for sale brutale serie oro

greenspun.com : LUSENET : MV Agusta F4 : One Thread

Does anyone want to buy a Agusta Brutale serie oro?

-- Bart Crauwels (bart@ducati.be), October 16, 2003

Answers

How much would it cost? More then Belgium list price? Which number the bike has?

32.299,- Alle prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande opgave van reden veranderd worden, aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden / Tous les prix et donnés techniques sont donnés sous réserve de changements et peuvent être changés sans notification.

-- hb (not@vailable.com), October 17, 2003.


What is your best price?

-- Steven Roten (s.roten@wanadoo.be), October 18, 2003.

test

-- (frie@skynet.be), October 20, 2003.

Moderation questions? read the FAQ