Chu'c su*'c khoe? VASM va` ca'c anh em.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chào VASM và các anh em trên diễn đàn VAS,

Lâu lắm rồi, bữa nay mới dành chút thời gian có vài ḍng chúc sức khoẻ quí anh em đang tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyê`n cho nhân dân Việt Nam. Phải nói rằng đây là 1 sự mệnh thiêng liêng, thôi thúc từ ḷng yêu nước và căm thông trước nỗi đau của người dân Việt trên quê hương. Không ai trong quư anh chị em lănh một đồng xu cắc bạc nào cho riêng ḿnh, thậm chí phải c̣n chi phí nhiều để mua domain, hosting, computer,... Chỉ mong hồn thiêng sông núi trả công cho.

C̣n số bạn trẻ vẫn c̣n mù quáng bảo vệ sự cai trị độc tài của tập đoàn bán nước Bắc Bộ phủ, nên b́nh tâm lại, đọc thêm sách vở, nghiên cứu thêm tài liệu,... không nên hành xử như 1 cái máy "Là thanh niên dưới chế độ ưu việt XHCN, chúng ta hăy nghe theo lời đảng dạy, ....." chán lắm! (Bản thân tôi, hơn 15 năm về trước đă tốt nghiệp KS ngành Điện Tử DHBK/TPHCM(Sa`iG̣n).

Đừng bao giờ đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyến lợi dân tôc.

Thân chào,

Cao Xuan Ca

-- Cao Xuan Ca (caoxuan@hotmail.com), October 03, 2003

Answers

Chào anh Cao Xuân Ca,

Host cái forum này lên cho bà con vào tham gia thảo luận tôi cũng nhân dược rất nhiều quà từ việt nam. Nào là bomb email, email đe doạ, email virus, email chữi mắng, và cũng có những email của các bạn trong nước ũng hộ và quan tâm tới những ǵ đang xảy ra trong nước.

Tui cũng sống chung với cộng sản khá lâu và trưỡng thành trong chế độ của chúng cho nên cũng hiểu cộng sản và những con người đang di theo cộng sản là như thế nào cho nên coi chuyện đe doạ và những lới chửu bới của chúng giống như cơm bữa. Tôi chỉ trân trọng email của các bạn trẻ trong nước tham gia vào forum này cũng như trao đỗi riêng mà thôi. Chĩ 1 vài Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang cũng là cho tụi VC sợ đến mất ăn mất ngũ, nếu chúng ta có thể giác ngộ dược ư thức tự do dân chũ và nhân quyền tới các bạn thanh niên khác trong nước để có thêm nhiều Lê Chi Quang hay Phạm Hồng Sơn mới th́ ngày sập tiệm của chủ nghĩa cộng sản sẻ không c̣n xa nữa. V́ vậy chúc riêng anh và tát cả các bạn khác trong forum ḿnh dồi dào sức khỏe, t́m ra các phương pháp đầu tranh hữu hiệu với cộng sản để góp phần vào sự nghiệp giải thể chế độ cộng sản trên quê hương.

Tôi củng muốn dành vài ḍng cho tên việt cộng côn đồ, thất học, thiếu đạo dức cơ bản hay văng tục phá rối trong forum này. Cho dù chúng có làm ǵ đi nữa, chúng tôi củng sẻ không bao giờ bỏ cuộc v́ chúng tôi tin rằng chủ nghia cộng sản của chúng sẻ không c̣n tồn tại dược bao nhiêu lâu nữa. Đă dến lúc dân tộc việt nam phải dược tôn trọng và lănh đạo bằng những người có tài năng thật sự chứ không phải những kẽ chuyên làm bậy liên kết với nhau để dục khoét và tàn hại quê hương. Đă dến lúc những tên bần cố nông ngu dốt việt cộng nên làm việc cũa chúng phải làm là cầm cái cày đi cày ruộng, cầm dao thiến heo đi thiến heo chứ không phải là cầm AK di ăn cướp trên đầu nhân dân VN, cầm bủa để đập đầu những người trí thức yêu chuộng dân chủ tự do, dùng cái liềm để kéo cỗ những người dân vô tội. Những kẽ tôn thờ là c̣ búa liềm, nên dùng búa liềm là cái công việc tụi nó cần phải làm là lao dộng chứ không phải dùng búa liềm đẻ làm lănh đạo.

-- VASM (vasgatekeeper@yahoo.com), October 03, 2003.


Vậy chắc là tui phải kể chuyện tiếu lâm và làm thơ dài dài cho tụi Vẹm bà con với mấy con Rẹm nó nghe rồi. Xin làm liền 1 bài

Trăm năm trong cơi người ta

Nũa người, nữa ngợm chính là cộng gian

Trải qua nhiều vụ cướp càn

Làm cho đất nước nát tan đói nghèo

Thương cho dân Việt bọt bèo

Kẻ khôn bỏ nước, người nghèo bán thân

Trài qua mấy cuộc canh tân

Nước non tan tác, thập phấn nguy nan

Ha ha ha...

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), October 03, 2003.


Moderation questions? read the FAQ