Hịch Cứu Nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Phong Tro Thống Nhất Dn Tộc

v Xy Dựng Dn Chủ

Hịch Cứu Nước

Hỡi đồng bo!

Việt Nam ta bốn nghn năm giữ nước, non sng vang dội tiếng oai hng. Lời tin tổ: Nam quốc sơn h Nam đế cư! Tiệt nhin định phận tại thin thư.

Cớ sao ngy nay, l con Hồng chu Lạc, đem ni sng dng hiến cho người, tủi hổ nước non? No mu hồng nhuộm từng mạch đất, từ Trưng, Triệu, Đinh, L, Trần, L, Nguyễn, sử xanh cn ghi chp r rng, điểm thắm giang sơn từ mun thuở.

Ta hy nghe Bnh Ng đại co:

... Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đ lu.

Ci bờ sng ni đ ring, phong tục Bắc, Nam cũng khc.

Trải Đinh, L, L, Trần nối đời dựng nước, cng Hn, Đường, Tống, Nguyn đều chủ một phương.

Dẫu cường nhược c lc khc nhau, song ho kiệt đời no cũng c ...

Nhớ lại thuở Ma Thu tranh đấu,

Ton dn nghe chăng sơn h nguy biến!

Trước tiếng gọi của non sng hừng hực, dậy lng i quốc mun người, hằng vạn thanh nin đứng ln, xả thn v

Tổ Quốc, quyết ch hin ngang cng khi lửa, đnh đuổi qun th. Hng triệu sinh linh hy sinh, bảo vệ nước non, gn giữ ci bờ, từ rừng xanh biển thẳm đến đồng ruộng sng ngi, từng con lạch con knh, từng nẻo đường đất nước. Nước non oai hng độc lập, nhưng tự do hạnh phc đ về đu?

Đảng Cộng sản của Ma Thu tranh đấu, nay quay đầu ngược đi, thống trị 80 triệu đồng bo, coi dn như cỏ rc, đất nước như đồ chơi. Dn kh kiệt quệ, đạo đức suy vi, người người lnh nạn. Cầm quyền th thối nt, cầm cố nước nh, vay tiền mượn nợ, xuất cảng dn ngho lm n lệ bốn phương, rồi vnh vnh tự kiu l ưu việt! Nay cn cắt đất, dng biển cho ngoại bang để mưu đồ mun năm trường trị. Tội lớn ty trời, nước Biển Đng nghn thu khng rửa sạch, trc Trường Sơn mun thuở vẫn chưa phai.

Mu dn tộc đ đổ thắm trn từng ging mạch đất, xương chất chồng rải rc khắp non sng, m Dn chủ, Tự do, ấm no hạnh phc, chỉ l tuyn truyền huyễn hoặc hư khng. Đu những người gục ng, anh linh xưa rờn rợn khắp non sng, để cống hiến cho Khng c g qu hơn độc lập tự do. Nay Độc lập đu m Tự do đu? Nước độc lập m ci bờ bị mất!

Dn hạnh phc tự do, vẫn đo bằng thng sắn, chn cơm ng!

Ni chi đến nhn quyền, nhn cch, đạo đức lm người, trong chế độ ưu việt khng bằng ong kiến! Ni chi đến bảo vệ ci bờ giang sơn gấm vc! Kẻ thống trị nhởn nhơ vơ vt, quần l o lụa, bốc lột dn ngho sang đoạt của cng, từ v sản bỗng chốc thnh tư bản, vương giả xa hoa, bạc tiền vung vi ! Tủi hổ thay cho Tổ Quốc, nhục nh thay cho Tiền nhn đ đổ mu hồng dựng nước!

No Ải Nam Quan, suối Phi Khanh với rừng thing Cao Bắc Lạng !

No Ni rừng Trường Sơn, một dy xanh ci bờ mở nước!

No Mũi C Mau, Sng Tiền, Sng Hậu, Ph Quốc, H Tin !

Giang sơn ta đ! Niềm tự ho bốn nghn năm giữ nước.

Nay hận thay ! Giang sơn bị cắt, ci bờ bị mất. Đau đớn thay! Mẹ Việt Nam chia la da thịt. Con dn Việt Nam ơi ! ngươi c cn tự do được khc hay khng? Hy ngước nhn về phương Bắc, căm hận thay, ải Nam Quan, vết oai hng ngn năm lưu dấu? thc Bản Giốc, giang sơn cẩm t đ về đu?

Hỡi những kẻ phản bội Ma Thu khng chiến, năm mươi năm thống trị, ngươi đ mặc sức trầm lun dn tộc Việt, nay cn ươn hn đem bn đứng qu cha? Hỡi những anh em Ma Thu khng chiến, ta phải lm g để cứu lấy qu hương?

Tội bn nước, trời xanh khng dung thứ, nhn dn nguyền rủa, giống ni khinh.

Hỡi đồng bo nghe chăng Tổ quốc lm nguy, ci bờ đang mất!.

Nam Bắc ta một nh thề nguyền cứu nước !

Việt Nam, mồng 5 Tết Nhm Ngọ, 2002

Phong Tro Thống Nhất Dn Tộc

v Xy Dựng Dn Chủ-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), September 12, 2003

Moderation questions? read the FAQ