Cay gay va cu ca rot My

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

4-10-2003 VNN

Nhân quyền Mỹ tố Việt Nam

Một nhóm nhân quyền điều trần trước hai phiên họp Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư, kêu gọi liệt kê Việt Nam là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới.

Lên tiếng tại các phiên họp Quốc hội Mỹ về nhân quyền và về t́nh h́nh Việt Nam, Nina Shea, giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo có trụ sở tại Washington, nói rằng trung tâm này đă nhận những nguồn tin về hai vụ nhà cầm quyền Việt Nam đánh chết người Hmong v́ họ không từ bỏ đạo Tin Lành.

Trung tâm nhân quyền này cho biết là cũng nhận được một bản sao về mẫu đơn cam kết do chính quyền cộng sản Việt Nam in sẵn, qua đó các viên chức Việt Nam buộc những người Hmong phải kư tên chấp nhận bỏ đạo.

Giám đốc trung tâm nhân quyền vừa nói yêu cầu Bộ Ngọai Giao Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách những nước quan ngại đặc biệt, trong khuôn khổ Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ.

Hiện Quốc hội Mỹ đang cứu xét dự luật liên kết vấn đề viện trợ nhân đạo với thành tích nhân quyền của Việt Nam.

-- KHI ~ DI'T DO~ (khiditdoMoiRoHoChiMinh@damtac.net), October 04, 2003

Answers

Anh NDTV nói lộn rồi, nguời dân Việt sống dưới chế độ CSVN có đầy đủ dân quyền sau đây, ví dụ như:

- quyền lừa gạt và lừa dối để kiếm tiền

- quyền lừa gạt đưa chị em phụ nử bán qua xứ Chùa Tháp, qua Trung Cộng, qua Malay, Thailan, Ma Cao, HK ....

- quyền ăn cướp bóc tài sản của nhân dân như ruộng đất và bán lại cho tư bản để làm khu giải chí hay du lịch.

- quyền ăn hối lộ, tham nhũng và rút ruột tài sản của nhà nước

- quyền đàn áp những ngựi bất đồng chính kiến với nhà nước.

- quyền kiểm tra chặt trẻ mạng lưới internet thông tin.

c̣n nhiều lắm không kể sao cho hết đựoc.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 06, 2003.


Quyền chửi thề , nói tục nơi đại chúng

quyền bán nước

quyền tán tỉnh Việt kiều & Du khách để lấy Đô la Mỹ

quyền đưa vợ vào Miền Nam làm đĩ

vân vân & vân vân

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), October 06, 2003.


Moderation questions? read the FAQ