NHŨNG NGỦI ĐĂ TÙNG ĐOẠT GIĂI NOBEL LÊN TIẾNG CHO NHÂN QUYỀN VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

12 Nhà Bác Học Từng Đoạt Giải Nobel Lên Tiếng Cề Việc CSVN Giam Giữ Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế

VNN Đưa lên lenduong.net ngày 6/10/2003

(Hoa Thịnh Đốn - VNN) Bản tin của Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản gửi đi từ Hoa Thịnh Đốn cho hay, 12 vị khôi nguyên giải Nobel thuộc nhiều lănh vực khác nhau, đứng đầu là bác sĩ Torsten Wiesel, khôi nguyên về Y học năm 1981, vừa cùng soạn thảo và gửi một lá thư đến Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải, Chủ tịch nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương, và Tổng Thư Kư đảng Cộng Sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, để yêu cầu Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do cho Bác sĩ Nguyễn Đan Quế.

Lá thư nêu rơ rằng Bác sĩ Quế là một nhân vật bất đồng chính kiến được quốc tế mến phục và kính trọng v́ đă hy sinh suốt cả cuộc đời tranh đấu một cách ôn ḥa cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ông đă can đảm lên tiếng đ̣i hỏi những quyền tự do căn bản cho nhân dân trong nước, bất chấp những nguy hiểm xảy đến cho chính bản thân ḿnh. Trong 25 năm qua, ông bị nhà cầm quyền cộng sản cầm tù đến 18 năm. Lần mới đây nhất là hôm 17 tháng 3 năm nay, ông lại bị bắt trở lại và bị biệt giam không cho tiếp xúc với bất cứ ai ở bên ngoài, mặc dầu sức khỏe của ông đang sa sút nghiêm trọng.

Theo nguyên văn lá thư th́ đây là một hành động vi phạm các quy luật của Liên Hiệp Quốc về sự đối xử nhân đạo tối thiểu với tù nhân và hoàn toàn đi ngược lại với những nguyên tắc của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Các vị khôi nguyên giải Nobel bày tỏ mối quan tâm sâu xa về t́nh trạng sức khỏe của Bác sĩ Quế và đ̣i hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho ông.

Ngoài ra, 12 vị khôi nguyên giải Nobel cũng gửi một bức thư đến ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Colin Powell để chính thức yêu cầu ông Ngoại Trưởng nêu lên vấn đề giam giữ Bác sĩ Quế trong buổi họp sắp tới của ông với Bộ Trưởng Ngoại Giao cộng sản Việt Nam Nguyễn Dy Niên.

Được biết nhà cầm quyền Hà Nội đang có những vận đọạng ngoại giao ráo riết để mong cản trở việc Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua bản dự luật về nhân quyền cho Việt Nam. Dự luật này nếu được chấp thuận th́ sẽ ngăn chận không cho chính phủ Mỹ viện trợ cho Việt Nam, ngoại trừ những viện trợ nhân đạo, nếu t́nh trạng nhân quyền ở Việt Nam không được cải tiến.

Chuyến đi sắp tới của Nguyễn Dy Niên sang Hoa Kỳ cũng là một phần trong chiến dịch vận động đó. Chắc chắn ông ta sẽ cố gắng t́m mọi cách để tô vẽ một h́nh ảnh tốt đẹp về nhân quyền ở Việt Nam với chính giới Mỹ. Bởi vậy, việc lên tiếng của 12 vị khôi nguyên giải Nobel từ nhiều nước khác nhau trên thế giới, tố cáo hành động giam giữ trái phép Bác sĩ Quế, sẽ là một đ̣n nặng đánh vào những mưu toan của Hà Nội.

Suốt trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Hà Nội vẫn khoe khoang rằng các nhà trí thức quốc tế thường đứng về phía họ, bênh vực họ v́ họ là một nước nhỏ bị cường quốc Hoa Kỳ đem quân sang đánh. Họ vẫn nghĩ rằng giới trí thức ở Âu Mỹ thường khuynh tả và thiên cộng nên hết sức ca ngợi giới này là "tiếng nói của lương tâm nhân loại". Bây giờ qua hành động của 12 nhà trí thức siêu việt từng được trao tặng giải Nobel, Hà Nội mới thấy rằng "tiếng nói của lương tâm nhân loại" đang nghiêm khắc tố cáo họ như là một chế độ nghiệt ngă đàn áp con người, tước đoạt của nhân dân những quyền tự do căn bản, đặc biệt là quyền được phát biểu những quan điểm chính trị của ḿnh một cách ôn ḥa.

Việc đồng lọạt lên tiếng của 12 vị khôi nguyên giải Nobel về việc Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị giam giữ v́ bày tỏ ư kiến một cách ôn ḥa là một biến cố rất quan trọng chứng tỏ dư luận thế giới đang đặc biệt lưu ư tới t́nh trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.-- bam dau cong no (tongcutvaohongcongno@satcong.com), October 11, 2003


Moderation questions? read the FAQ