Chuyện 18 ông La Hán

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bao Bất Đồng

......

- Trong cuộc chiến tranh giữ nước vừa qua, anh hùng không chỉ có ngũ đại tướng quân Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vĩ, Phạm Văn Phú và Lê Văn Hưng. Mà c̣n hàng vạn những chiến binh vô danh đứng rợp trời dọc theo suốt chiều dài của Quân Lực.

Tỷ như cái chết cực kỳ anh dũng của...18 ông La Hán.

- Thập bát La Hán ?

- Phải. Đó là 18 dũng sĩ của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù. Khi tướng Dương Văn Minh đọc bản văn đầu hàng th́ họ đang múa súng tại rừng Tân Uyên. Khi xe tăng VC húc đổ cánh cửa dinh Độc Lập th́ họ đang đánh vỡ mặt bọn du kích ở mật khu Biên Ḥa.

- Hách thật !

- Sáng ngày mùng 2 tháng 5, họ rút tới bờ sông Đồng Nai, định bơi qua phía bên kia để chơi một cú chót th́ bị bao vây, bị bắt. Trước khí phách ngất trời của những người lính Biệt Cách, trước thần oai lẫm liệt của những ông La Hán thời đại, kẻ địch vừa sợ toát mồ hôi, vừa phát hoảng dựng tóc gáy. Nên chúng đem xử bắn hết rồi ném xác xuống sông !

- Thảm lắm thay ! Thảm lắm thay !

- Đồng bào quanh vùng, phần v́ cảm thương cho các chiến sĩ đă vị quốc vong thân, phần v́ ngưỡng phục phong thái bất khuất của những đại anh hùng, nên đă vớt xác anh em và chôn dọc theo bờ sông.

Hỡi ơi, khi sống th́ đứng trên đầu sóng ngọn gió, lúc chết th́ chẳng có được một mảnh gỗ đề tên.

Tựa như những câu thơ...

"Lính Biệt Cách Dù không trích nghĩa trang

Yêu cô đơn nên mến lá thu vàng

Ghét nghi lễ nên âm thầm nằm xuống...

hoặc :

"Một mai anh chết trong rừng thẳm

Muôn lá vàng rơi niệm xác thân".

Bao mỗ thở dài :

- Họ thuộc Biệt đội nào ?

Hán tử trợn mắt :

- Mày cũng biết Biệt-Cách Dù à ?

- Bẩm, xưa tại hạ với Liên Đoàn 81 cũng có một chút duyên.

Hán tử nghẹn ngào :

- Theo bản tin Biệt Cách Dù từ Hoa Kỳ, họ thuộc về ba toán thám sát. Thứ nhất là Biệt đội 1 của Trung-úy Trần Bá Long, thứ nh́ là Biệt đội 2 của Trung-úy La Cao, thứ ba là Biệt đội 4 của Trung-úy Nguyễn Văn Quư.

Hán tử chép miệng :

- Cựu Đại-tá Phan Văn Huấn, đương kim gia đ́nh trưởng Biệt-Cách Dù đă liên lạc với các chiến hữu ở Việt Nam để bằng đủ mọi cách phải t́m cho ra các nấm mồ của 18 đại dũng sĩ này. Tin giờ chót cho biết rằng đă t́m được một hố chôn tập thể tám người, rằng đă truy cứu được tên tuổi, rằng đă thông báo với thân nhân và đang chuẩn bị t́m nơi an táng.

- Cảm động quá ! Cảm động quá !

- Than ôi, vật đổi sao dời, thấm thoát mà cũng đă hơn hai mươi năm. Trong suốt chiều dài của cuộc chiến tranh đă có hàng vạn chiến sĩ ta đă hy sinh cho tổ quốc, trong đó có hàng ngàn tử sĩ mà xác thân c̣n gửi đâu đó ở hốc núi, xó rừng, bên lau sậy, ven suối. Không có được một tấm bia đá, không có được một nén hương thơm. Hỏi sao mà hồn phách được siêu thoát, hỏi sao mà nấm xương khô được nguyên vẹn.

Tựa như lời ai điếu :

"Người anh hùng mang nỗi uất hận, trong khi bao lá cây xào xạc rụng xuống".

Thôi th́, xin được chắp tay cúi đầu trước Anh Linh của Thập Bát La Hán.

Bao Bất Đồng

-- Con Hồ Dâm Tặc - Nong Duc Manh (Con_Hồ_Dâm_Tặc@hn.vnn.vn), September 16, 2003

Answers

Nho Bao Bat Dong/ Han Tu chuyen loi lai cho cuu Dai Ta Pham Van Huan la` nam 1979 co 1 anh ban tre da phat giac duoc 1 bo xuong trong bo quan ao thuy quan luc chien, khau sung truong M16 vat cheo qua vai va` tam the bai van con nam nguyen tren xuong co^?.

Nguoi ban tre ten Hoang` Nguoi viet goc hoa di vuot bien cuoi nam 1982 co nguoi anh la` sau' hai? chuyen ban xang dau^` cho nguoi vuot bien trong khoang thoi gian 1978 - 1985 nguoi anh hai thi chay xe xiclo may la` nguoi saigon di vuot bien trong to chuc cua SAU' BANG va` HAI GIA`. Hien nay cu ngu tai CANADA.

Nam 1979 khi hoang con la` 1 ban tre 1 hom vo tinh da toi cu` lao o noi thanh saigon (se dua chi tiet neu nguoi that su muon biet ) thi gap xac nguoi linh nay Hoang va` 1 so ban be da chon cat nguoi linh tran xau so^'.

Trong nam 2000 vy da ve vietnam va` chung thuc nhung tin tren la` dung . Anh hoang neu anh o noi nao tai CANADA hi vong anh lien lac voi vy vi` vy muon xin them mot so chi tiet quan trong ve nguoi linh nay. email cua vy la`: hoang_thuy_vy_vy@yahoo.com , Thanh that cam on anh da chon cat ngguoi linh tran do. Duc phat tu bi, duc chua troi khoan dung se luon mang hanh phuc toi cho gia dinh anh.

Hoang Thuy Vy Vy

-- hoang thuy vy vy (hoang_thuy_vy_vy@yahoo.com), September 17, 2003.


Moderation questions? read the FAQ