyen nếu b 3 ngui Nhat vo 1 ci ly, họ sẽ tm đuọc con đuong thot thn , con nếu b 3 nguoi vn vo ci ly đ , c 3 cng chết trong ci ly v khong ai chịu thua ai c.

nay mạc d c nhiều hoi đoan vn o hai ngoại v khong đuoc doan kết cho lam , nhung họ cng chung 1 mục đch , v vậy nen lũ cam quyền cs đ phi chi them hu bao đễ chống ph . v ngy kết hop nhung hoi đoan đ lại chĩ l thi gian , v uy tn cua nguoi lnh đạo rat quan trọng

1 chế độ m bịa đạt nhũng cau truyện gi tung nhu Tm , Git đề dụ nhung đa con nt chết như con thieu thn cho 1 ch độ , 1 chũ ngha , l 1 chế độ phi nhn bn. Chế độ phi nhan bn v tn bạo cs đ đ tạo ra 1 thế hệ qu quạt , chĩ biết chm giết đễ trỡ thnh anh hng , v ton thờ che độ , c nhn 1 cch m qung.

chế độ VNCH đồng l c tham nhũng, cũng c tung hn , nhung chua bao gi c nhũng cau chuyen hoang đung như thế đễ dụ dỗ , nhi sọ nhung đa con nt đễ hy sinh cho thễ chế VNCH. hon thế nũa ngui dan chua bao gi bị nhi sọ về kinh điễn cũa ngoại bang , khong bat buoc phi treo hnh 1 lnh tụ trong nh , sch gio khoa tiễu học khong c nhung bi ton như " hom nay nhan dan ta giet đuọc 10 thng lnh ngụy , ngy mai 5 thng , tong cong l bao nhiu?? " v.v.v.v đầu đa trẽ thơ o mien bc nhu 1 tờ giấy trng đ đuọc nhồi nht nhũng từ hạ cấp mất dạy như " thng ny thng kia " " giết chc "....v.v.v, trung học th học thơ van sạc mi Max xit , cn ny sieu viet , cn kia giy chết .... tiễu sữ bịp bợm Ho Chi Minh......v.v.

trong khi đ , nn goi dục mien nam o tieu học th dạy nhung đua' trẽ cong dan gio dục , hnh xữ ra sao vi cha mẹ ong b , giup đỡ nguoi tan ` tật , tự ho l con rồng chu tin. Trung học th học nhung tc phẫm cũa nhung van ho nỗi tieng trong v ngai nuc c gi trị nghe thuật.........khong c nhung cu như " Mỹ l v địch , Mỹ l đẹp l hay , TT Nguyen Van Thiệu muon nam , hom nay chien sĩ ta giết 10 thng cong n , ngy mai 2 , tong cong l bao nhiu? " v.v.v.

khi nhũng ngui bị lừa tĩnh ngộ , họ l kẽ cam th chết độ cs hon ai c , v l tuong cũa họ đ bị lọi dụng v ch đạp.

mỗi ngui c 1 ly tung sống , ai cũng thch huong thụ , an ngon mặc đẹp , nhung 1 khi cần hy sinh mạng sống cho thế hệ mai sau c 1 tuong lai sng sũa hon th cũng nn lm lm chứ ?? khong ai c thễ ni truc đuọc điều g sẽ xy ra.

Tran Van B , Vo dai Ton , Nguyen Dan Quế ( từ chối đi Mỹ tị nạn ) v.v.v...đ c những đong lục đễ từ b cuoc song nhung lụa ,du thua vat chất đễ chien đấu cho ly tuong cũa họ l g???-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), November 15, 2003.


Moderation questions? read the FAQ