Chân Dung Người Lính VNCH

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin mời quí vị bấm vào cái link dưới đây để đọc bài viét về "Chân Dung Người Lính VNCH", xin chân thành cảm ơn.

Chân Dung Người Lính VNCH

Hăy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà

Hăy giữ ǵn và bảo vệ tinh thần Vị Quốc Vong Thân của họ

như giữ ǵn ngọn lửa thiêng trong ḷng dân tộc,

th́ dân tộc ta mới mong có được những

truyền nhân xứng đáng với thế hệ tương lai.-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), September 16, 2003

Answers

Response to ChĂ¢n Dung Người LĂ­nh VNCH

CHIEN DAU NHU COP DU.

YEU DAN TOC HET LONG.

NGHIN NAM LUU CHIEN SU.

QUAN DOI VNCH ANH HUNG.

Quan doi VNCH, 21 nam vung vang tay sung, cung Dong Minh ngan chan huu hieu bon linh xung kich hung hang cua cong san quoc te trong chuong trinh cong san hoa the gioi, giup do hieu qua cac nuoc ban trong khu vuc nhu Thai Lan, Ma Lai ranh tay tieu diet lu Cong Phi trong nuoc de cac quoc gia nay tro nen thinh vuong, phu cuong, khong bi cong phi trong nuoc lam noi ung; da ngan chan hieu qua lan song do cua cong san Ha-Noi lan toi bien gioi sau 30/04/1975.

Quan Doi VNCH da danh tra quyet liet nhung dot xam lang tan bao cua quan cong san bac-viet, ten linh xung kich cua cong san quoc te, GOP PHAN DAC LUC VAO SU SUP DO CUA LIEN XO VI KIET QUE KINH TE.

Hinh anh cac Chien Si Quan Doi VNCH se mai mai ton tai trong lich su dan toc VN.

Cac anh se khong bao gio chet.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), September 17, 2003.


Moderation questions? read the FAQ