Suy nghĩ và phản ứng ra sao khi gặp phải bọn tay sai cộng sản mất dạy?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Suy nghĩ và phản ứng ra sao khi gặp phải bọn tay sai cộng sản mất dạy?

Một vấn để rất hay thường gặp trên các diễn đàn dân chủ (chẳng hạn như VAS) đó là gặp phải các bài trả lời mang đầy ngôn từ mất dạy của bọn du côn tay sai VC dành cho bạn. Sở dĩ tôi gọi là dân chủ v́ nếu không có yếu tố này, làm sao tụi tay sai Việt cộng có mặt o day được. Khi gặp các trường hợp như vậy, chúng ta thường có hai phản ứng: một cho là đối với bọn khốn nạn này phải chửi lại mới đáng, hoặc là cứ xem như là "chó sủa", mặc ta cứ làm.

Điều tôi muốn tŕnh bày ở đây đó là bạn đang chiến thắng vẻ vang. Một khi đối thủ không thể chống nỗi các luận cứ của chúng ta, chúng sẽ vô cùng tức giận (đến nỗi có thể "tức hộc máu" mà chết). Trong lúc cơn điên cuồng như vậy, chúng không c̣n che đậy bản chất xấu xa của ḿnh nữa, mà chỉ c̣n cách là văng tục, với đủ mọi ngôn từ học được.

Càng chửi chúng càng thất bại thăm hại trong mặt trận truyền thông.

Thân chào,

* Biết mà không nói là BẤT TRI

PS: Bua nay ranh roi moi len day tham anh chi em, chu toi lu bu vo lam!

-- Cao Xuan Ca (caoxuanca@hotmail.com), October 03, 2003

Answers

Response to Suy nghĩ vĂ  phản ứng ra sao khi gặp phải bọn tay sai cộng sản mất dạy?

***.

Nhu+a anh Mgr cu?a VAS co' no'i la` "la`m lo+ chu'ng -di"

Chu'ng ta cu+' ba`y tie^.c tu`ng ra -da^'u kha^?u ve^` Ve.m cho Ve.m no' the`m :)

Xin ba` con nho+' ra(`ng 1 cu.c xuo+ng cu~ng O cho chu'ng nhe :)

-- VeeVeo (XinBanDungBuon@aol.com), October 03, 2003.


Response to Suy nghĩ vĂ  phản ứng ra sao khi gặp phải bọn tay sai cộng sản mất dạy?

Vậy chắc là tui phải kể chuyện tiếu lâm và làm thơ dài dài cho tụi Vẹm bà con với mấy con Rẹm nó nghe rồi. Xin làm liền 1 bài Trăm năm trong cơi người ta

Nũa người, nữa ngợm chính là cộng gian

Trải qua nhiều vụ cướp càn

Làm cho đất nước nát tan đói nghèo

Thương cho dân Việt bọt bèo

Kẻ khôn bỏ nước, người nghèo bán thân

Trài qua mấy cuộc canh tân

Nước non tan tác, thập phấn nguy nan Ha ha ha...

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), October 03, 2003.


Moderation questions? read the FAQ