T́nh H́nh Tại Huế Căng Thẳng - HT Thiện Hạnh Tuyên Bố Tuyệt Thực

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

T́nh H́nh Tại Huế Căng Thẳng - HT Thiện Hạnh Tuyên Bố Tuyệt Thực

Mạng Lưới Lên Đường, Đưa lên lenduong.net, ngày 15/10/2003

Bản tin được đánh đi vào lúc 4 giờ 50 sáng giờ Sydney Úc Châu tức 1 giờ 50 sáng giờ Việt Nam Thứ Năm 16/10/2003.

T́nh h́nh căng thẳng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đă lan ra tới Huế. Theo nguồn tin của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường từ trong nước vừa cho hay, Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh (thành viên Viện Tăng Thống GHPGVNTN) đă bị quản chế bằng lệnh "miệng". Giới chức công an nhà nước đă ra lệnh bằng miệng ngăn cấm Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh không được rời khỏi chùa Báo Quốc, Huế. Nhưng Hoà Thượng đă cương quyết chống lại quyết định bằng miệng này của công an. Ngài đă làm đơn yêu cầu giới chức thẩm quyền nếu muốn th́ phải làm lệnh quản chế bằng giấy tờ hẳng hoi. Nếu không ngài sẽ vẫn đi lại và không xin phép. Công an đă ra mặt ra lệnh cho một vị sư "quốc doanh" ở cùng chùa phải canh chừng và báo cáo ngay mọi động tỉnh của Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh.

Nguồn tin cũng cho biết vào lúc 7 giờ sáng Thứ Tư ngày 15/10/2003 Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh dự định rời chùa Báo Quốc để đến chùa Từ Hiếu dạy phật pháp cho tăng sinh khoá 3 như thường lệ, nhưng vừa bước ra khỏi cổng tam quan th́ đă bị hơn 30 công an mặc thường phục ngăn chặn và không cho Hoà Thượng rời chùa Báo Quốc. Sau một lúc dằn co, Hoà Thượng đă trở lại vào chùa và ngài đă tuyên bố tuyệt thực cho đến khi nào ngài được hoàn toàn trả tự do đi lại và tự do hành đạo.

Hai tiếng đồng hồ sau, lúc 9.30 sáng, tất cả các tăng sinh của Phật Học Viện Từ Hiếu đều tất tốc hướng về chùa Báo Quốc. Có khoảng trên 50 tăng sinh đă nguyện sẵn sàng hiến thân ḿnh cho đạo pháp và dân rộc. Biết được tin này, Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh đă nói "Ḿnh sống cho đạo và chết cho đạo, không có ǵ phải ân hận cả. Quư thầy hăy cố gắng lên. Chúng tôi đi trước, quư vị đi sau. Hăy sống cho mạnh mẽ, đừng để nhục cho người đời sau phải rũa." Sức khoẻ của Hoà Thượng Thiện Hạnh hiện đang rất yếu kém do nhiều chứng bệnh lâu nay và áp xuất từ nhà cầm quyền CSVN ngày càng gia tăng với Giáo Hội và với riêng ngài.

Công an huyện, công an tỉnh Thừa Thiên đă mời ba vị là Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Toạ Thích Thái Hoà (Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN) và Thượng Toạ Thích Phước Viên lên đồn công an "làm việc" liên tiếp trong 3 ngày qua. Mỗi thầy họ bắt đến một nơi để điều tra thẩm vấn. Điều đặc biệt là cứ mỗi lần đi "làm việc" mỗi thầy đều có khoảng 15-20 tăng sinh đi theo bảo vệ. Các tăng sinh đă hiên ngang đi thẳng vào đồn công an để ngồi chờ các ngài bị "làm việc" xong th́ đưa các ngài về lại chùa.

Tại Quảng Trị, Thượng Toạ Thích Hải Tạng cũng đă bị công an kêu lên "làm việc", từ công an xă đến công an huyện và công an tỉnh trong nhiều ngày qua. Chùa Long An nơi Thầy Hải Tạng trú ngụ giờ vắng tanh, chỉ có Thầy Hải Tạng và 2 tăng sinh, v́ công an đă đưa 5 công an vào thẳng trong chùa để canh chừng.

V́ nhà cầm quyền đă phong toả mọi đường dây liên lạc đến các chùa trong toàn khu vực nên chúng tôi đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc phối kiểm. Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường xin khẩn báo tin này đến giới truyền thông và đồng bào khắp nơi, trong niềm khẩn thiết kêu gọi mọi người hăy làm mọi cách ḿnh có thể làm trong tinh thần bất bạo động, vô úy, để hỗ trợ quư Cao Tăng tại quê nhà đang trải qua cơn pháp nạn, để cùng đấu tranh đ̣i hỏi tự do tôn giáo thật sự và sự phục hoạt toàn vẹn cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Trong những ngày trước mặt, Mạng Lưới Lên Đường cùng với nhiều đoàn thể trẻ và cộng đồng khắp thế giới sẽ tổ chức nhiều cuộc biểu t́nh, tuyệt thực và vận động chính giới địa phương ở khắp nơi trong chiến dịch "Niềm Tin Thắng Bạo Lực" để cùng lên tiếng đấu tranh cho công cuộc này. Xin mọi người cùng hưởng ứng tham gia.

Mọi chi tiết về các sinh hoạt khẩn cấp này xin theo dơi tại trang web http://lenduong.net

Trân trọng,

Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường http://lenduong.net magluoi@lenduong.net

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 16, 2003


Moderation questions? read the FAQ