Thế Kẹt Của Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thế Kẹt Của Việt Nam

Từ ngày đầu lập nên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đă cam tâm làm tay sai cho Cộng Sản Quốc Tế hầu thực hiện mộng bành trướng Chủ Nghĩa Cộng Sản khắp vùng Đông Nam Á. Để thực hiện mục tiêu này, Hồ Chí Minh đă cướp công cách mạng của toàn dân trong giai đoạn chống Pháp, thủ tiêu các thành phần quốc gia, âm mưu chia đôi đất nước với Pháp qua Hiệp Định Genève 1954. Sau đó, CSBV dựa hoàn toàn vào sự yểm trợ của khối Cộng Sản về mọi mặt từ kinh tế đến quân sự, gây cuộc chiến tương tàn Nam Bắc hầu nuốt trọn miền Nam. Trong suốt cuộc chiến, Hồ Chí Minh đă áp dụng chính sách đi hàng hai với cả hai nước đàn anh Nga Sô và Trung Cộng để lấy viện trợ, vũ khí, tiếp liệu hầu tiếp tục cuộc tấn công xâm lăng miền Nam Việt Nam. Hồ thường căn dặn đám đàn em: "Phải cố hết sức giữ quan hệ tốt đẹp với Liên Sô và Trung Quốc để tranh thủ viện trợ của cả hai nước, ít nhất là cho tới khi thống nhất nước nhà."

Sau khi chiếm được miền Nam, biết TQ khó thể là bạn lâu dài, nên CSVN hồ hỡi, lờ TQ thân Nga, xâm lăng Cao Miên, trêu ngươi TQ. Trong thời gian này, khối thân Nga cầm đầu bởi Lê Duẩn đă loại trừ nhiều đồng chí thân Trung Cộng như nhóm Hoàng Văn Hoan. Đợi đến lúc Nga Sô cùng các nước Cộng Sản Đông Âu sắp tan ră, CSVN mất thế lực dựa lưng, TQ xua quân tràn qua biên giới dạy đàn em CSVN một bài học. Đây chính là một bài học khó quên cho CSVN: khi muốn vuốt râu hùm th́ phải dựa vào một thế lực hậu thuẫn mạnh hơn trước đă; nếu không, chính ḿnh sẽ nhận lănh hậu quả khốc liệt của nó.

Sau khi sát nhập Hồng Kông vào Lục Địa, Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Đào hiện đang t́m cách nuốt lời hứa để Hồng Kông tự trị và duy tŕ chính sách "một lănh thổ hai chính sách" như hứa trước năm 1997. Phản đối ư đồ của TQ muốn "xiết chặt ṿng kim cô" trên đầu ḿnh, tháng 7 vừa qua, nửa triệu dân Hồng Kông đă xuống đường biểu t́nh tuần hành chống lại dự luật số 23 cho phép chính quyền thêm nhiều quyền hành giới hạn quyền tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Trước khí thế sôi sục phản đối của dân chúng Hồng Kông, trong t́nh trạng nội bộ đang rạn nứt v́ tham nhũng, phe phái đấu đá trong hậu trường và xă hội đang rúng động v́ hậu quả của dịch SARS, nhà cầm quyền TQ đă "lùi một bước" để t́m dịp thuận tiện khác.

Đài Loan đă học thuộc ḷng bài học Hồng Kông nên đă dành một ngân sách lớn tân trang quân đội, hải và không lực của họ để quyết tâm chống lại mưu đồ sát nhập Đài Loan vào Hoa Lục của TQ. Đài Loan hiểu rằng chỉ có "sức mạnh dân tộc" hợp với thế lực siêu cường Hoa Kỳ yểm trợ sau lưng mới bảo vệ được nền độc lập, tự do của đảo quốc này nên họ đă cương quyết hành động. Liệu Việt Nam có nh́n thấy gương Đài Loan trước mắt mà can đảm tự t́m cho dân tộc một hướng đi thích hợp hay không? Trường hợp Đài Loan cũng tương tự như trường hợp của Việt Nam, đối với "đại hán Trung Quốc" cả hai tiểu quốc này là một phần giang sơn của Hoa Lục mà tên đại hán rắp tâm thâu tóm về một mối. "Chẳng sớm th́ chầy" TQ sẽ khởi động can qua, t́m cách sát nhập Đài Loan, và rồi có lư do ǵ thuyết phục TQ không nuốt gọn Việt Nam khi biết tiền đồ nước ta đă ruỗng như một ổ mối? T́m một thế lực khác trung ḥa áp lực TQ tại Việt Nam hẳn không ai hơn được siêu cường Hoa Kỳ! Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ thực hiện cho tập đoàn lănh đạo CSVN; phần v́, không dám công khai thân Mỹ v́ ngại rằng khi TQ cảm thấy bị bao vây và bị đe dọa sẽ phát khùng mà xua quân xâm lăng Việt Nam nữa chăng? Phần v́, nếu thân Hoa Kỳ, chấp nhận nền kinh tế thị trường, giữ đúng "luật chơi" th́ VN bắt buộc phải thay đổi theo trào lưu dân chủ, có nghĩa, tập đoàn lănh đạo không thể "cố đấm ăn xôi" được nữa, mà phải thật sự thay đổi thể chế chính trị và kinh tế trong "diễn biến ḥa b́nh" nếu không muốn bị toàn dân vùng lên đạp đổ chế độ. Thế nhưng, CSVN đă chọn lối "thần phục Trung Quốc" rập khuôn quan thầy dùng chính sách độc tài, theo đuổi chủ nghĩa Cộng Sản với định hướng Xă Hội Chủ Nghĩa để kéo dài thời gian trị v́ hầu được "vinh thân ph́ gia." Trong khi đó, CSVN cũng "thả mồi" dân-chủ-hóa và mời gọi Hoa Kỳ cùng các quốc gia Tây Phương đổ tiền của vào đầu tư trại Việt Nam hầu chia chác quyền lợi. Tuy cáo già là thế mà CSVN lại chỉ "bắt bóng" mà thôi! Hoa Kỳ thừa hiểu VN khôn vặt, chơi tṛ "đi hàng hai" thủ lợi chứ chẳng thành tâm thay đổi nên cũng "vỏ quít dầy có móng tay nhọn" bằng cách trói buộc điều kiện trong những thương ước, đầu tư khiến VN "giở khóc giở cười."

Nếu không có ḷng "yêu nước, thương dân," thật tâm xây dựng đất nước và vun xới cho tương lai dân tộc, nước ta sẽ càng ngày càng thoái hóa về mọi mặt mà Việt Nam có bước bằng "đôi hia bảy dặm" cũng mất vài thế hệ để quay về khởi điểm. Trách nhiệm làm ngu dân, đất nước tụt hậu, đặt tương lai dân tộc trong t́nh trạng "phá sản về cả tinh thần lẫn vật chất" ngày nay, Đảng CSVN và tập đoàn lănh đạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lịch sử dân tộc. Dù nại bất cứ lư do ǵ để bào chữa cho những thất bại trong kế hoạch tái thiết và phát triển quốc gia thời hậu chiến, CSVN cũng mang trọng tội với tổ quốc khi áp dụng chính sách độc tài áp bức dân lành để mưu lợi cá nhân, đảng phái bất kể đến tương lai đất nước.Chính sách vá víu "kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa" tự nó đang triệt tiêu lẫn nhau như hai con ngựa kéo chiếc xe kinh tế hướng về hai chiều đối nghịch. CSVN khó thể giữ chính sách "đi hàng hai" để thủ lợi từ cả TQ và Hoa Kỳ trong t́nh thế mới: VN chẳng có ǵ để mặc cả ngoài sự thật tâm đổi mới và liên kết với các quốc gia trong vùng Biển Đông vừa phát triển đất nước vừa pḥng thủ chống TQ v́ quyền lợi và nền an ninh chung của toàn vùng với sự yểm trợ của Hoa Kỳ.

Nga Sô không c̣n là chỗ dựa, t́nh trạng kinh tế th́ tụt hậu, xă hội lại băng hoại, phân hóa cực độ và đối diện thường trực với áp lực Trung Quốc ngày càng đè nặng về cả quân sự, chính trị lẫn kinh tế, liệu chế đô. CSVN hồi tỉnh kịp thời và đủ can đảm tự thay đổi chính sách kinh tế cùng thể chế chính trị nhanh chóng ḥng cứu văn tổ quốc đang suy vong hay tiếp tục "gục mặt cúi đầu" dựa lưng TQ để "tham quyền cố vị" vơ vét tài sản quốc gia và mồ hôi nước mắt nhân dân?

Tập đoàn lănh đạo và Đảng CSVN đang đứng trước ngă ba đường của quyết định!

Phạm Văn Thanh-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), September 04, 2003


Moderation questions? read the FAQ