kiss Hoang Sa good - bye

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CSVN đã chính thức thừa nhận Ho ng Sa hiện tại thuộc Trung Quốc - Ng y 1/9, trong t i liệu nội bộ sinh hoat Chi Bộ Đảng, CSVN đã chính thức thừa nhận quần đảo Ho ng Sa hiện nay đang trong vòng kiểm soát của Trung Quốc. Đây l điều m suốt từ 1974 đến nay đảng CSVN chưa bao giờ chính thức công nhận, ngay cả trong các sách của học sinh, đảng vẫn dạy l Ho ng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tưởng cũng nên nhắc lại, để chuẩn bị cho sự kiện n y, ng y 18/8/2003, qua một tờ báo, dưới dạng câu hỏi v đáp, đảng chỉ thị cho cán bộ giả danh độc giả đặt câu hỏi để to soạn trả lời. Mới đây, Nông Đức Mạnh đã tiếp đón phái đo n do Đảng CS Trung Quốc cử đến Việt Nam để can thiệp v o việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo trước khi Trung ương đảng CSVN họp v b n về vấn đề n y. caulacbodanchuvietnam@yahoo.com

-- MA CO HO CHI MINH (khiditdoMoiRoHoChiMinh@damtac.net), October 16, 2003

Answers

Noi cach khac, bay gio chung no moi chinh thuc thua nhan la bon phan quoc.

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), October 17, 2003.

Phai noi la BA'N NUOC moi dung!

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), October 17, 2003.

Khong biet con bao lau nua chung no se cong nhan Truong Sa la lanh tho cua thang quan thay Tau cong luon ???

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), October 18, 2003.

Cay Huong thật sự khng hiểu nổi khng lẽ ton bộ trung ương đảng cộng sản VN , khng c lấy được một người cảm thấy nhục v đ bn nước hay sao ? trong tụi n c nhiều thằng cũng khng ưu Tu cộng cho lắm nhưng tại sao lại đồng bn nước vậy c , hay sợ bn tay đen trong đảng qa ha NGU c rồi

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), October 19, 2003.

Luc truoc con dua vao Lien-so, nay khong biet dua vao ai.

Truoc khi cuop chinh quyen, chung no reu rao;

nhan dan lam chu; nha nuoc quan ly. dang lanh dao.

sau khi cuop chinh quyen, thi nhan dan bi ong nha nuoc ngoi tren dau tren co, ong nha nuoc bi ong dang ngoi tren co.

Va tren het cai co che do, co ong quan thay trung cong ngoi tren dau ong dang cong san VN.

Dau dam ho he gi dau nao !

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), October 21, 2003.Vậy m bọn CS n ni l VNCH bn nuớc cho ngoại bang, m mnh thấy VN c mất phần đất no đu. Cn by giờ th VN đ mất một phần đất ở pha bắc v biển đng đang chuẩn bị vo tay quan thầy Trung Cộng th tụi CS con khng c ni ci g hết v m ghe v khng bn luận tới. Như vậy ai l nguời bn đất v biển của ng cha ta bỏ biết nhiu xương để gn giử tuần tất đất m ngy nay tụi CSVN qu hn v cuối đầu khm phục tụi quan thầy TC để được nắm giử v tồn tại ci chế độ CS thối nt sấu xa ở trn qu hương VN. Thiệt l nhục nhả cho ci đảng CSVN lm bi nhọ con chu lạc hồng. Lịch sử sẻ ghi mi ngn đời về những tội c ti trời ny.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 21, 2003.

Moderation questions? read the FAQ