Bi Thơ cho qu hương VN tu*. do

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bi Thơ cho qu hương

Ny em nhỏ đường khuya mưa ướt lạnh........Em đi đu giữa phố tối xc xơ...........Chủ nghĩa x hội sao em cn lưu lạc ..........Tm g trong bụi rc miếng cơm thừa.

Đảng dạy dỗ 30 năm sao vẫn đi...........Vẫn ngho nn vẫn thất học ngu ngơ........Em cn b mẹ cha đều lao động..........Chẳng cn ai nn chẳng khc bao giờ

i tổ quốc uy nghim 4 ngn năm văn hiến...........M vẫn đi ngho khổ ải như xưa............Lnh tụ dạy phaỉ chnh chuyn v sản..........Nn em ăn my xin cht cơm trưa

X hội đ rợp cờ hồng cho gc.........Đầy huy chương khẩu hiệu tung h...........Sao chẳng c một gc đời nho nhỏ........Cho b mồ ci che nắng che mưa

Chung quanh em l kẽm gai cng sự ..........L AK nn cối mắt gươm dao...........Em b nhỏ ci gầm trong lo sợ ........Tương lai no cho mộng ước mai sau

Lnh tụ bo chương như con lợn ỉ ..........Nứt da phnh bụng như con ễnh ương.........Mở miệng l v dn v nước.........Mo miệng phng mi đng kịch phường tuồng

Ci mảnh cho vng sao đỏ mu mu lợm...........Ci gọi cộng ho x hi ngu dn........Cn c lũ đỉnh cao trung ương đảng.......V cả triu con di bọ theo chn

Dẹp cho hết những rc dơ kinh điển........Những Mc L những nghị quyết gio điều.........Phải đập nt lũ ễnh ương Cộng Sản.......Khai phng non sng ni giống Lạc Hồng

Giờ đ điểm đnh dập đầu rắn đỏ........Đập cho tan bọn c quỷ yu ma.........Phải dựng laị nước Vit thường lẫm liệt.........Nối ch tiền nhn xy đắp qu cha

Cờ Vng sọc đỏ bay cao chnh kh.........Cuả triệu dn cuả hồn nước Viẹt Nam........Ngy cả nước chung lng đnh giặc đỏ.........Quang phục qu hương thắp lửa anh hng

Ny em nhỏ biển du đời đắp đổi......... o phong phanh trơ xương trắng mu hồng........ Chủ nghi vinh danh những loi c điểu...........Nn cũng v tnh chối bỏ tuổi thơ

Tn cuộc chiến ba mươi năm th hận........ Tưởng đ bnh yn xa đi giảm ngho......... Khi nhn lại ba mươi năm kế tiếp........ Chẳng khc g đu bnh vẽ trn cao

Chng đập nt kỷ cương xo mờ bin giới......... Hn hạ quỳ dng hoa gấm qu hương........ Cho phương bắc b quyền để lm qu tặng....... Nhục sử ghi thm một chiến tch lẫy lừng (!)

Đu Nam Quan ngn năm xưa nước Việt ....... Bản giốc thc reo hng vỹ nam phương........ Đu T thị Lạng Sơn cửa aỉ....... Đảng cướp đ hn bn nước bun dn

i đau xt nhục thay cho Vit tộc ......i tiền nhn bỏ xương mu giữ gn.......Chỉ pht chốc chng đang tm phung ph........Cả một cơ đồ tan nt đảo đin

Naỳ em nhỏ khi lớn khn phải nhớ........Đảng chỉ tung h chủ nghi đại đồng......... Chng thực chất l mt loi su bọ ........ Lm bẩn giang sơn nhơ nhuốc tổ tng

Em khi lớn phải noi gương Thường Kiệt .......Phạt Tống bnh Chim đi lại non sng..........Em khi lớn l Quang Trung lẫm liệt .........Đnh cho giặc nhuộm đỏ sng Hồng

Đời dạy em phải lm người chn thật ........Phaỉ biết yu thương phaỉ bit' kin cường........Em phaỉ hiểu Đảng l loa lục sc.......Phaỉ đập cho tan lũ di bọ trung ương

Đy cờ nước từ nghn xưa để lại .......Đy uy linh chnh nghi cuả Vit Nam.........Vng soc. đỏ cờ trao tay em nhỏ.........Vẫy tung đi cho hạnh phc m vang

Rồi phaỉ dến lc co chung chế độ .........Ton dn Nam cng chung sức đứng ln..........Đu cứ mi cu đầu d giặc dữ..........M phải hy sinh v nước qun mnh

Giờ đ điểm Bắc Trung Nam l một ........Tay trong tay cng tranh đấu v dn............Ngy chiến thắng khắp đất trời mở rộng.........Chia cht thương yu, giọt nước mắt tnh nhn.

Naỳ em nhỏ dắt em đi khắp chốn........Những cnh đồng thơm mi la mạ non.........Con c nồi canh rau đay mt rượi .........Ngồi ht tnh ca bn gin mướp đầy trn

Thanh bnh tới cả qu hương hoa gấm.......... Nghe so diều bay m nước mắt chảy quanh........ Mẹ chờ đợi bao nhiu năm cm ci.......... Những đn con yu về lại Vit Nam

Khi kết thc lũ độc ti đảng trị .......Dẹp bỏ cng an km kẹp c n........Đem đốt bỏ cho cờ sao nhục ........Hạnh phc yu thương tnh tự chn phương

Nồi bnh chưng sẽ reo vui lửa ấm........Cy nu xanh lại dựng đn Xun sang........ Xun Độc Lập Tự Do v Hạnh phc........Sung sướng no hơn, tự ho Vit Nam

Sẽ chỉ c ban b v chiến hữu......... nh mắt nhn ln cờ nước thn yu........ Mu vng thắm như mu da dn tộc ..... Chảy suốt ba miền cho đn anh em

Em nhỏ sẽ đến trường nghe thy dạy ...... Để thấy yu thm tổ quốc uy linh........ Bốn ngn năm gn giữ cuả tổ tin........ Đang bừng sng trong mắt em trong sng

Sẽ hết những ngy tuổi thơ ngơ ngc.......... Lm kẻ ăn my xơ xc bơ vơ............Sẽ hết những ngy quỷ ma gian c.........Đy đọa em trong chủ nghi nhuốc nhơ

Haỹ theo mẹ vo nh ngồi trn vng........Đi qua cầu treo xuống suối giặt đồ.........Khu laị mảnh o mn vai sứt chỉ..........Rồi ngủ yn bnh theo tiếng đồng dao

Ầu ơ mưa nhỏ mi tranh...........Qu hương giờ đ thanh bnh đ em.........Ầu ơ tnh mặn trầu cay.........Trước sau như một vẫn cn Việt Nam

Ầu ơ qua hết điu linh..........Mẹ ngồi trước ng cười theo cc vng.........Ầu ơ em chẳng cn thơ.......Nhưng tim em vẫn nhắc hoi ca dao

Mun năm Hồng Lạc Việt thường.........Trăm con sng nhỏ đổ vo đại dương........Ngn năm Việt tộc kin cường........Cờ Vng sọc đỏ nghi tnh nước non.

.....

Ny em nhỏ đường khuya mưa ướt lạnh...Em v ta cng chung bước VIỆT NAM

Tra^`n Khanh' Hoa`ng-- Tran Khanh Hoang (mangykien@yahoo.com), September 02, 2003

Answers

Response to Bài Thơ cho quê hương VN tu*. do

Cộng sản gian c

Việt nam c lủ cướp ngu

Đi theo cộng sản, nng cu Ba Tu

Mc L l thuyết đem vo

Phản dn hại nước ba đo trun chuyn

Nhiều người liều chết xuống thuyền

Mặc cho sng gi cũng liều ra đi

Thot di 1 kiếp ngu si

Tha hương 1 kiếp cũng v cộng n

Những người từng chống giặc Hồ

Gia th ly tn, thn n lao đy

cộng n hnh hạ ngy ngy

Rừng thing nước độc phơi đầy xương kh

Những người thn yếu thế c

Sống trong hoả ngục phải h thin đường

Đi no ngho khổ bất tường

Lại thm kiểm sot phi thường gắt gao

Hết L (Nin) th lại tới Mao (Trạch Dng)

Cộng kia đổi chủ miễn sao sống cn

Nước non của cải hao mn

Vo tay lủ cộng ăn bn của dn

Trải qua mấy cuộc canh tn

Việt Nam vẩn vậy đng dn nước ngho

Tội cho dn chng bọt bo

Trai đi lm mọi, gi theo chồng tu

Trong khi Đng vẩn cứ giu

Tham tội c o o trn lan

Thương cho vận nước nt tan

Dn th ngu độn, ngoại bang khinh thường

Đảng ta vc go thấy thương

Quỳ xin lạy lục mười phương ăn my

Ci g xin dược vo tay

Đng ta chia cht nht đầy ti tham

Mặc cho dn cứ lầm than

Mặc cho dất nước nt tan sớm chiều


Người Tranh Đấu

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), September 27, 2003.


Response to Bài Thơ cho quê hương VN tu*. do

Thay lo+`i Bu't DDo?...

DDau lo`ng cha'u la('m Ba'c o+i.

Kha('p no+i ha?i ngoa?i chu'ng cho+i Ba'c hoa`i.

Ba DDi`nh xa'c Ba'c co`n tu+o+i

Ma` sao chu'ng no'i la` ngu+o+`i sa'p tho^i.

DDua nhau chu'ng cu+' phanh phui

Chuye^.n ti`nh cu?a Ba'c chu'ng khui he^'t ro^`i.

Trung Quo^'c mo^.t bo.n la('m lo+`i

La.i the^m Anh, Pha'p dda'nh bo^`i ho^` so+

Ra(`ng bao to^.i a'c so+` so+`

Sa'ch dden, sa'ch tra('ng co`n ngo+` va`o dda^u?

DDa?ng ta da^ng dda^'t cho Ta`u

Tu+` ho^`i co`n Ba'c chu+' dda^u ba^y gio+`

Chu' DDo^`ng dda~ ky' va(n thu+

Hoa`ng Sa dda?o lo+'n chu+'ng tu+` co`n nguye^n

Ba^y gio+` du` co' da^ng the^m

Lie^`n so^ng lie^`n nu'i anh em mo^.t nha`.

Ma('c gi` tu.i no' ke^u la

Ru?a nguye^`n te^n Ba'c xo't xa mo^.t ddo+`i.

Cha'u lie^`n tha'ch chu'ng da'm cho+i

Ha~y ve^` Ha` No^.i ma` cho+i mo'i hu`ng!

The^' nhu+ng chu'ng chu+?i cha'u khu`ng

Tha'ch thu+'c a^'u tri~ nhu+ phu+o+`ng tre? con.

Gia` Ho^` bi. chu+?i muo^n phu+o+ng

Vi` chu+ng to^.i a'c Ta^y DDo^ng dda~ ra`nh.

Ho^` Ly tha`nh quy? Ra^u Xanh

Tu+` hang Pa('c Po' dde^'n la(ng Ba DDi`nh

Nga`n na(m lu+u xu' thu'i i`nh

La`m sao bu+ng bi't ca'i bi`nh nu+o+'c ho^i.

Le^ -nin tu+o+.ng dda~ ddo^? ro^`i

Chi' Minh cu~ng se~ dde^'n tho+`i na't tan.

Ba'nh xe li.ch su+?, tho+`i gian

Xa~ ho^.i chu? nghi~a nga`y ta`n kho^ng xa.

A(n co+m My~, tho+` Co^.ng ma

Bu't Va`ng mu+.c ddo? tho^'i tha vo^ cu`ng.

Co`n ba`y tha'ch thu+'c ly' cu`n !

------------------

Va^'n dde^` kho^ng pha?i la` chu+?i Ho^` Chi' Minh o+? dda^u la` anh hu`ng ma` va^'n dde^` la` nhu+~ng su+. kie^.n ne^u ra ve^` Ho^` chi' Minh la` su+. tha^.t dda'ng nguye^`n ru~a hay kho^ng?

La`m tay sai cho DDe^. Tam Quo^'c Te^', ddu+a da^n to^.c va`o cuo^.c chie^'n tranh u?y nhie^.m cu?a Lie^n Xo^ va` Trung Quo^'c, cuo^'i cu`ng DDo^.c La^.p cu~ng kho^ng, Tu+. Do cha(?ng co', Ha.nh Phu'c thi` xa vo+`i. Ca? nu+o+'c ddang pha?i no^~ lu+.c xo'a ddo'i gia?m nghe`o, xua^'t kha^?u da^n ddi la`m no^ le^. Ho^` chi' Minh dda~ ddem la.i gi` cho da^n to^.c sau khi pho+i tha^y tre^n ba trie^.u thanh nie^n sinh ba('c tu+? Nam tre^n ddu+o+`ng Tru+o+`ng So+n, va` ha`nh trie^.u da^n la`nh vo^ to^.i ta.i hai mie^`n Nam Ba ('c. Che^'t ro^`i va^~n tie^'p tu.c ha.i da^n mo^~i na(m mo^.t trie^.u ddo^ la tie^`n U+o+'p xa'c, tie^`n canh ga'c la(ng...

Ngu+o+`i ha?i ngoa.i co' nhie^.m vu. phanh phui to^.i a'c cu?a Ho^` Chi' Minh dde^? the^' gio+'i hie^?u bie^'t nhie^`u ho+n ve^` Co^.ng sa?n Vie^.t Nam, dde^? ngu+o+`i trong nu+o+'c kho^ng co`n bi. lu+`a ddo^'i. Trong tra^.n dda'nh ai da.i gi` ddem tha^n va`o cho^'n hie^?m nguy khi chu+a ta.o ddu+o+.c the^' ca` chie^'n lu+o+.c. Ai ddie^n khu`ng ma` ddi nghe tha'ch thu+'c "ve^` giu+~a pho^' Vie^.t Nam chu+?i HCM mo+'i anh hu`ng". DDo' la` anh Khu`ng nhu+ bao nhie^u thanh thie^'u nie^n bi. DDa?ng du. do^~, phong cho anh hu`ng dde^? ddem tha^n lo't ddu+o+`ng cho DDa?ng sung su+o+'ng.

Bao nhie^u xa'c cu?a "Sinh Ba('c Tu+? Nam" ddo.c hai ddu+o+`ng DDo^ng Ta^y Tru+o+`ng So+n DDa?ng kho^ng co`n no'i to+'i vi` DDa?ng ba^.n ddi ti`m xa'c binh si~ Hoa Ky`, xa'c MIA. O^'i DDa?ng tha^.t tuye^.t vo+`i vo^ o+n, ba^'t nghi~a.

Chu+?i la` mo^.t sa'ch lu+o+.c trong chie^'n di.ch cho^'ng Co^.ng sa?n, ha. be^. Ho^` Chi' Minh de.p La(ng Ba DDi`nh dde^? nha^n da^n ddo+~ na(.ng ne^`, ddo+~ bi. ma a'm. Ne^'u kho^ng chu+?i Ho Chi' Minh la`m sao ca? Quo^'c te^' no'i dde^'n to^.i a'c cu?a Co^.ng sa?n Vie^.t Nam. Di~ nhie^n, ca'c cha'u ngoan cu?a Ba'c Ho^` ddang na(`m vu`ng ho+.p pha'p va` ba^'t ho+.p pha'p dde^`u co' quye^`n ddau lo`ng, nhu+ng ddu+`ng ne^n ddau lo`ng ma` dda^m ra qua^?n tri', lo^. nguye^n hi`nh, no'i ddie^`u xa(`ng ba^.y.

Trong nu+o+'c dda~ co' ngu+o+`i da'm chu+?i Ho^` Chi' Minh dda^'y chu+' . Mo^~i no+i dde^`u co' ca'ch la`m kha'c nhau. Co^.ng sa?n co' the^' gie^'t ngu+o+`i nhu+ng kho^ng the^? gie^'t che^'t y' chi' cu?a con ngu+o+`i. Kho^ng co' gi` co' the^? to^`n ta.i ma~i, nha^'t la` ca'i a'c.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), October 05, 2003.


Response to Bài Thơ cho quê hương VN tu*. do

BAI` THO* HAY QUA'.... QUA' HAY....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 29, 2004.

Moderation questions? read the FAQ