Một vài ư kiến

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Theo tôi nghĩ 5 tử sỉ QL VNCH và Hoa Kỳ được an tàng chung tại nghĩa trang Arlington có một ư nghĩa tốt đẹp là quân đội Hoa Kỳ và quân đội VN đă là đồng minh trong cuộc chiến chống xâm lăng cũa CS VN. C̣n việc xây dựng tượng đài chiến sỉ VN th́ hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta (những người Việt tỵ nạn CS) chứ không liên can ǵ đến chính quyền Mỷ. Lư do giăn dị là những tử sỉ QL VNCH đă hy sinh bảo vệ miền Nam chứ đâu phải là chiến đấu cho một chủ nghĩa ngoại bang nào như bọn CS đă xuyên tạc. Chính họ (những người CS VN) đă thực hiện cuộc chiến xâm lăng miền Nam để thực hiện mưu đồ cộng săn hóa theo chỉ thị cũa đàn anh Nga và Trung Quốc. Theo ư kiến cũa tôi th́ chính quyền Mỹ không nên gửi quân tham chiến ở VN. Mặc dầu họ chỉ có mục đích là giúp miền Nam ngăn chận làn sóng đỏ, nhưng trên mặt trận tuyên truyền th́ CS miền Bắc đă có lư ro rêu rao và lừa bịp cho một cuôc chiến chống xâm lăng ngoại bang.

-- MỹVàng (MyVang@usa.com), September 19, 2003

Answers

Response to Một vĂ i Ă½ kiến

Xin co vai hang gop y voi My-Vang.

Chu thuyet cong san ma thang ma co Ho chi minh nhap cang vao VN la cong san de tam quoc te ( cong san bon so vich ), quan niem cua de tam quoc te la chu truong cong san hoa toan the gioi duoi chieu bai giai phong ( quoc gia nao theo che do tu do la boc lot nhan dan trong nuoc, can phai giai phong ).

Chung khong chap nhan quan diem cua cong san de tu quoc te, quan niem cua de tu quoc te la: toi thich duong loi cong san thi toi ap dung, anh khong thich thi ke cha anh, toi khong bat buoc anh phai giong nhu toi.

Tren the gioi chi co mot quoc gia theo duong loi cua cong san de tu quoc te, do la nuoc Nam-Tu khi truoc.

De chuan bi cho cong cuoc cong san hoa toan cau, tat ca cac quoc gia tu do deu co mot dang cong san nam noi ung san trong nuoc. Le-Nin, sau khi cong san hoa toan nuoc Nga, da tuyen bo bien cuong cua khoi XHCN se lan rong khap toan cau.

Ca khoi cong san deu hat chung bai quoc te ca, cung ho hao khau hieu : tat ca cac chien si vo san toan the gioi hay doan ket lai, TUC LA HO CONG NHAN MAT TRAN MOI LA CHIEN TRANH Y THUC HE.

Mot ben la khoi cong san trong tran chien khong bien cuong gom cac " chien si vo san " gom Nga, Trung cong, dong duc, tiep , viet cong.....

Le ra, bon cong san phai duong nhien chap nhan phia ben kia chien tuyen la cac chien si khong cong san la My, Uc, Nam Han. VNCH... trong tran chien y thuc he.

Vay ma, de de dang xui duc dan chung giup chung cuop chinh quyen, bon cong san luon luon xu dung chieu bai chong xam luoc de loi cuon long yeu nuoc cua nhan dan trong muu do cong san hoa cua chung.

De ngan chan lan song do lan rong toi Hoa Ky. chinh phu My da goi quan sang VN de ngan chan cong san tu xa.

Nguoi linh Viet Nam chien dau ben canh nguoi linh Phap khi truoc de danh lai Viet Minh cung nhu nguoi linh VNCH sau nay chien dau ben canh nguoi linh Hoa ky chong lai Viet Cong, la de bao ve tu do trong cuoc chien y thuc he, nhung luon luon bi cong san xuyen tac la tay sai.

Trong khi bon chung moi thuc su la tay sai cua cong san quoc te trong muu do cong san hoa toan the the gioi.

Hien nay o Nam Han van con quan doi Hoa Ky don tru, va Bac Han van ra suc yeu cau quan " xam luoc " Hoa Ky phai rut lui de bon chung de dang cong san hoa Nam Han.

Viec Hoa Ky chon cat cac tu si VNCH trong nghia trang quan doi Hoa Ky cung nhu lich su Hoa Ky van khang dinh ro rang la su co mat cua Hoa Ky tai VN la de ngan chan lan song do cua cong san, va VNCH la dong minh trong cuoc chien y thuc he chong cong san quoc te.

Sau khi cong san sup do, ca the gioi ghe tom chu thuyet cong san, bon Viet Cong choi bay choi bien qua khu cong san cua chung, chung om chat lay ly do chong xam luoc de bien minh cho hanh vi cong san hoa mien nam cua chung.

Tuong dai Viet My ngoai muc dich vinh danh chien si VNCH ra, con mang mot y nghia quan trong khac cho the he tre biet truoc su xuyen tac trang tron cua viet-cong, do la : chien tranh VN vua qua la mot cuoc chien y thuc he giua hai chu thuyet, nhung nguoi cung ke vai chien dau ben nhau khong nhat thiet phai cung mot dan toc.

Do do, du tac gia tuong dai Viet My la mot dieu khac gia VN, hinh anh hai quan nhan cua hai dan toc cung mot chi huong dung canh nhau la mot dieu can thiet nen lam, vi no mang mot y nghia chinh tri quan trong de giai thich y nghia cua cuoc chien y thuc he.cung nhu de dap tan su xuyen tac cua cong san voi giong dieu " xam luoc, tay sai ".

Trong cuoc chien chong cong vua qua, Hoa Ky co the cung khong can co mat tai nam VN, nhung suy nghi cua chinh phu Hoa Ky khac voi quan niem bip bom che day cua cong san, ben cong san chu trong ve tuyen truyen, nguoi My lai qua thuc te, coc can tuyen truyen voi hinh anh che day ben ngoai, nen de bi mang tieng va phan tuyen truyen.

Hoi dai dong mot chut, mong My Vang thong cam.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), September 19, 2003.


Moderation questions? read the FAQ