Lại thêm 1 đ̣n đau cho lũ ḍi mọi rọ tam sinh lư bịnh hoạn cong săn -Tiếp Tục Tung Bay - Cờ Vàng Lại Được Công Nhận Tại Tumwater

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VNN-SHCĐ Đưa lên lenduong.net ngày 18/09/2003

(Tumwater - VNN) Tiếp nối chiến dịch cờ Vàng, vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Ba ngày 16 tháng 9 năm 2003, Cộng đồng Việt Nam tại thị xă Tumwater thuộc quận hạt Thurston, tiểu bang Washington đă hân hoan đón mừng nghị quyết vinh danh và công nhận lá cờ Vàng là biểu tượng chính thức của người Mỹ gốc Việt tại địa phương. Toàn thể 7 Nghị viên đă bỏ phiếu thuận sau khi ông Thị trưởng thành phố đưa ra biểu quyết công khai, trước sự chứng kiến toàn thể mọi người hiện diện trong pḥng họp.

Theo phóng viên VNN cho biết, với tinh thần tích cực hỗ trợ cho nghị quyết lịch sử này, bà con đồng hương Việt Nam đă không quản ngại khó khăn đường xa, từ Seattle, Tacoma đến Oplympia đă rủ nhau vễ với một rừng cờ để cùng đồng bào Tumwater đón chào nghị quyết. Đây là bản nghị quyết đầu tiên của một thành phố thuộc tiểu bang Washington, với nội dung ngoài việc công nhận lá cờ Vàng là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Việt tại đây, c̣n "kêu gọi những thành phố khác trong tiểu bang hăy ban hành nghị quyết công nhận lá cờ Vàng".

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, cộng đồng Tumwater đă xin được phó bản lá thư phản đối của ṭa đại sứ VC tại Washington D.C do Bạch Ngọc Chiến, tùy viên báo chí gởi cho Ông Thị trưởng Ralph C. Osgood, nội dung bức thư ngoài những đánh phá và ngụy biện cố hữu, Bạch Ngọc Chiến c̣n viết đại Ỷ: ".... kể từ khi chính phủ hai nước kỶ hiệp định bang giao chính thức vào ngày 12 tháng 7 năm 1995, chúng tôi đă không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.

Lá thư nầy được gởi vào ngày 15 tháng 9, chỉ 1 ngày trước khi nghị quyết được ban hành. Điều đó nói lên sự cẩn trọng và bảo mật tin tức của chiến dịch cờ Vàng rất quan trọng.

Một lần nữa, cùng đồng bào khắp nơi, Cộng Đồng Việt Nam tại Tumwater đă góp phần không nhỏ trong tiến tŕnh đấu tranh cho tự do và dân chủ tại quê nhà. H́nh ảnh của các cụ trong Hội Cao Niên không quản ngại tuổi đời, sát cánh cùng anh chị em trẻ của Hội Sinh Viên VSA là một h́nh ảnh không thể quên trong ḷng mọi người hiện diện tại ṭa thị chính Tumwater để đón chào nghị quyết R 2003 - 013. Từ nay, lá cờ Vàng thân thương sẽ phất phới bay trên các nơi công cộng và trường học khắp quận hạt trong những ngày lễ hội.-- MA CO TRAN DAN TIEN (khiditdoMoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), September 22, 2003

Answers

Response to Lại thĂªm 1 đĂ²n đau cho lũ dĂ²i mọi rọ tam sinh lĂ½ bịnh hoạn cong sĂ£n -Tiếp Tục Tung Bay - Cờ VĂ ng Lại Được CĂ´ng Nhận Tại Tumwater

Chúng ta đă xa quê-hương gần 30 năm, đêm ngày ôm hoài-băo là khôi- fục lại cuộc sống tự-zo & hạnh-fúc cho bà con chúng ta tại Quê Nhà, chúng ta đă tranh dấu dêm ngày nhưng thực-tế, kết quă dă dược những ǵ ?

Chúng ta - kễ că tôi – chĩ mang lại con

ZERO

to tướng !!

Tôi xin lặp lại câu nầy mà tôi đă viết lên Net hơn một lần: Cho tới nay, chúng ta đă làm rung được sợi lông chân thằng Việtcọng nào chưa ??

Đau đớn thay!!

Vậy, xin hành-dộng quyết-liệt, thực-tế, tránh căi vă nhau trên NET v́ ai ai cũng biết ...là sẽ không đi tới đâu.

Thân ái.

Matthew Trần

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), September 22, 2003.


Response to Lại thĂªm 1 đĂ²n đau cho lũ dĂ²i mọi rọ tam sinh lĂ½ bịnh hoạn cong sĂ£n -Tiếp Tục Tung Bay - Cờ VĂ ng Lại Được CĂ´ng Nhận Tại Tumwater

Đừng nản ḷng, chúng ta đang tranh đấu theo kiều bất bạo dộng mà. Muốn tiến tới 1 sự chuyễn dỗi chúng ta phải có nhiều tiếng nói đấu tranh từ trong nước đứng lên. 10, 20 trước đây, Có ai nghĩ rằng Hoàng thân Sihanuc lại có thể về Campuchia làm Vua? Nhưng ông ta đă được người Mỹ dưa về. Trường hợp Việt Nam cũng vậy, v́ 1 trong những mục đích cũa người Mỹ là đánh tan chũ nghĩa cộng sản thế giới, họ đă thành công tại liên sô và đông âu, sớm muộn ǵ cũng tới phiên việt nam mà. Đừng nản chí và hảy tiếp tục công việc của ḿnh.

Thữ hỏi nếu nước Mỹ không tha thiết với VNCH v́ tại sao hết thành phố này, tới thành phố khác công nhận cờ vàng. Nếu tới 1 ngày mà nhiều thành phố công nhận cờ vàng ba sọc của VNCH th́ có phải nước Mỹ công nhận sự tồn tại cũa người việt tự do cũa chúng ta không? Nếu họ công nhận chúng ta th́ cờ đỏ làm ǵ c̣n chỗ đứng? Nếu tụi việt cộng không dược nước Mỹ công nhận th́ coi như không dược thế giới công nhận như trường hợp Iraq. Nếu chúng không dược công nhân th́ thữ hơi... chúng c̣n tồn tại dược bao lâu?

Chuyện ǵ sẻ xảy ra nếu Mỹ lại trở lại trừng phạt VN bằng cấm vận cho tới khi từ bỏ chũ nghĩa cộng sản? Tui bảo đảm Cộng Sản sẻ sụp đổ liền v́ nhân dân bây giờ dược ăn sung sướng rồi, bắt họ khổ th́ họ sẻ vùng lên dẹp đi cái bọn làm cho họ khỗ để dược sung suớng trở lại. Cái này gọi là chiêu "ăn quen rồi, không bỏ dược đó"

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), September 22, 2003.


Response to Lại thĂªm 1 đĂ²n đau cho lũ dĂ²i mọi rọ tam sinh lĂ½ bịnh hoạn cong sĂ£n -Tiếp Tục Tung Bay - Cờ VĂ ng Lại Được CĂ´ng Nhận Tại Tumwater

TBT,

Khi toi nhan manh " chung ta dang o the tháng " có nghĩa là tôi muốn nói về mạt tinh thần.....cũng giống nhu chiến dịch " c̣ vàng" o Mỹ....đó là nhũng chiến tháng tinh thần....

dĩ nhiên ai cũng biết là 1 cọng lông chan cũa thàng cong săn chua rụng.......nhung về t́nh thần.....chúng đang túc tối va hoăng sọ..........nhu khi xua tôi đuọc nghe cha chú tôi nói lại......cs chúng đă đánh giá .....1 sĩ quan tam ly chiến VNCH nguy hiễm tuong đuong bàng 1 trung đội tác chiến VNCH

nhũng ngụi đang góp tiếng nói cũa họ trong diễn dàn này....anh cũng nhu tôi...chĩ là 1 hạt cát trong sa mạc..........cũng nhu chiến dịch c̣ vàng o Mỹ.....họ cũng chĩ là 1 hạt cát trong sa mạc.....nhung nhũng hạt cát sẽ tạo thành 1 băo cát khi nhũng yếu tố " thien ḥa địa lọi " cho phép

nhu tôi đă nói truóc đây......theo căm nghĩ cá nhân cũa tôi......tối hôm qua và nhũng hôm truóc khi diễn đàn này bị vô hiệu hóa ...mồi 1 message là tḥng thêm 1 câu truyện hạ cấp mất dạy về cha me. con d́....chó giao cau^' bẫn thĩu, ..cùng 1 lúc ....chác chán ràng chung'.....lũ ḍi bọ cs đang vỗ tay reo mùng hễ hă .........tôi đă mất b́nh tĩnh v́ tôi nghĩ đến DANH DỤ cũa tất că mọi và cong lao cũa mọi ngụi đă và đang dóng góp vào diễn đàn này...........đó là lư do tại sao

chúc anh 1 ngày vui vẽ

-- Nam Cam (deepsea2@optusnet.com.au), September 22, 2003.


Moderation questions? read the FAQ