Ny M linse ?

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

På Photografica's hjemmeside er omtalt en ny - linse. Hvem ved noget om det ?

-- Jesper Troels Jensen (jtjensen@mac.com), September 07, 2003

Answers

Det ser ud til at være en 90mm macro med en søgerforsats. See evt. denne diskussion på photo.net's leica forum: http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg? msg_id=005yFV.
Nogle vil sikkert glæde sig over dette produkt, men jeg mener nu at man er bedre tjent med et SLR til macroopgaver (men lad os nu se om rygterne taler sandt).

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), September 11, 2003.

Moderation questions? read the FAQ