Chuyện Tiếu LĂ¢m: V́ sao Cộng sản Việt Nam lại theo Trung Cộng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bác thấy chuyện này của Mỹ hay quá, xin mượn sữa lại giống như bác đă từng mượn nguyên văn tinh thần cũa tuyên ngôn dộc lập Mỹ và chế ra cái tuyên ngôn dộc lạp của cái mớ hổ lốn Việt Gian Dân Chủ Cộng Hồ

In September 2nd of 1969, Ho Chi Minh had a heart attack and died after learning about the failure of the Tet Mau Than Up Rising that costed him 300,000 soldiers.

He immediately went to hell, where the devil was waiting for him. "I don't know what to do" says the devil. "You're on my list, but I have no room for you. You definitely have to stay here, so I'll tell you what I'm going to do. Believe it or not I've got some folks here who weren't quite as bad as you. I'll let one of them go, but you have to take their place. I'll even let YOU decide who leaves."

Ho Chi Minh thought that sounded pretty good, so the devil opened the first room. In it was Karl Marx and Angel and the Paper Ocean of the Capitalizm that Karl wrote long time ago. They kept swimming to shore where it marks "Communism/Socialism Paradise" (Thiên Dường Xả Hội Chũ Nghỉa), but was pulled out by the tide over and over again. Such was their fate in hell. "No," Ho Chi Minh said, "I don't think so. I'm not a good swimmer & I really don't think I could do that all day long or even a century long."

The devil led him to the next room. In it was Lenin and Stalin, one with a sledge hammer, the other with a rice cutter (Búa Liềm) and a room full of rocks. All they did was swing that hammer and the rice cutter, time after time after time tried to make some food out of rock (Có sức người "ngu" sỏi đá củng thành cơm). "No, I've got this problem with my shoulder. I'd be in constant agony if all I could do was break rocks all day," said Ho Chi Minh.

The devil opened a third door. Inside, Mao Tze Tung (Mao Trạch Đông) was lying on a bed with his arms tied behind his head and his legs in a spread eagle pose. Bent over him was Giang Thanh, doing what she does best after getting training from the CIA. Ho Chi Minh looked in disbelief and finally said, "Yep, I can handle this."

The devil smiled and said: "OK, Giang Thanh, you're free to go."

Now you can understand why vietnamese communist follows the china steps by steps

Here is the original stories passing around by my american folks.

One day in the future, George Bush has a heart attack and dies.

He immediately goes to hell, where the devil is waiting for him.

"I don't know what to do" says the devil. "You're on my list, but I

have no room for you. You definitely have to stay here, so I'll tell

you what I'm going to do. Believe it or not I've got some folks here

who weren't quite as bad as you. I'll let one of them go, but you

have to take their place. I'll even let YOU decide who leaves."

Bush thought that sounded pretty good, so the devil opened the first

room. In it was Ronald Reagan and the Pacific Ocean. He kept swimming

to shore, but was pulled out by the tide over and over again. Such was

his fate in hell. "No," George said, "I don't think so. I'm not a good swimmer

& I really don't think I could do that all day long."

The devil led him to the next room. In it was Richard Nixon with a

sledge hammer and a room full of rocks. All he did was swing that hammer,

time after time after time. "No, I've got this problem with my shoulder.

I'd be in constant agony if all I could do was break rocks all day," said

George. The devil opened a third door. Inside, Bill Clinton was lying on a bed

with his arms tied behind his head and his legs in a spread eagle pose.

Bent over him was Monica Lewinsky, doing what she does best. Bush looked in

disbelief and finally said, "Yep, I can handle this." The devil smiled and said: "OK, Monica, you're free to go."-- Dam Tac Ho Chi Minh (damtachochiminh@yahoo.com), September 26, 2003

Answers

Response to Vì sao Cộng sản Việt Nam lại theo Trung Cộng

Để bác "phỏng" dịch luôn ra tiếng việt, nếu không mấy thằng mọi ngu lại đọc không ra dược th́ không biết bác nói cái ǵ.

Vào 1 ngày xấu trời của 2/9/1969. Hồ Chí Minh bị lên cơn đau tim và đột ngột "chết queo" sau khi biết về sự thất bại của Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 v́ Vơ Nguyên Giáp đă nướng 300000 cán ngu vào mặt trận.

Ngay lập tức linh hồn bán nước của Hồ Chi Minh rớt xuống dịa ngục nơi mà quỷ vương đang chờ hắn tới đền tội với những tội ác hắn đă gây ra cho nhân dân việt nam trong suốt mấy chục năm thống trị. Quỷ vuơng nói với cáo hồ "Ta cũng không biết phải làm ǵ với ngươi nữa? Tên ngươi nằm trong danh sách tội phạm nhưng bây giờ địa ngục hết chổ rồi v́ dạo này bị tụi đảng viên cộng sản gây tội ác xuống đây hơi nhiều. Nhưng tội ác cũa ngươi không thể tha thứ dược, ngươi phải chịu tội ở đây. Thôi ta quyết dịnh như thế này, trong mấy thằng trùm gian ác ở đây, có vài thằng cũng tội lỗi ngang với ngươi, chúng đă chịu tội 1 thời gian. Ta sẻ phóng thích 1 dứa và thay ngươi vào. Ta sẻ cho phép ngươi dược lựa chọn cặp nào người muốn thay thế."

Ho chi Minh cho đây là ư kiến hay nên chấp thuận. Quỹ vương dẩn hắn tới pḥng thứ nhất, mỡ cửa cho hắn coi. Trong pḥng là Karl Marx và Anghen đang h́ hục lội giữa 1 đại dương giấy recycle cũa tất cả sách "Tư băn" gom dược từ các nước XHCN. Hai tên này ráng hết sức bơi tới bờ nơi viết là "Thiên Dường XHCN" nhưng khi họ bơi tới gần th́ lại bị sóng kéo ra xa. Và chuyện này cứ lập đi lập lại 1 cách tệ hại giống như số phận của hai người. Ho Chi Minh hoảng sợ thốt lên "Không, tôi bơi dở ẹt, cho dù là bơi cả ngày, cả thế kỹ này cũng không bơi tới bờ cũa thiên dường XHCN"

Sau dó, quỷ vương dẩn hồ tới pḥng kế bên, chỉ cho hắn thấy 2 tên Lê Nin và Stalin, người cầm búa kẻ cầm liềm trong 1 căn pḥng chất đầy đá. Hai tên này dùng búa đập, dùng liềm cưa ráng đập ra 1 thứ ǵ ăn dược v́ lở dại tin vào lời của HỒ khi c̣n sống: "Có sức người sỏi đá củng thành cơm". Hồ xanh mặt trả ḷi, "tôi bị đau vai, vả lại nếu tui đập đá suốt ngày như vậy, tui sẻ cảm thấy bức rức khó chịu"

Quỷ vuơng lại dẩn hắn qua căn pḥng thứ ba, trong pḥng, Mao chũ tịt đang nằm dài trên giường trần truồng, Hai tay bị trói quặt sau ót, hai chân bị kéo giang ra hai bên thật là "khiêu gợi" Người đàn bà đang lom khom bên Meo trổ hết tài nghệ "ô rô" thổi kèn cũa Mao bằng tài nghệ học từ CIA cũa mỹ chính là Gianh Thanh. Hồ già hổn hển, trố mắt dúi vào tay quỷ vương 1 cây vàng và nói nhỏ, "Tôi xin chịu thọ phạt ở đây". Quỹ vương mĩm cười 1 cách nham hiễm và nói lớn: "Giang thanh, ngươi có thể đi đầu thai dược rồi!"

Bây giờ các bạn hiểu tại sao việt cộng lại ḷn cúi và theo trung cộng như vậy.-- Dam Tac Ho Chi Minh (damtachochiminh@yahoo.com), September 26, 2003.


Moderation questions? read the FAQ