ac anh chi vy khong post a message trong vai weeks

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trong nhung ngay qua, voi tran chay tai california, vy sory cac anh chi da khong gop mat tren froom nay vi ban quyen du thu cho cac nan nhan tai CA.. Vy khong biet, nhung cam thay do la` cong viec can lam cua 1 nguoi cong dan US.

Have a nice day all brother and sister.

-- hoang thuy vy vy (hoang_thuy_vy_vy@yahoo.com), October 31, 2003

Answers

you have a good weekend, youngest sister

take care all

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@evils.net), October 31, 2003.


O, con di cho cai Vy lai xuat hien roi kia

-- Du ma bon nguy phan dong (diem@hotmail.com), November 01, 2003.

Hello Vy Vy

good job , nhung nho quyn thm một số dư no đ v khi c bảo lụt tại miền Trung hay đồng bằng sng Củu long thế no tụi Việt cộng cũng sẽ xin tiền của chng ta

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), November 01, 2003.


Nếu c quyn được 1 mớ x lp cũ th vy vy gởi gim về H Nội cho mấy thằng lnh đạo cộng sản ngu dốt đội ln đầu v lảnh đạo ngu dốt như tụi n m cn can đảm mở miệng tự xưng l "đỉnh cao tr tuệ" th quần x lp chắc chắn tụi n sẻ đủ can đảm để đội m thi. Nếu c thiếu th ti tnh nguyện quyn cho 1 t.

-- Nguoi Viet Nam Luu Vong (nguoivietnam@hotmail.com), November 03, 2003.

Moderation questions? read the FAQ