Thông Tư của Viện Hoá Đạo II Kêu Gọi Mọi Người Tận Lực Hỗ Trợ Giáo Hội Quê Nhà

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mạng Lưới Lên Đường, Đưa lên lenduong.net, ngày 21/10/2003

Bản tin được gửi đi lúc: 10 giờ tối giờ Sydney Úc Châu, tức 7 giờ tối giờ Việt Nam, Thứ Ba 21/10/2003.

Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường vừa nhận được từ Văn Pḥng II Viện Hoá Đạo bản Thông Tư gửi các cấp Giáo Hội tại hải ngoại yêu cầu nổ lực hành động nhằm hổ trợ cho Chư tôn đức giáo phẩm tại quốc nội. Được phép từ Văn pḥng II Viện Hoá Đạo, chúng tôi xin phổ biến ngay bản Thông Tư này đến quư đồng bào và giới truyền thông khắp nơi.

Bản Thông Tư do Hoà Thượng Thích Hộ Giác, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Văn Pḥng II Viện Hoá Đạo và cũng là Phó Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN vừa được suy cử trong Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN diễn ra tại Melbourne ngày 12/10/2003 vừa qua.

Sau khi lược sơ t́nh h́nh đàn áp Giáo Hội ngày càng leo thang tại Việt Nam, Hoà Thượng Thích Hộ Giác đă viết:

"Hành động phi pháp, bất chấp lẽ phải và sự thật của nhà nước Cộng Sản Việt Nam, một lần nữa đă chứng minh cho toàn thế giới nhân loại thấy rơ bản chất bất khoang nhượng và vô nhân đạo của một chế độ chuyên dùng bạo lực đàn áp tôn giá, thống trị con người. Trước sự áp bức bất công hiện nay, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng tôi tha thiết yêu cầu các cấp Giáo Hội hăy tận lực thực hiện những công tác sau để giải cứu chư tôn đức Giáo phẩm lănh đạo tại quốc nội:

1 - Tích cực tiếp xúc với các chính phủ, tổ chức quốc tế bằng mọi h́nh thức có thể để yêu cầu họ áp lực với CSVn trả tự do cho Chư Tôn đức Giáo phẩm và để GHPGVNTN được tiếp tục hành hoạt.

2 - Tổ chức các khoá Lễ Cầu Nguyện và phổ biến rộng răi những tin tức có liên quan đến những biến động hiện tại.

3 - Tùy theo hoàn cảnh, liên tục đẩy mạnh cuộc tranh đấu ôn hoà bất bạo động nhằm bắt buộc CSVN tôn trọng nhân quyền trong đó có quyền tự do tôn giáo và đi lại.

V́ sự an nguy của những bậc lănh đạo tối cao của Giáo Hội tại quốc nội, xin chư liệt vị toàn tâm gấp rút hành động và xem đây như một chia sẻ sự khổ nạn mà Chư tôn đức giáo phẩm lănh đạo đang đối diện.

Cầu nguyện đức Thế tôn gia hộ cho mọi ước vọng tốt đẹp của chúng ta được thành tựu viên măn.

Trân trọng

San Gabriel, ngày 13 tháng 10 năm 2003, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hạnh

(Ấn kư)

Hoà Thượng Thích Hộ Giác

Bản sao bức Thông Tư được đăng tải trên trang web của Mạng Lưới Lên Đường tại http://lenduong.net. Kính mong quư cơ quan truyền thông và đồng bào khắp nơi cùng tiếp tay phổ biến và thực hiện toàn tâm những tha thiết yêu cầu mà Hoà Thượng Phó Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Thích Hộ Giác đă gửi đến cho chúng ta.

Trân trọng,

Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 21, 2003


Moderation questions? read the FAQ