Gratis: 2 eksemplarer af Leica Fotografie International

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Blot til orientering til dem der ikke modtager Leica's email newsletter:
Leica tilbyder 2 gratis prøve eksemplarer af LFI jvfr. deres seneste newsletter:

Answers

Det ser ud til at ovenstående tilbud er udløbet. Det seneste Leica newsletter har flg. "tilbud":-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), October 06, 2003.

Moderation questions? read the FAQ