Việt cộng và Khũng bố là một

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

thằng lớp 5 Hùng bá láp ơi hôm nay là ngày cúng cô hồn sống tại VN phải không ? , theo tao biết ngày 2/9 hàng năm việt công thường tổ chức đám giỗ cho thằng cu li hồ chí minh vậy chú mày có ra ṭa đại sứ mà dự không vậy thường thường khi làm giổ cho thằng chó má đó tụi nó hay đem h́nh playboy ra bày quanh bàn thờ cho thằng giặc ǵa đó ngắm

ồ quên phăi gọi thằng mất dạy trai giang hồ đó là " nhà tư tưỡng " mới đúng chứ , nhờ tư tưỡng bệnh hoạn cũa nó mà việt công đă trở thành một đám ma cô , mất dạy , bán nước ,không ngừng xuất khẩu gái điếm , điếm dực sang cho tụi Tàu dọc theo khu vực Nam Châu Á TBD, chưa hết bây giờ c̣n bày đặt làm cố vấn cho tụi khũng bố quốc tế đánh chiến tranh du kích nữa , coi chừng Ngũ giác đài đang canh tụi bay đó ,

nghèo mà bày đặt làm khũng bố ,tụi bay quen khũng bố tinh thần người dân đặng cuớp cũa giết người , nên kết thân với Al Queda rất nhanh

à quên mày có biết du kích đọc láy lại là ǵ không ? là dích c... đó , trong chiến khu " Địt " đàn anh tụi bay xài chiêu đó nhiều lắm mà , xài luôn với nữ đồng rận rồi giết hoặc báo cho quốc gia bắt để bịt miệng y hệt thằng lưu manh hồ chó minh gian dâm với vợ cũa Lê Hồng Phong , bị Trần Phú biết đươc nên đă hạ luôn 2 người này mấy chục năm trước đó đúng hông

mày c̣n cà chớn phá cái forum này nữa tao sẽ viết că đống bài loại này gửi về VN đó , tao bận cở nào cũng sẽ để ra 4 tiếng một ngày chơi với đám việt cộng tụi bay có giỏi kêu mấy thằng bán nước trong bắc bộ phủ vô đây luôn đi

Ngày xữa ngày xưa có những ông kẹ trong đăng cộng săn Việt Nam , nghe lời Ông kẹ xấu nhất là lê khă phiêu đă bán Ải Nam Quan cho Tàu ....

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), September 02, 2003


Moderation questions? read the FAQ