Con người chết tới hai lần, chỉ có xảy ra dưới chế độ CSVN mà thôi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sau ăn cướp được niềm Nam vào ngày 30-04-1975 đen. Sau biến cố năm Mậu Thân 1968, chánh phủ VNCH có thành lập ra khu nghĩa trang Ba Tầng Huế, để chốn cất đồng bào bị CSVN thảm sát ở cố đô Huế có hơn 4000 môi mộ được chốn cất ở nghĩa trang này. Nhưng sau ngày ăn cướp được niềm Nam, bọn CSVN đă cho xe ủi đất sang bằng khu nghĩa trang này.

CSVN có quân tử không? Theo tôi nghĩ là không v́ họ rất là hèn hạ và đê tiện, trả thù người lính VNCH khi họ đă chết từ lâu rồi mà vẫn không dược nằm yên, qua cái nh́n khi bọn chúng cướp được niềm Nam họ đập phá và sang bằng cái nghĩa trang quân đội VNCH ở Biên Hoà, mà bây giờ người dân sống nơi phương xa đi ngang qua vẫn không biết được nơi đó là nghĩa trang quân đội của VNCH. Chết mà vẫn không c̣n được nằm yên ở dưới mồi mă nói chi người lính hay là người thương phế binh của quân lực VNCH. Những hành động đó đủ để cho ta thấy rằng bọn CSVN muốn để xoá hết những lỗi lầm việc làm tội ác của họ. Nhưng làm sao mà chúng xoá bỏ được tội ác của chúng, rồi thời gian lịch sử của Việt Nam sẻ trả lời cho chúng ta, bác Hồ và cái đảng CSVN có tội hay không có tội với dân tộc Việt Nam.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), September 10, 2003

Answers

Response to Con người chết tới hai lần, chỉ cĂ³ xảy ra dưới chế độ CSVN mĂ  thĂ´i

Sau khi Nguyễn Ánh chiến thắng quân Tây Sơn đă di đào mồ mả tổ tiên của Tây Sơn mà sỉ nhục.... việc làm này khiến cho tới giờ này chúng ta c̣n căm phẫn. C̣n việt cộng th́ cũng khác ǵ Nguyễn Ánh, cũng đào mồ, đào mả không những của kẻ thù mà của nhân dân Việt Nam lên để xây công viên, xây nhà cho cán bộ. Không trách ǵ bây giờ bọn cán bộ bị quả báo. Đẻ con ra không bị ngu ngu th́ cũng là hạng rác rưới phá gia chi tữ mà thôi. Hành vi cũa VC là hành vi không khác ǵ hành vi cũa xă hội thời man rợ.

Gia đ́nh tôi có 3 người chết trong tết Mậu thân 1968, đả phải dời mộ hết mấy lần rồi. Gần đây không chịu dược nữa bèn thiêu lấy tro cốt cho vào chùa cho chắc ăn. Xin kết thúc bằng 4 câu thơ con cóc.

Việt Nam có 1 thằng hồ (chửi tục),

Đi theo cộng sản dày mồ tổ tiên,

Việt Nam có lũ cộng điên

Bạo tàn phá hoại tham tiền hiếp dân.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), September 10, 2003.


Moderation questions? read the FAQ