Thanh phan chong cong toan la dan ngheo doi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

A message has been removed by VASM.

-- vu (sonvu32003@yahoo.com), October 05, 2003

Answers

THANH PHAN CONG SAN TOAN XUAT THAN TU DAM CU LI, XE KEO. DUA TREN MOT CHU THUYET BIP BOM CUOP CHINH QUYEN CHI VI LY DO GANH GHET.

Tai Viet Nam bay gio may thanh phan chop bu cong san toan la thanh phan gia coi, con nuoi tieC; om chac cai chu thuyet an cuop cong san da la mot thoi vang son vi nho vao no da du do duoc kha nhieu nhan dan theo de cuop chinh quyen, khong loi dung chu thuyet de an cuop sao duoc khi chung xuat than la mot lu cu li xe keo, khong co gai, khong co di diem, khong co ma tuy..cho nen phai lua bip nhan dan bang mot chu thuyet khong tuong, hua hen xay dung xa hoi chu nghia bang mom, luong gat va ham hai nhan dan bang cach thu tieu, am sat, pha hoai..di dat min xe lua, phao kich vo truong hoc, ban vao dan lanh vo toi..luong gat va loi dung giai cap cong nong va nguoi ngheo...chuyen nay ca dan trong va ngoai nuoc deu qua ro, chang can phai thong bao gi ca, chi nhac lai choi thoi.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), October 05, 2003.


Tội nghiệp quá......hehehe c̣n mấy ông tiến sĩ Nguyen Xuan Vinh chũ tịch vua mói đuọc bầu trong Đại hội Tien Sĩ Toàn quân th́ sao ta??? Ỹ Lan...1 ngụi Anh ...có tên VN đang tranh đấu cho 1 VN tụ do??? ối chao...nhó hông hết nỗi........sao toàn mấy ngụi nghẽo khỗ không dzậy?

Cho là nhũng ngụi đang chống cộng là nhũng ngụi nghèo khỗ , th́ đúng sách vơ cũa Max rồi c̣n ǵ??? Giai cấp nghèo khỗ đấu tranh chống giai cấp bóc lột cs vn , nhung họ đấu tranh dùm cho nhũng ngụi nghèo khỗ ơ VN đang bị lũ mọi rợ cs bóc lột......dúng bài băn kinh điễn Max râu xồm ....mấy chú bóc lột cs c̣n càm ràm ǵ nũa ???

-- KHI ~ DI'T DO~ (khiditdoMoiRoNguDan^` HoChiMinh@damtac.net), October 06, 2003.


70% cán bộ chức quyền bị kiểm tra có vi phạm

Theo Tiền Phong 11/9/2003

Con số trên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đưa ra sau 6 cuộc kiểm tra gần đây nhất. Cụ thể, trong 28% cấp ủy viên được kiểm tra th́ có 70% cán bộ có chức quyền có vi phạm (60% bị kỷ luật, 13% phải thi hành kỷ luật nặng), số cán bộ Đảng viên dính líu vụ án lớn ngày càng tăng bao gồm cả cán bộ cao cấp của Đảng.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng, năm 2002 đă có 4 cuộc kiểm tra: 2 cuộc do Bộ Chính trị chỉ đạo về đất đai, dự án và công tác cán bộ, 2 cuộc của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giải quyết khiếu nại, tố cáo và những điều Đảng viên không được làm. Năm nay có 2 cuộc kiểm tra về thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, thực hành tiết kiệm, chống lăng phí.

Kết quả những lần kiểm tra trên cho thấy có vi phạm ở hầu hết các lĩnh vực với quy mô và tính chất nghiêm trọng. Số đơn thư tố cáo các cấp uỷ viên, cán bộ có chức quyền chiếm khoảng 45-50%. Qua xác minh có 60% số đơn đúng một phần hay toàn bộ, 40% có vi phạm, chỉ có 11% đơn thư tố cáo sai.

Ngoài ra, trong các vi phạm th́ tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng chiếm 21%, cố ư làm trái là 42%, 34% suy thoái đạo đức, lối sống, 3% mất đoàn kết ...

Qua kiểm tra các tổ chức Đảng cũng phát hiện 50% có dấu hiệu vi phạm trong đó 17% phải thi hành kỷ luật. Việc xử lư vi phạm c̣n mắc bệnh h́nh thức, đại khái, cấp cơ sở đề xuất h́nh thức kỷ luật ''nhẹ tay'' nên khi đưa lên trên c̣n phải sửa đổi nhiều.

-- bam dau cong no (tongcutvaohongcongno@satcong.com), October 06, 2003.


HA !! HA !! HA!! Cai thang so vu va thang qua do dung la ech ngoi day gieng, deo biet cai gi ca. O trong chuong. bi tui viet cong bit tai bit mat nen sua trat lat.

Bo may vua di lam de dong thue cho chinh phu My, vua len Internet de day do bon non coi may day, Tu ngay qua My den gio, tao lo cam cui lam viec, deo phai nhu bon an cuop tui may lo de dau coi co dan den dau.

Dong tien lam ra do chinh mo hoi cua tao, tao van goi tien ve VN deu dan DE GIUP GIA DINH va tao van day do bon khi doi lot nguoi cua chun may tren internet.

Di bieu tinh de duoc 1 lon coca va mot o banh mi ha .. HA !! HA !! HA !! may lam nhu cai xa hoi viet Nam dan chui cong hoa cua may truoc 75 vay ha, nha nuoc gom dan chung di hoan ho; da dao, ai di thi duoc mot phan an trua va mot mieng nuoc uong vay do.

De tao dang chuyen cua bon may ve cuoc thi " tieu lam cong san " co the doat giai lam do...

BIET THI THUA THOT, KHONG BIET THI VAN CU O TRONG CHUONG MA NGHE.

-- Long dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), October 08, 2003.


Ca lu cong san von la sau bo lam nguoi hay nghe tao noi day, chung may la mot lu ac on; da nhap cang mot chu thuyet ngoai lai de ham hai dong bao tuot thit Viet Nam, chung may la mot lu vo liem si vi luon luon nup duoi cac tu ngu to quoc;que huong, dat nuoc ; nhan dan ..de cuop nuoc, ban nuoc; de dau coi co nhan dan, lam cho que huong lam than dau kho, ca lu cong sxan chung may la mot lu suc vat, la mot lu cho soi, ca lu cong san chung may la can ba cua xa hoi, la rac ruoi, la do phe thai cua the gioi.

-- Long dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), October 11, 2003.


toan mot lu vo van.

-- nguyen van ong noi (ongnoi@yahoo.com), September 28, 2004.

Moderation questions? read the FAQ