Tượng Đài Chiến Sỉ Việt Mỷ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mời các bạn vào weblink dưới đây và chọn "View Slideshow" để xem công viên của Tượng Đài Chiến Sỉ Việt Mỷ.

Tượng Đài Chiến Sỉ Việt Mỷ

Tội nghiệp cho những người bộ đội miền bắc đă bị lừa bịp để chết cho sự nghiệp ăn cướp và bán nước của lủ khỉ bù nh́n ngu dốt. Những tên c̣n sống sót mới mở mắt ra và biết ḿnh bị lừa. Chúng bèn giải phóng tối đa đồ đạt, nhà cửa, ruộng đất, và sự tự do của người dân miền Nam để bù đắp lại sự cực khổ trong rừng rậm. Đúng là một đảng cướp.

-- Mỷ Vàng (MyVang@usa.com), September 18, 2003

Answers

Response to Tượng ĐĂ i Chiến Sỉ Việt Mỷ

Chừng nào chũ nghĩa cộng sản tại việt nam sụp đỗ, Tôi sẻ kêu gọi bà con cô bác quyên tiền xây 4 bức tường lớn tại nghĩa trang quân đội thủ đức cũ. Bức thứ nhất lớn gấp 10 bức tường tại memorial wall washington chứa tên 700,000 chiến sĩ VNCH hy sinh trong cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ tổ quốc khỏi sự xâm lược của chủ nghĩa phi nhân cộng sản, bức thứ 2 lớn khoăng 6 lần chứa tến 300,000 - 400,000 nạn nhân chết hay mất tích trên dường di t́m tự do. bức thứ 3 lớn gấp 40, 50 lần ghi tên 3 triệu thường dân chết trong chiến tranh do việt cộng gây ra. C̣n bức thứ 4 lấn gấp 20 lần th́ ghi tên 2 triệu cán binh cộng sản chết v́ nghe theo bọn cộng sản đi làm chuyện ruồi bu là xâm lược miền nam, dưới chân các bức tường là toàn bộ chân dung cũa các tên đầu sỏ cộng sản thế giới bao gôm Karl Mark, Le Nin, Mao, Hồ Dâm Tac, Lê Duẫn, Lê Khả Phiêu.... Bọn khốn nạn này phải dội các bức tường đó trên đầu 1000 ngàn năm để chuộc lại tội ác chúng đem lại cho nhân dân Việt Nam! Lúc đó xin mọi người nhớ ũng hộ nhiều nhiều.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), September 18, 2003.

Response to Tượng ĐĂ i Chiến Sỉ Việt Mỷ

Trong tuong lai se co nhieu tuong dai nua nhu tuong dai ky niem nhung nguoi da bo minh tren con duong tim tu do, tuong dai To Quoc Ghi On cac Chien Si VNCH da bo minh cho cuoc chien bao ve tu do.

Bon cong san nen lap mot tuong dai co hai bo doi mang non coi, bo bon chan, ghe lo day minh, luoi the ra nhu con cho dai vay.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), September 18, 2003.


Moderation questions? read the FAQ