Gummi Mask

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Jag Skulle gärna väta mer om Partciel toning, dvs att man tonar en del av bilden och vad heter gummi masken som man använder att skydda det område som man inte vill ha tonat, kan man också skydda med annat? En annan fråga intresserar mig också att vilka toner kan man kombinera tillsammans?

-- Peter Stenius (peter.stenius@valtiokonttori.fi), October 28, 2003

Answers

Hej Peter,

Jag har använt Talens Liquid Masking Film 052 från Tempera på Nylandsgatan. Det lär också finnas andra material man kan använda, se Silverprints FOTOMASK. Tyvärr har Silverprint höga leveranskostnader till Finland. Oberoende av vilket material du använder ska du vara noggrann att masken täcker ordentligt, jag har nämligen erfarenhet av att tonern trängt igenom masken och delvis tonat det som skulle vara otonat :-(

Om man täcker över en del av kopian kan man partiellt tona med vilken kombination av toner man vill. Det finns också en metod att selentona de mörka partierna med kraftigt utspädd selentonare och lyfta kopian från tonern innan högdagrarna påverkats. Därefter kan man tona högdagrarna med någon annan toner utan att de mörka partierna påverkas; selen och guld är en rätt omtyckt kombination (fastän guldtoner är dyr).

Observera att moderna neutrala fotopapper tonar rätt dåligt. Jag har själv god erfarenhet av Ilford Multigrade FB Warmtone.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), October 28, 2003.


Moderation questions? read the FAQ