TAI SAO VAY ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trong cac nhom di dan dang song tai Hoa -Ky , cac sac dan toi tu cac tieu bang cua Lien Bang So Viet - noi ma ho da trai qua hon 70 nam truong thanh trong su giao duc cua dao duc xa hoi chu nghia -duoc dang gia la co kha nang " bon chen ,lan luot, gianh giat " vao hang nhat.

Ke tiep la sac dan nguoi Trung Hoa den tu Trung hoa luc dia ( Trung cong ) , duoc goi la Tau luc de phan biet voi nguoi trung hoa den tu Dai-Loan, Hong kong hay tU cac quoc gia A-chau khac.

Cac ban tau luc duoc trao doi dao duc cua chu tit Mao Trach Dong trong hon 50 nam duoi che do cong san o Trung Hoa co kha nang bon chen ; lan luot; gianh giat thu nhi, chi nhuong buoc cac ban o lien so cu ma thoi.

Con rieng trong dan toc Viet Nam chung ta o tai Hoa-Ky , thi cac ban bac ky 75- nhung nguoi da hap thu dao duc cua bac va dang trong hon 21 nam ngoai bac- den My tu trai cam Hong-Kong co kha nang song ma giao hon han cac dong bao di dan cua mien nam cua minh, an noi toan dao to bua lon, manh mung chup giat vuot troi hon han.

TAI SAO THE NHI ?????????

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), November 01, 2003

Answers

Cac con cho nguy phan dong nay cang sua bao nhieu cang chung to nuoc CHXHCN Viet Nam cang phat trien giau manh bay nhieu. Vi cang phat trien bao nhieu thi bon cho nguy nay cang dien cuong chong pha bay nhieu. Thoi hay dep mo mong hao huyen la mot ngay nao do CNXH se sup do di ma hay an phan lam may con cho dai.

-- (BacHo@kinhyeu.net), July 26, 2004.

Cai thang cho' nay (BacHo@kinhyeu.net), July 26, 2004. sao may doi ten ho roi a... Ho Dam tac la` ong co noi may sao ma lai kinh yeu ,,,

Con cha me may day vay sao khong kinh 'yeu ..do thang mat day bat hieu ''...de may ra ma khong kinh .lai di kinh cai thang ba' do*..dam tac .,,sao cha me may de ra lai qua ngu vay,,,?

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 26, 2004.


"may la thang khon nan ,ban nuoc cau vinh ,may la nguoi VN hay la con cho liem dit thang de quoc Mi ma an noi mat day "

-- NGuoi CS (phuctruong@vol.vnn.vn), April 18, 2004. Xin thua u day chung tao la cho nguy liem dit My day.Thi sao,o dau co cut thi chung ong den liem.Xin hoi CS co cut khong de lu cho nguy chung toi den liem .Cut My hay cut cong san cung duoc,mien day dung la cut.

-- (Bon VNCH@thich cut.day), July 29, 2004.


Moderation questions? read the FAQ